Anarchistická federace

Píšou jinde : Podpora učiteliek a učiteľov bola pre nás kľúčová

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/-Podpora-uciteliek-a-ucitelov-bola-pre-nas-klucova-Rozhovor-so-ziackou-zakladnej-skoly-o-mobilizacii-ku-klimastrajku.html

Zatiaľ poslednou väčšou akciou na Slovensku upozorňujúcou na klimatickú krízu bol klimatický štrajk 22. októbra 2021. V Bratislave sa ho zúčastnili aj žiačky a žiaci jednej základnej školy. V nasledujúcom rozhovore hovorí 14-ročná účastníčka akcie, ako prebiehala mobilizácia na tejto škole. Dúfame, že jej skúsenosti povzbudia k organizovaniu sa aj na ďalších školách.

O problematiku klimatickej krízy sa zaujímaš už dlhšie. Ako si sa k tomu dostala?

Postupne. Od detstva som mala v okolí vždy veľa informácií o zhoršovaní klimatickej krízy vďaka rodičom či dokumentárnym filmom s touto témou. Neskôr som to začala vnímať cez médiá a články, rôzne diskusie, filmy či protesty. Najintenzívnejšie ale klimatickú krízu vnímam teraz.

Je nejaký rozdiel v tom, čo ťa zaujímalo na začiatku a čo ťa zaujíma teraz?

Čím viac sa o to zaujímam, tým mám aj viac možností rozumieť tomu viacej do hĺbky. Na začiatku ma samozrejme väčšinou oslovovali priamo ukázané následky v rôznych dokumentárnych filmoch o prírode. Teraz sa snažím navnímať toho postupne čo najviac a pochopiť celú problematiku.

Aké sú tvoje dojmy z protestných akcií, ktoré sa konali v októbri 2021?

Moje osobné dojmy sú veľmi pozitívne, čo sa týka aj kolektívnosti hnutí, ktoré organizujú protestné akcie, až po super mobilizáciu, ktorú som videla na jednej z posledných akcií, čo boli teraz.


Skúsila by si konkretizovať, čo ťa zaujalo najviac na tej akcii/akciách?

Zaujalo ma a upútalo moju pozornosť hlavne to, že ju organizovali mladí ľudia s rovnakou chuťou upozorňovať a diskutovať o problémoch ako ja. Problematika, na ktorú sa upozorňovalo na tejto akcii, mi bola veľmi blízka a taktiež som chcela počuť vyjadrenia skupín, ktoré ju spoluorganizovali. Mala som možnosť zdieľať to všetko s ľuďmi podobnými mne a hlavne možnosť zapojiť aj moju triedu. (Ukázať im, ako to na takýchto akciách vyzerá, bolo výzvou.) A zároveň sa mi veľmi páčilo skúsiť sa zapojiť aj takto ,,školsky“. Bolo to niečo nové.

Skúsila by si popísať ako prebiehala mobilizácia na tvojej škole? Ako ste sa rozhodovali? Delili ste si jednotlivé úlohy?

Po tom, ako som napísala do triednej skupiny základné info o proteste, som dostala hneď niekoľko odoziev. Veľa ľudí prišlo aj so samotnými nápadmi a návrhmi, ako si čo rozdeliť na základe toho, kde sa kto pohyboval - či už to boli ľudia v školskej rade alebo spolužiačky zapojené v projekte zelenej školy.

Aká je tvoja skúsenosť s prístupom školy k aktivite žiačok a žiakov?

Podpora učiteliek a učiteľov bola pre nás kľúčová. Od samotnej školy sme podporu nedostali, ale dostali sme ju od menšiny učiteliek, čo bolo veľmi povzbudzujúce a určite nás ešte viac nakoplo nevzdávať to s organizovaním účasti našej triedy na proteste. No sklamaná som bola najmä z prístupu učiteliek, ktoré sú aktívne v rámci mimoškolských akcií. Ich ochota pomôcť a rozšíriť informáciu utíchla v momente, keď sme ako triedna skupina spomenuli pojmy „protest”, „transparenty”... Nakoniec nám s transparentmi pomohla triedna učiteľka (:

Podarilo sa vám získať podporu aj od rodičov, prípadne zapojili sa aj iné triedy?

Od začiatku som nebola úplne presvedčená o tom, či budem vedieť presvedčiť všetkých rodičov (keďže bolo potrebné ich oboznámiť a poprosiť, aby pustili svoje deti na protest). Priebežne, ako sme oslovovali učiteľky a učiteľov a chystali bannery, sa mi viacej ľudí zdôverilo o ich rodičoch a o tom, že ich nechceli podporiť v zúčastnení sa alebo sa báli a mali predsudky už voči pojmu protest. Prišli sme však s nápadom, ako presvedčiť a osloviť aspoň zopár z nich. Požiadali sme triednu učiteľku o napísanie hromadného e-mailu, v ktorom by bola aj prosba o podporu a zároveň ubezpečenie, že nejde o nič nebezpečné. Hneď deň po sa začali ozývať rodičia s veľkým nadšením a ochotou. Boli aj takí, ktorých neoslovil ani e-mail od dospelej a zodpovednej osoby, čo ma veľmi mrzelo, keďže obmedzili vlastné deti. Popritom sme sa snažili osloviť aj ďalšiu deviatackú triedu, no nefungovalo to tak ako v tej našej. Odozvy boli len od pár ľudí, ktorí sa zmieňovali tiež o svojich rodičoch ako o prekážke zúčastniť sa.

Premýšľali ste, ako by sa dalo dosiahnuť to, aby sa do prípadných ďalších akcií zapojilo viac škôl?

Počas pripravovania a mobilizovania sme sa často zhodli na tom, že by bolo fajn, keby sa táto téma rozšírila do viacerých škôl, ktoré by boli ochotné zapojiť sa. Pravdou je, že väčšinou to nie sú samotné školy, ale žiačky a žiaci, ktorí sa chcú zapojiť. Preto si myslíme, že kľúčom je najprv iniciatíva od konkrétnych žiačok a žiakov, ktorí môžu viacej oboznámiť a nakopnúť vlastnú školu v zapojení sa do akcií.


Nadviazali ste kontakt s nejakou organizáciou, ktorá by s takouto aktivitou mohla pomôcť, prípadne už má nejaké kontakty na školách?

O klimaštrajku som sa dozvedela práve od organizácie Z lavíc do ulíc (cez formulár o pomoci s organizáciou štrajku). Hneď som s nimi nadviazala kontakt. Materiály ako plagáty a nálepky, ktoré sme s triednou skupinou použili na rozšírenie info na škole, som dostala práve od nich, čo bolo super. S viacerými ďalšími ľuďmi som tiež bola aj v skupine na sociálnej sieti, kde sme spoločne riešili organizáciu protestu.

Keby sme porovnali posledné protesty v roku 2019 a tie z roku 2021, badáš nejakú zmenu v postoji tvojich rovesníčok a rovesníkov k téme klimatickej krízy?

Zmena v našom postoji je veľká. Ešte pred rokom by som povedala, že ľudia v mojom veku majú malý záujem dozvedieť sa nejaké informácie o klimatickej kríze, možno až úplný nezáujem. No teraz je okolo mňa oveľa viac ľudí, ktorí sa o tému zaujímajú a to sa zmenilo za veľmi krátky čas.


Rozhovor uskutočnil zväz Priama akcia medzi decembrom 2021 a aprílom 2022

 

Súvisiace články:

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (22.10.2021)

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021

Podporili sme protest proti výstavbe LNG terminálu (+foto)

Podporili sme klimatický protest v Bratislave aj protesty v Čile

Príklad štrajku proti klimatickej zmene

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku (2019)

Verze pro tisk 17.5.2022 www.priamaakcia.sk
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy