Anarchistická federace

Další vítězství SOL!Su

Pražská solidární síť informuje o úspěchu své kampaně za vyplacení dlužné částky zaměstnavatelem.

SOL!S

Kampaň, jejímž cílem bylo vyplacení dlužné částky Tomášovi, bývalému pracovníkovi Integra Czech s.r.o., skončila vítězstvím. Celá částka, o kterou jsme žádali, mu včera přišla na účet.

Integra je jedna z mnoha firem zabývajících se poskytováním lidského kapitálu v podobě pracovníků v oblasti IT do jiných společností, korporací a státních institucí. Tito pracovníci jsou vyhledávání tzv. headhuntery a pak jako externisté využíváni pro vývoj a testování různých aplikací. Stejně se dostal k práci i Tomáš, kterému bylo slíbeno, že kromě standardního ohodnocení mu bude proplacen i jeden zaškolovací den nad rámec podepsané dohody. Ve firmě však pracoval jen několik dní, když byl propuštěn bez slíbeného proplacení zaškolovacího dne.

Vítězství v následném sporu ale nepadlo jen tak z nebe. Připomeňme proto pár kroků, které mu předcházely. Poté, co nás Tomáš kontaktoval, jsme společně napsali výzvu s jeho požadavky a doručili ji manažerovi firmy. Po uplynutí lhůty se však nic nestalo. V budově, kde firma sídlí ale působí i jiné společnosti a na recepci mají své poštovní schránky, jejichž prostřednictvím jsme informovali „sousedy“ o praktikách Integry. Když ani tak na naši výzvu nebylo reagováno, přistoupili jsme ke zveřejnění článku o Tomášově případu a mailové akci, která nakonec zabrala.

Znovu se potvrdilo, že organizování se a kolektivní aktivita mají smysl. Tomáš k tomu dodal: „Díky za veškerou podporu a za možnost využít síť podporovatelů SOL!S. Jak se říká, v jednotě je síla. A je to tak.“

Související odkazy:
Další vítězství SOL!SU ve sporu o dlužnou částku
Slovo dalo slovo aneb gentlemanská dohoda, kde se ztratil gentleman


16.3.2017 SOL!S

Píšou jinde

Podporujeme