Anarchistická federace

Podpora stíhaným aktivistům

Zpráva o akcích na podporu stíhaných anarchistů.

Po policejním zátahu z 28. dubna, nazvaném jeho strůjci „operace Fénix“, byla na tři lidi uvalena vazba. Na jejich podporu se konalo začátkem května několik menších akcí.

V neděli 3. května se po osmé hodině večer sešlo v Praze na Národní třídě šest lidí, kteří se s transparentem „Solidaritou proti perzekuci anarchistů a anarchistek“ přesunuli před nechvalně proslulou policejní budovu v Bartolomějské ulici, kde se snažili dělat co největší hluk. Podobná akce byla zopakována i následující den.

V neděli 10. května se zas skupinka lidí se zmíněným transparentem sešla pod okny vazební věznice Praha–Ruzyně, kde předpokládali, že jsou stíhaní aktivisté drženi. Po vyslovení několika proklamací nasprejoval na zeď věznice jeden z přítomných nápisy „Touhu po svobodě represe nezastaví“ a „Smrt státu“. Je s podivem, že ačkoliv šlo o akci jen několika málo lidí, byla pozvánka na ni pod pojmenováním „Den hněvu“ prezentována coby výzva „českých anarchistů a anarchistek“.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme