Anarchistická federace

Praha, Demonstrace proti základnám

Iniciativa Ne základnám svolala na sobotu 26. května celostátní demonstraci proti záměru vybudovat v Čechách radarovou základnu, která by měla být součástí systému protiraketové obrany chránícího Spojené státy americké (více o projektu zde). K protestu se rozhodla připojit i Československá anarchistická federace (ČSAF), která vydala výzvu (zde) směrovanou všem antiautoritářům k účasti v rámci anarchistického bloku.

Anarchisté se scházejí

Na Václavské náměstí jsem s několika přáteli dorazil chvíli před třetí hodinou, oficiálním začátkem protestu. Většina účastníků demonstrace byla shromážděna pod sochou svatého Václava a na přilehlých komunikacích. K vidění bylo mnoho transparentů a cedulí podepsaných iniciativou Ne základnám, participujícími organizacemi a stranami, či kreativně vyrobených nijak nezařazenými odpůrci základny. Transparenty a vlajkami o sobě mimo jiné dávaly vědět Stana zelených, Komunistický svaz mládeže, Humanistické hnutí a další. O něco později jsem se pokusil orientačně určit celkový počet účastníků, který mi vyšel na dva a půl tisíce. Musím přiznat, že toto číslo bylo pro mě mírným zklamáním, jelikož jsem čekal alespoň dvojnásobný počet.

Demonstrace proti základnám

V polovině Václavského náměstí se formoval anarchistický blok, který těsně po třetí hodině tvořilo asi šedesát aktivistů. Kolem dalších dvaceti se k němu připojilo později a minimálně dvacítka anarchistů byla roztroušena ve zbytku demonstrace. Charakteristiku bloku tvořily černorudé prapory a jeho účastníci nesly transparenty jako například: „Proti základnám bez politických stran“, „Food Not Bombs“, „Československá anarchistická federace“, „Ne základnám“, „Jihlavská autonomní mládež proti militarismu“, „Jejich války, naše životy“ či „Ne radarům, Ne základnám“. Nechyběly ani narážky na přítomnost bolševiků, od nichž se chtěli nejen anarchisté distancovat. Nepřehlédnutelná byla především Klaunská rebelující armáda se svými pestrobarevnými převleky a líčením.

Anarchistický blok se přesouvá

Dvacet minut po třetí se černorudý blok kousek přesunul a připojil k demonstraci. Kolektiv Food Not Bombs Praha následně začal s rozdáváním jídla zdarma a jiní se zas věnovali šíření letáků, které vydala ČSAF-Střed k problematice americké základny. Klauni pak přinášeli celé demonstraci potřebné odlehčení.

Anarchistický blok

Na pódiu se zatím střídali řečníci. Promluvili zástupci iniciativy z různých měst, slovo dostali i představitelé obcí, které by měly být základnou nejvíce dotčeny. Poměrně dobrý proslov měl mluvčí iniciativy Ne základnám!, který připomněl, že vláda nemá žádný mandát k tomu, aby rozhodovala o takovéto otázce, a zopakoval požadavek celostátního referenda. Zmínil se o Bushově válce proti terorismu, která však spíše terorismus vyvolává. Odsoudil aroganci a hrubost vlády a žádal její odstoupení. Poté citoval zamyšlení Noama Chomského nad tím, jak by se asi chovaly Spojené státy, kdyby nějaká země v jejich blízkosti budovala podobné základny. Proslov ukončil přesvědčením, že svět bez válek a zbrojení je možný.

Demonstrace proti základnám

I když jsem nesledoval úplně všechny řečníky, někteří mé pozornosti neunikli. Promluvili zástupci odborů s připomenutím, že na jednu stranu se nehorázně utrácí za zbrojení a na stranu druhou ve světě umírají děti hladem, a zároveň vyzvali k protestům proti připravované vládní reformě veřejných financí. Poté se dostalo na celebrity, režisér Zdeněk Troška osobně a vzkaz od jeho kolegyně Věry Chytilové. Známá jména, ale nic přínosného. Následoval veterán z Iráku. Z jeho slov jsem však vůbec nic nezachytil.

Proti bolševikům

Ke slovu se dostaly i politické strany. Za KSČM poslankyně Konečná následovaná místopředsedou poslanecké sněmovny Zaorálkem (ČSSD), který se jaksi zapomněl zmínit, že právě za vlády jeho strany se začalo o základně s představiteli USA koketovat. Za Stranu zelených se slova ujal Matěj Stropnický a člověk by skoro nabyl dojmu, že přes tuto stranu záměr ve vládě jistě neprojde. Druhý den si ho však na jednání vedení strany vzal předseda Bursík do parády a zle mu vyčinil. Odpovědí politikům bylo skandování ze zadních řad, kde se nacházel anarchistický blok: „Proti základnám bez politických stran!“

Anarchistický blok

Zdlouhavá série proslovů skončila chvíli před pátou hodinou, načež se začal formovat průvod. To už ale někteří účastníci včetně mě demonstraci opouštěli, ať již zmoženi vedrem či proto, že se potřebovali včas dostat do svých měst. Pochod prošel centrem města až na Hradčany, kde byla celá demonstrace zakončena. Dorazil sem i anarchistický blok, který se vyskytoval v zadní části pochodu, avšak nebyl nijak neprostupně uzavřen, naopak se prolínal s ostatními účastníky v této části demonstrace. Během cesty se skandovala různá hesla, ke kterým se přidávali i neanarchističtí odpůrci základen. Nejpopulárnější bylo již zmiňované o politických stranách a „Generální stávkou proti základnám!“. Došlo i na skandování proti bolševikům.

Pochod

Většina účastníků anarchistického bloku hodnotila celou akci pozitivně. Dorazilo hodně lidí z různých koutů země, kteří se k protestu postavili velmi kreativně, o čemž svědčí množství transparentů či klaunská armáda. Podařilo se ukázat, že anarchisté jsou na jednu stranu součástí boje proti základnám, ale na stranu druhou se distancují od bolševiků a politických stran. Idea anarchistického bloku se tedy osvědčila a jestliže jste se k němu z nějakého důvodu nemohli připojit nyní, další možnost budete mít 4. června v Praze při vítání George Bushe. Sraz v 17:45 na Hradčanském náměstí.

Verze pro tisk 27.5.2007 Stanislav Rubeš

Píšou jinde

Podporujeme