Anarchistická federace

Druhý černorůžový večer

Praha, 1. února 2011

Druhý černorůžový večer na téma sexuální násilí mezi námi (přednáška a diskuze)

kavárna klubu Cross
1.2.2011, 19:00

Přednáška a diskuze se zabývá sexuálním násilím tak, jak se odehrává mezi námi, mezi našimi blízkými, přáteli, a tak, jak se nás dotýká. Snaží se především interaktivně pracovat s našimi vlastními postoji a názory a klade si za úkol vytvořit prostor pro diskuzi a práci nad nimi. Zabývá se nejenom základním vymezením pojmů, tím, co sexuální násilí je a není, ale také souhlasem, možnými formami sebeobrany a tím, jak můžeme pomoci přeživším (tedy lidem ve svém okolí, které a kteří se s nějakou formou sexuálního násilí setkaly/i). Přednáška s diskuzí je především zaměřena na naše komunity a blízké okolí, na to, že i v nich se vyskytuje sexuální násilí, a na to, jak se s ním můžeme vyrovnávat. Chceme zdůraznit také to, jak a proč je tolik důležité o tomto tématu mluvit a pracovat s ním.

Kvůli citlivosti tématu bychom chtěli/y upozornit, že po začátku workshopu už nebude možné později přijít a připojit se. Pokud se tedy chcete zúčastnit, přijďte prosím včas.
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme