Anarchistická federace

Komuniké kongresu CNT-AIT

Anarchosyndikalistická konfederace CNT-AIT prošla reorganizací a vydala následující komuniké.

My, syndikalisté CNT-AIT, kteří jsme odešli ze současné tzv. CNT, spolu s dalšími, kteří v ní zatím zůstávají, ale zaujímají kritickou pozici, a také mnozí, kteří byli vyloučeni nebo podrobeni čistce kvůli kritice nesrovnalostí, jsme se sešli 13. až 16. dubna 2017 ve Villalonze na kongresu, jehož cílem byla reorganizace anarchosyndikalistické organizace.

Chceme všechny informovat o motivech a rozhodnutích našeho kongresu a vyzvat k připojení k naší organizaci kvůli upevnění revolučního, antiautoritářského a emancipačního anarchosyndikalismu.

Motivy: Za poslední roky prošla organizace, která si dnes říká CNT, celou řadou skandálních situací, při nichž často nebyla svolávána všeobecná pléna, docházelo k porušení konfederačních dohod a principu federalismu, chyběla solidarita, transparentnost,[1] výbory přijímaly svévolná, ale pro všechny závazná rozhodnutí, kupovaly se hlasy, objevovalo se falšování přijatých rozhodnutí, výbory trestaly syndikáty a využívaly veto na jejich návrhy, zaváděl se centralismus,[2] a dokonce docházelo i na fyzické násilí. To vedlo k oslabení CNT, které je obecně zřejmé: potřeba placených funkcionářů při nedostatku aktivistů, neschopnost vydávat noviny CNT, snížení počtu syndikátů, které by byly v konfederaci… Ale především to vedlo k tak smutnému kroku, jakým je vyloučení z anarchistické internacionály, která zosobňuje světový anarchosyndikalismus. K vyloučení došlo kvůli velkému množství přestupků španělské sekce CNT, včetně neplacení členských příspěvků[3] podle stanov internacionály a také kvůli snaze o založení paralelní internacionály, a to jen proto, že stávající CNT nedokázala vnutit svá rozhodnutí kongresům internacionály.[4]

Kongres po restrukturalizaci: Ze všech těchto důvodů jsme se sešli, abychom organizovali množství nyní roztroušených anarchistických syndikátů, které existují ve Španělsku, a připomněli anarchosyndikalismus a jeho inspirativní hodnoty, zvláště přímou akci a participaci oproti parlamentarismu a buržoaznímu zastupitelství, které zapustily kořeny ve zdánlivě revolučních organizacích, včetně tzv. CNT.

Za tímto účelem jsme přijali následující rozhodnutí:

  • Přijmout nové stanovy bez míst, která vedla nebo mohou vést k autoritářským praktikám, vertikálním strukturám a výborům, které ostatním něco nařizují. Naopak podporovat konsenzus mezi syndikáty, upevnit prostředky místních organizací a dát jim co největší autonomii ve vztahu k výborům, jež musí být omezeny na funkci skutečných orgánů zabývajících se pouhou koordinací.
  • Připojit CNT k anarchistické internacionále jako její španělskou sekci, aby tak skončila chaotická situace vytvořená výborem původní CNT a aby reorganizovaná CNT přispěla rozvoji internacionalismu, tak potřebného pro opozici ve světě globalizovaném kapitalismem. Tato otázka charakterizuje skutečný anarchosyndikalismus, nikoli iracionální kolonialismus bývalé CNT.
  • Považujeme se za pokračování CNT založené v roce 1910, anarchosyndikalistické a historické.
  • Vyzýváme všechny anarchosyndikalisty zeměpisné oblasti Španělska, aby začali s obnovou anarchosyndikalismu a vrátili mu náležité místo osvoboditelského a emancipačního opěrného bodu pro třídu pracujících v celém světě.

Posíláme z Villalongy anarchistický, solidární a internacionální pozdrav všem lidem, skupinám a organizacím usilujícím o svobodu.

 

Poznámky:

[1] Chybějící transparentnost způsobila například krádež 20 tisíc eur z pokladny CNT jejím generálním sekretářem z Valladolidu. Najevo to vyšlo díky vnitřním rozporům v autoritářských výborech CNT, nikoli díky přezkoumání originálních dokumentů, což byla běžná praxe do roku 2012.

[2] Pro příklad: redakce periodika CNT už není jmenována syndikalisty nebo plény regionálních federací, ale od reformistického 11. kongresu v Zaragoze Konfederačním výborem.

[3] Paradoxní fakt, protože mnohé syndikáty byly „vyčištěny“ nebo vyloučeny s obviněním z neplacení příspěvků CNT. Přesto tu byl zvláštní důvod neplacení příspěvků internacionále: nebylo dost peněz k placení „švagrů“ z právnické kanceláře, kteří vyšli mnohem dráž, než kolik činila potřebná částka příspěvků do internacionály. Tato kancelář nahradila systém advokátů hlásících se pro konkrétní případy a zmizely v ní všechny zdroje potřebné na pomoc vězněným, kteří nějak spolupracovali s CNT-AIT, a jejich boji.

[4] Udělaly to výbory CNT bez jakéhokoli rozhodnutí syndikátů nebo kongresu. Na 11. kongresu tzv. CNT nebylo vystoupení z internacionály ani navrženo.

 

Zdroj:

https://congresocntait.wordpress.com/2017/04/17/comunicado-del-congreso-de-la-cnt-ait-a-todes-les-trabajadores-y-luchadores/


20.4.2017 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme