Anarchistická federace

Zemřel Nicolas Trifon

Poněkud opomenuta zůstala nejen v našich končinách zpráva, že nás koncem prázdnin opustil rumunský anarchista, sociolingvista, novinář a korektor Nicolas Trifon. Přinášíme jeho opožděný nekrolog.

Nicolas Trifon

Nicolas Trifon byl anarchista, který uprchl z Rumunska do Francie a v letech 1979–1991 vydával v Paříži časopis Iztok, „anarchistickou revue pro střední a východní Evropu“. Byl oceňován pro svou sžíravou ironii založenou na obrovské erudici a po zastavení Iztoku nadále pravidelně psal pro Le Courrier des Balkans.

Když se v 80. letech začaly v sovětském bloku objevovat trhliny, vznikla v Paříži malá, ale nepostradatelná francouzsky psaná revue, která z anarchistické perspektivy sledovala protivládní aktivity, samizdat, sociální boje, svobodné odbory, anarchisty a další levicové disidenty v SSSR, Polsku, Rumunsku, Bulharsku či v jiných zemích střední a východní Evropy. Tou revuí byl právě Iztok, „revue libertaire sur les pays de lʼest“. První číslo vyšlo na jaře roku 1980 (některé zdroje uvádějí, že vyšlo už v září 1979, ale označení mělo Printemps 1980). Mezi zakladateli byli například Frank Mintz či Vincent Albouy, Nicolas Trifon byl od roku 1983 vedoucím redaktorem.

Narodil se 29. května 1949 v Bukurešti. V době pražského jara a Máje 68 ve Francii mu bylo devatenáct let. Z mladého učitele se stal dlouhovlasý „sociální hipík“, abychom použili terminologii, která byla v Rumunsku za Ceaușeska v módě. Kvůli tomu byl vystaven nemalým represím, a tak byl nakonec v roce 1977 nucen uprchnout do exilu ve Francii.

Krátce po svém příjezdu do Francie se zapojil do činnosti Organisation Combat Anarchiste (OCA, Organizace anarchistického boje), která se v roce 1979 sloučila s odborovou organizací Union des Travailleurs Communistes Libertaires (UTCL). Do sjednocené organizace však nevstoupil a věnoval se práci na zahájení vydávání revue Iztok.

Časopis měl velký úspěch a jeho články byly často překládány do dalších jazyků – italštiny, němčiny, angličtiny i španělštiny. Iztok (což v bulharštině znamená východ – významnou roli při založení Iztoku hrála také skupina bulharských anarchistů v emigraci a časopis oficiálně vydával spolek „Francouzsko-bulharského přátelství“, založený v roce 1975) se snažil nejen seznamovat západoevropské anarchisty s děním na východě, ale také šířit anarchistické myšlenky v zemích sovětského bloku prostřednictvím brožur psaných v polštině, maďarštině, bulharštině či rumunštině, i když jejich šíření se ukázalo na druhé straně železné opony značně obtížné. Připomeňme, že do mimořádného čísla 5bis ze září 1982, věnovaného polským událostem, přispěl také v Paříži žijící emigrant z Československa, nekonvenční marxista Lubomír Sochor. Po pádu berlínské zdi se ve východní Evropě začalo organizovat vlastní anarchistické hnutí a redakce Iztoku cítila, že jejich role se vyčerpala. Poslední, dvacáté číslo, vyšlo v červnu 1991.

Nicolas Trifon vstoupil v roce 1985 do odborové organizace korektorů v rámci CGT a s přestávkami pracoval v denním tisku (Les Echos a Le Parisien Libéré). Od roku 2005 začal pravidelně spolupracovat s deníkem Le Courrier des Balkans a stal se oporou tohoto listu. V tom samém roce vydal v nakladatelství Acratie knihu Les Aroumains, un peuple qui sʼen va (Arumuni, národ na cestě), která byla obranou národnostní menšiny, z níž pocházel.

Jak píše Florentin Cassonnet v Le Courrier des Balkans, válka na Ukrajině byla posledním tématem, kterému se Nicolas Trifon věnoval s velkým nasazením: „V zájmu toho, aby byl slyšet hlas anarchistické alternativy, která se staví proti ruskému imperialismu, ale také proti všem formám nacionalismu, odvolával se na postavu Nestora Machna, ukrajinského anarchistického bojovníka z doby ruské občanské války.“

V roce 2021 mu byla diagnostikována plicní fibróza a rakovina, dvě nemoci, které v roce 2023 urychlily zhoršení jeho zdravotního stavu. Poslední měsíce prožil v bolestech a důstojně tváří v tvář poslednímu utrpení doma v Paříži, ve své čtvrti Butte-aux-Cailles, podporován svou ženou, výtvarnicí Cristinou Trifonovou. Jeho nezlomná povaha, věčně kritická a bystrá mysl a život mimo vyjeté koleje zůstanou inspirací pro ty, kdo ho měli rádi. Nicolas Trifon zemřel 18. srpna 2023.


Zdroje:
https://anarchistnews.org/content/nicolas-trifon-editor-iztok-has-died
https://www.courrierdesbalkans.fr/Le-Courrier-des-Balkans-en-deuil-Nicolas-Trifon-nous-a-quittes


V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy