Anarchistická federace

Změň vše: Anarchistická výzva

Recenze na brožuru celosvětové iniciativy CrimethInc. Collective.

obálka

V rámci přednáškového turné „Změň vše: Anarchistická výzva“ aktivistů a aktivistek celosvětové iniciativy CrimethInc. Collective vyšla v českém překladu stejnojmenná brožura.

Cíl brožury je poměrně ambiciózní, a to být jakýmsi návodem ke změně. Změně, která vychází z odmítnutí participace na systému, jenž generuje problémy společenské i osobní; problémy, které jsou spolu úzce provázány. Změně, která se vyznačuje svou komplexností: „Můžeme klidně strávit zbytek života hašením jednoho malého požáru po druhém, ale vzhledem k tomu, že všechny drobné požáry zakládá jeden žhář, žádné postupné řešení nám už nepomůže.“ Je proto potřeba hledat novou optiku změny.

Nečekejte však žádný popisný návod, nýbrž spíš soubor postřehů a obecných doporučení, nad nimiž je třeba se zamýšlet a konfrontovat je se svou vlastní zkušeností, zájmy a sny. Je třeba osvobodit imaginaci: „Přemýšlejme nad nekonečnými možnostmi lidského života; nad vztahy, které bychom mohli mít; nad vším, co bychom mohli zažít a získávat přitom nové zkušenosti; a nad všemi možnostmi, jak dát svému životu smysl.“ Poté můžeme začít přemýšlet nad vlastním sebeurčením. S tím ale souvisí i převzetí odpovědnosti za sebe. Naše rozhodnutí mohou vést ke konfliktům, ty ale budou vycházet z nás, nikoliv sloužit cizím zájmům. Je třeba brát si zpět svou moc a popírat autoritu. „Autorita si“ totiž „uzurpuje moc ostatních, která jí nepatří.“ Otázkou však zůstává, jak nabourat složitá přediva autority. Odpovědí mohou být vztahy budované na důvěře: „Důvěra, na rozdíl od autority, soustředí moc do rukou těch, kteří ji udělují, a ne těch, kteří ji dostávají.“ Je důležité chápat sebe sama jako součást celku, kdy svoboda jednoho souvisí se svobodou druhého, a osvobodit své touhy: „Být opravdu svobodný znamená ovlivňovat procesy, které diktují naše touhy.“ Je třeba se bouřit a mít kuráž vydat se po nové cestě: „Smysl protestu není ve volání po rozumnějších pravidlech a vládcích, ale je demonstrací toho, že můžeme sami jednat na základě vlastních možností, že můžeme povzbuzovat ostatní, aby to dělali také, a zároveň odrazovat autority od zásahů do našich životů.“

Druhá část brožury pojmenovává problémy, které je třeba konfrontovat. Je zde srozumitelně a stručně řečeno, proč jsou problémem kontrola, hierarchie, hranice, reprezentace, vůdčí představitelé, vláda, zisk a majetek. A na závěr jsou uvedeny stručné definice toho, co je anarchie, anarchismus a anarchisté a anarchistky.

Text od CrimethInc. Collective je kolektivním dílem a dá se říci, že je (svým způsobem filozofickým) shrnutím současných autonomistických antiautoritářských snah, které v sobě kombinují jak potřebu změny vlastního života a jeho osvobození, tak potřebu osvobození celospolečenského. Obojí musí jít ruku v ruce.

Jediná cesta jak zvětšit vliv na autority bez toho, abychom byli vtaženi do“ jejich „hry, je vytvoření a rozvoj horizontálních sítí, které mohou jednat autonomně. Nicméně ve chvíli, kdy už jsme dostatečně silní a silné k vytváření takového nátlaku na autority, který musí brát vážně, jsme i dostatečně silní na to, abychom řešili naše problémy bez nich. Ke svobodě neexistuje jiná cesta než skrze svobodu. Spíš než svedení veškerého rozhodování do jednoho místa potřebujeme širokou paletu prostorů, kde můžeme práci s vlastní mocí nacvičovat. Více než nedotknutelnou pravdu potřebujeme prostor pro rozmanitá vyprávění. Namísto u vlád běžného nátlaku a donucování potřebujeme takové rozhodovací procesy, které podporují autonomii a sebeobranné praktiky, které nám pomohou udržet vládychtivé na uzdě.“

(48 stran A5, ke stažení na www.crimethinc.com/tce/czech)


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Lidovka pro Guerilla Gardening

21. 10. 2019, Praha

Lidová kuchyně na Salé! Bulgur s tofu a zeleninou, jako dezert sladká palačinka. To chceš !! Porce za dobrovolný příspěvek (doporučených 80-100 Kč) - veškerý výtěžek bude použit na aktivity a přímé akce Guerilla Gardening aneb zahradničení bez státu. …(více)

Social Screenings: Elena (2011, Andrey Zvyagintsev)

30. 10. 2019, Praha

Something of a noir set in modern-day Moscow, this is an understated film that has been described as somber, grim--and remorseless. As the film follows a mismatched marriage and the children that are associated with it, a deeper picture of class resentment and the haves and have-nots of Russian society appears. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)