Anarchistická federace

Píšou jinde : Cestománie: Na cestě za záchranou hambachského lesa

Toto je kopie článku uveřejněného na greenaction.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://greenaction.noblogs.org/post/2018/05/16/cestomanie/

Tentokráte se na našich cestách vydáme do německého porýní, kde se nachází hambachský les, který by měl padnout ve jménu hnědého uhlí a někonečného růstu naší ekonomiky. Naštěstí pro planetu se našlo několik desítek lidí, kteří jsou ochotni tuto část planety bránit vlastními těly a tak se rozhodli les okupovat a zabránit tak dalšímu kácení tohoto starého lesa.

Pro začátek se podívejme na stručný úvod do celé problematiky.

Obránci lesa jsou různí lidé s různými pohledy na věc, ale spojuje je odhodlání ubránit přírodu před ekonomickými zájmy.

K čemuž jsou ochotni dojít za použití jakýchkoliv prostředků!

Na rozdíl od uhelného průmyslu je obrana příroda otevřená i pro ženy.

A nakonec se podívejme jak celý les a vše kolem něj vidí místní.

Odkazy na oficiální web v němčině, angličtině, francouzštině a španělštině.

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme