Anarchistická federace

Promítání: Převzetí

Praha, 19. června 2012

letákMobilní kino plánuje dvě další promítání v Praze. Tentokrát si přiblížíme dělnické boje v Argentině, kde dosáhly velké intenzity během ekonomické krize a pokračovali o po jejím „překonání“. V pondělí 18.6.2012 si promítneme v infocentru Salé film Zanon: továrna bez šéfů. V úterý 19.6.2012 se pak v hospůdce na Parukářce podíváme na film Převzetí. Oba filmy jsou velice inspirativní ale odkrývají také limity současných dělnických bojů.

Převzetí
30 nezaměstnaných obráběčů autosoučástek z předměstí Buenos Aires jednoho dne nakráčí do své uzavřené továrny, rozbalí karimatky a odmítá odejít. Jediné, co požadují, je znovurozjetí výroby.
Avšak tento jednoduchý čin – převzetí – má sílu postavit debatu o globalizaci na hlavu. Dělníci, vyzbrojeni pouze praky a udržujíce víru v dílenskou demokracii, čelí šéfům, bankéřům a celému systému, který vidí jejich milované fabriky jenom jako kupu železa určenou do sběru. Tvůrci filmu, Avi Lewis a Naomi Klein zavedou diváky do životů dělníků a jejich rodin, kteří musí bojovat za svoji práci a důstojnost proti továrníkům, politikům a soudcům. Výsledkem je politický thriller z reálného života, který vrhá dělníky proti místní vládnoucí elitě a mocným sílám globálního kapitalismu.

Od 20:00
Hospůdka Parukářka (Vrch sv. Kříže, Praha – Žižkov)
Vstup zdarma

http://alerta.cz/?p=5222
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme