Anarchistická federace

Blokáda

Přiblížení filmu, který se bude promítat během tour, která se ve dnech 25. - 28. března postupně zastaví v Praze, Hradci Králové, Brně a Olomouci.

V rámci chystané tour, která se ve dnech 25. - 28. března postupně zastaví v Praze, Hradci Králové, Brně a Olomouci, jsme se rozhodli přiblížit film,jenž se na ní bude promítat. Svou českou premiéru měl již v říjnu 2012 na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Při té příležitosti jsme o něm zveřejnili pár řádek v anarchistické revue Existence č. 1/2013:

Dokument Blokáda zachycuje třetí fázi boje chorvatských studentů za bezplatné školství a tvoří akční vizuální komplement k Okupační kuchařce, která v průběhu tohoto boje vznikla jako manuál pro případné další protesty kdekoli jinde. Film lze vnímat nejméně ve dvou rovinách. Tou základní je samozřejmě samotné téma protestů, tedy boj proti komercializaci vzdělání, vysvětlený hned v jedné z úvodních scén snímku prostřednictvím debaty mezi protestujícími studenty a jedním z vyučujících. Ten má shodou okolností za východisko svého postoje neměnnost statu quo a respekt k vládní rétorice, což v důsledku znamená, že vůči studentům není schopen věcné argumentace, pouze frází typu „kvůli krizi máme rozpočtové škrty“, „já ani nevím, kdo jste“. Studenti jsou naopak zcela konkrétní, věcní a důslední jak v diskusi, tak v blokování výuky, aby mohli zahájit okupační stávku.

Od prvních záběrů sledujeme „všední“ i mezní chvíle neuvěřitelných 35 dní trvající studentské okupační stávky z dubna a května 2009 na filozofické fakultě v Záhřebu, která měla neopakovatelnou vnitřní dynamiku. S napětím tak očekáváme, jestli vedení fakulty stávku podpoří, jestli odbory překročí své obvyklé pozice dané kompromisním vyjednáváním s politiky, jestli studentům vydrží nadšení, odhodlání i jistota, s níž jednají. Tato jistota už odkazuje na další rovinu filmu, totiž na fungování nehierarchizovaného kolektivu stávkujících, založeného na rovnosti, transparentnosti a dobrovolnosti. Záběry ze studentských plén (ve srovnání se záběry z porad akademických pracovníků fakulty) ilustrují úspěšný pokus o přímou demokracii v praxi. Popírají oprávněnost zakořeněného elitářství, které funguje v mocenských strukturách, ale i mimo ně (snad u každého hospodského stolu, kde se probírá politika). Vyvrací i nabubřelé argumenty, tvrdící, že jen konečný úspěch protestu by měl být jeho hodnotícím měřítkem. V Blokádě jde o proces společného boje za společnou věc, boje, ve kterém se nikdo nechce zviditelňovat na úkor ostatních, kde je názorová různost přirozenou součástí kolektivního života. Studentské hnutí dokáže analyzovat jak arogantní přehlíživý postoj ministerstva, tak pragmatické či spíš pokrytecké politikaření vedení fakulty, stejně jako oportunní postoj odborů. Výsledek této analýzy je jednoznačný – boj nekončí, ani když je kolektivně rozhodnuto o ukončení okupační stávky. V závěrečné scéně filmu se studenti po šesti měsících vrací a blokováním výuky zahajují další vlnu okupační stávky.

Režisér Igor Bezinovič mluví o svých filmech jako o aktivistických dokumentech, a zjevně proto se znovu a znovu vrací tam, kde se aktivismus projevuje kolektivní formou. Je to pro něj zcela přirozené vyústění postoje člověka, který se rozhodne dát veřejně najevo svůj názor. „Myslím, že to je prostě určitá forma kolektivního působení, které je důležité pro změnu politické situace, ale současně je částí tvého života, a tak jestli jsi ze své přirozenosti nakloněný nějakému politickému protestu, budeš protestovat na politickém protestu nebo i bez něj,“ komentoval už vznik svého předchozího snímku Setkání, mapujícího protesty chorvatských zemědělců, k nimž se také připojili studenti. Bezinovič navíc vychází z prostého faktu, že je třeba zprostředkovat boj neprivilegovaných, protože nikdo jiný (tj. mocí kontrolovaná média) to neudělá. Blokádou skvěle vysvětlil jak motivy protestů, tak jejich účinnou formu.

-dm-

Okupační kuchařkaBlokáda tour

Záhřebští studenti přijíždějí představit dokumentární film Blokáda, který zprostředkovává průběh protestů od jejich příprav až k ukončení okupační stávky. Přijďte debatovat se studenty, kteří mají odvahu postavit se na odpor vládní moci se skutečnou razancí a odhodláním.

pondělí 25. 3. 2013 – Praha

úterý 26. 3. 2013 - Hradec Králové

středa 27. 3. 2013 – Brno

čtvrtek 28. 3. 2013 – Olomouc

Na akcích bude k dostání mj. publikace Okupační kuchařka, kterou vydalo v českém překladu v roce 2012 Nakladatelství Československé anarchistické federace. Jde svým způsobem o manuál, který popisuje zmiňovanou studentskou okupaci filozofické fakulty v Záhřebu (více o publikaci ZDE).

Více o Blokáda tour ZDE.
Verze pro tisk 21.3.2013 Nakladatelství ČSAF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme