Anarchistická federace

Setkání k založení Pražské solidární sítě

Praha, 10. prosince 2012

Od 19:00
Infoshop Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov)

Ekonomická krize útočí ze všech stran. Už i v Praze ji (deseti)tisíce lidí pociťují na vlastní kůži. Šéfové vyjebávají s lidmi a neplatí přesčasy. Exekuce jsou jedním z největších problémů naší doby. Ve společnosti se pomalu začíná něco dít, radikální myšlenky jakoby zažívaly rehabilitaci. Ale kde je praxe? Klíčová otázka zůstává nezodpovězena. Náměstí se plní, ale jakoby jen proto, aby nechali povstat novým politickým vůdcům. Slova plní papír i internety.

Anarchistické hnutí bylo vždy v první linii boje. V současnosti ale jakoby ztrácelo půdu pod nohama. Tváří v tvář radikalizující se společnosti ztrácí své místo... Jenomže čas na slova už vypršel; nyní je čas na činy. Čas skutečně se v reálu postavit nejen za ideje, ale i jeden za druhého. Jak ale ve zcela izolované a atomizované společnosti Metropolis na to? Jistou inspirací by mohl být projekt Seattle Solidarity Network (SeaSol).

Toto volné sdružení lidí se přímo zastává konkrétních obyčejných lidí, kteří jsou poškozeni někým, kdo oproti nim má nějakou moc: ať už to je majitel bytu, který jim nevrátil kauci, zaměstnavatel, který jim dluží mzdu či banka, která vlastním pochybením vyplatila menší peněžní obnos.

Tato pomoc přitom není v rovině oficiální, právní, ale v rovině přímé akce. První je na řadě výzva k nápravě, pak následují stupňující se přímé akce: vylepování plakátů v okolí místa bydliště zodpovědné osoby informující sousedy o tom, co je jejich soused zač, pikety před provozovnami, demonstrace atd.

Přímá akce je na rozdíl od pomalé justice stranící mocným, bohatým a vlivným účinným nástrojem k dosažení spravedlnosti. Zatímco šéf firmy dlužící své bývalé zaměstnankyni dvě výplaty se pohrůžce žalobou jen směje (vždyť kde by čerstvá nezaměstnaná vzal na advokáta a i kdyby, spor bude trvat pár let a to už firma nebude existovat), tváří v tvář piketu odrazujícího hosty nebo demonstraci u svého domu mu úsměv na rtech tuhne.

Někdo by mohl namítnout, že jde o činnost nesystémovou, co nemá smysl. Ale pro ty konkrétní lidi smysl má. A má smysl i z obecnějšího hlediska: ukazuje, že naše myšlenky nejsou jen krásná slova, ale že jsou převoditelné do praxe, že solidarita může fungovat i uprostřed neoliberálního pekla a to lépe než nástroje systému. Může posilovat vazby a každým vítězstvím posilovat sebevědomí.

Dokážeme podobný model uvést do praxe i u nás? Najde se v Praze dostatek lidí ochotných vystoupit z anonymity internetových diskusí a převést svá slova do praxe? Přijďte na diskusi o možnostech modelu Seattlu Solidarity Network v našich podmínkách. Výsledkem diskuse by ale neměla být intelektuální deklarace, ale praktické kroky vedoucí k založení podobné sítě v Praze...

Studijní materiály pro diskusi:
Organizovanie sa proti šéfom a majiteľom bytov v praxi - fungovanie a úspechy SeaSol
(v češtině viz strana 28 v Existenci č. 2/2011 – ke stažení ZDE)
Konkrétní případy ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.
Shrnutí v češtině viz strana 10 v Existenci 3/2012 – ke stažení ZDE.

http://sale.s.cz/index.php?clanek=program
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Předvánoční bezpeněžní zóna

7. 12. 2019, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. Přineste je nebo se jen přijďte podívat, jak bezpeněžní zóna funguje. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Florida Project

11. 12. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)