Anarchistická federace

Blokáda neonacistického pochodu

Drážďany, 13. února 2012

BLOCK DRESDEN 2012 – Blokovat, dokud nebude nacistický pochod historií

V posledních dvou letech se nám podařilo něco, co mnozí považovali za nemožné: Úspěšně jsme v Drážďaněch zablokovali nacistický pochod. Tisíce nacistů tak nedosáhly svého zamýšleného cíle – předvést ohromnou demonstraci za jejich lidmi opovrhující ideologii.

Svým únorovým pochodem se nacisté poslední léta snaží využít vzpomínek na bombardování Drážďan v únoru 1945 a šířit tak mýtus o "nevinném městu Drážďany". Kvůli ignoranci a strkání hlavy do písku ze strany místní správních úřadů a také kvůli nedostatečnému odhodlání velké části drážďanské občanské společnosti se z této pravidelné únorové akce stal největší nacistický pochod v celé Evropě s více než 7000 účastníky. Přesto všechno se růst tohoto nacistického pochodu zasekl. Stalo se tak především díky jednání 12 000 lidí v roce 2010 a 20 000 lidí v roce 2011, kteří se rozhodli masovou blokádou nacistickému pochodu zabránit.

Odmítáme jakoukoli formu překrucování historie. Starým ani novým nacistům nesmí být dána žádná příležitost německou historii zkrášlovat a oslavovat pak nacistické zločiny. Proto se 13. února 2012 vydáme do ulic, aby nacistické období Drážďan nebylo zapomenuto.

„Říkej, co děláš, a dělej, co říkáš“ – pod tímto mottem se poslední léta neslo naše jednání. A toto heslo stále platí! Spojuje nás jediný cíl, a to masovou blokádou zastavit nacistický pochod. Naším cílem není vyvolávat potyčky s policií. Jsme odhodlaní zablokovat nacistický pochod – z naší strany se tedy nejedná o žádné vyvolávání konfliktů. Jsme solidární se všemi, kteří sdílejí náš společný cíl, tedy zabránit nacistickému pochodu.

"Naše rozmanitost je naše síla" – také to bylo naše krédo v posledních letech. A také toto heslo stále platí! S širokou koalicí antifašistických skupin, místních iniciativ a akčních skupin, s odbory, politickými stranami a mládežnickými organizacemi, náboženskými skupinami a mnoha dalšími organizacemi i jednotlivci jsme jasně ukázali: Blokády jsou legitimní a Drážďany se týkají nás všech!

Antifašisté zažívají v posledních měsících zvýšenou míru represe ze strany státu. Nelegální odposlechy, politicky motivované trestní stíhání, dokonce i rušení imunity nás nemohou zastrašit. Pokusy rozštěpit naše hnutí tím, že jsme obviňováni z extremismu, neotřesou naší solidaritou. Rozdělit se nenecháme. Občanská neposlušnost je naše právo, naše blokády jsou oprávněné!
Nenechme se zastrašit! V únoru v Drážďanech budeme protestovat i proti státnímu potlačování shromažďovacího práva, stejně tak proti státu slídícím v našem soukromí. V Drážďanech se chystá nerespektování práva na přiměřenou a legitimní protiakci, blokující demonstranti mají být odsouzeni do role sparing partnerů, pouhé kulisy. Odmítáme takový postup. Všichni společně se stavíme proti jakýmkoli pokusům o zastrašování a vykleštění našich občanských práv.

Také v roce 2012 budeme nacistický pochod v Drážďanech blokovat. Série rasisticky motivovaných vražd provedených v Sasku ukrytými nacisty, znovu poukázala na to, jak je rozhodná antifašistická akce důležitá. Antifašistické aktivity nesmí být kriminalizovány, ale právě naopak by měly být podporovány. Po dlouhá léta byly různé útoky, násilí či nálezy zbraní na nacistické scéně bagatelizovány. To musí skončit!

Nenecháme nacistům ani metr ulice zadarmo. V Drážďanech je zablokujeme barevně, hlasitě, kreativně a odhodlaně!

Již nikdy fašismus. Již nikdy válku.

převzato ze stránek Dresden nazifrei

http://nerasismu.cz/udalosti/blokada-neonacistickeho-pochodu-v-drazdanech

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Předvánoční bezpeněžní zóna

7. 12. 2019, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. Přineste je nebo se jen přijďte podívat, jak bezpeněžní zóna funguje. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Florida Project

11. 12. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)