Anarchistická federace

Vzpomínka na Maurizia Antonioliho

Nekrolog italského historika anarchismu, který zemřel v Miláně 28. září 2023 ve věku 78 let

Maurizio Antonioli

Po dlouhé nemoci nás s klidným vědomím opustil Maurizio Antonioli, ceněný historik a náš drahý přítel.

Maurizio se narodil 29. srpna 1945 v Miláně, vystudoval moderní literaturu, v diplomové práci se věnoval tématu „Anarchisté a první světová válka“, poté zahájil bohatou akademickou kariéru, která vyvrcholila jeho jmenováním řádným profesorem soudobých dějin na Fakultě politických věd Státní univerzity v Miláně.

Byl jedním ze zakladatelů časopisu Rivista storica dellanarchismo (Historické přehledy anarchismu), přičemž se mu také dlouhá léta věnoval. Spolupracoval s časopisy Primo maggio (První máj), Storia e politica (Dějiny a politika), Economia e lavoro (Ekonomie a práce) a Mondo operaio (Svět pracujících). Z mnoha vědeckých pozic, které charakterizovaly jeho kariéru, zmiňme ředitelské funkce v Milánské nadaci Anny Kuliscioffové, v Nadačním ústavu pro dějiny novověku v Sesto San Giovanni a v Italské společnosti pro dějiny práce, jakož i účast ve vědeckém výboru Nadace Giuseppe Di Vittorio v Římě.

Ve své badatelské činnosti se zaměřil zejména na dějiny dělnického hnutí, dějiny práce a anarchistické hnutí, čemuž věnoval řadu publikací, které přispěly k obohacení současné historiografie o novátorský pohled. Zejména v tématu revolučního syndikalismu a přímé akce dokázal spojit své odborné znalosti historika s velkým nasazením a vášní, s níž se tímto tématem zabýval, a aktualizovat tak historiografický přístup zatížený letopočty a ideologií. Nelze totiž nezdůraznit, že hloubku jeho historického bádání provázela nepřetržitá oddanost a idealistické přilnutí k anarchistickému a libertinskému hnutí, k němuž se přiblížil již koncem šedesátých let.

Právě díky této konkrétní blízkosti k problematice a dějinám anarchismu se stal Maurizio spolu s Giandomenicem Bertim, Santi Fedelem a Pasqualem Iusem spoluautorem Dizionario biografico degli anarchici italiani (Biografického slovníku italských anarchistů, 2003–2004), projektu realizovaného díky spolupráci čtyř italských univerzit (Milán, Messina, Teramo a Terst) a Knihovny Franca Serantiniho v Pise. Vzniklo tak dílo, které je dnes zásadní a nepostradatelné pro jakoukoli badatelskou práci a historické studium osobností, které dávaly život anarchistickému hnutí.

Mauriziovy četné vědecké studie nejen rozšiřují naše historiografické dědictví, ale jsou navíc cenným svědectvím onoho nikdy nekončícího dialogu s libertinským hnutím, který obohacoval jeho práci historika. Dialogu, jenž významně nabyl konkrétní podoby publikováním jeho poslední práce Errico Malatesta, lorganizzazione operaia e il sindacalismo (Errico Malatesta, dělnická organizace a syndikalismus), kterou vydala Knihovna Franca Serantiniho: „skutečný pozdrav libertinské komunitě, která se spolu s ním podílí na velkém snu, jenž od konce 19. století oživuje desetiletí života a bojů“, jak napsal Massimo Varengo v řádcích, které mu věnovala milánská Anarchistická federace.

Jako ukázku vzácné citlivosti, kterou uměl vlévat do svého díla, bychom zde chtěli připomenout zejména monografii věnovanou milované osobnosti Pietra Goriho, v níž vyniká hluboká inspirace, která ho i citově poutala k nejhlubším a nejlidštějším hodnotám sociálního anarchismu.

Jeho spolupráce s Historickým archivem Italské anarchistické federace (ASFAI) byla dlouhá a cenná, vždy se vyznačovala velkorysostí a blízkostí. Tato spolupráce pomohla obohatit a posílit mnohé jeho iniciativy. Připomeňme zejména jeho účast na dvou konferencích pořádaných ASFAI: L’esperienza della Unione Anarchica Italiana dal Biennio rosso alle leggi eccezionali 1919–1926 (Imola, 10. října 1999) a La rivoluzione scende in strada. La Settimana Rossa nella storia d’Italia (Imola, 27. září 2014); dále na konferenci Cafiero nella storia del primo socialismo italiano, pořádané ve spolupráci s městem Barletta a Centro Imolese Documentazione Resistenza Antifascista 13. března 1993, či Costa dall’anarchismo al socialismo, pořádané ASFAI ve spolupráci s Circolo Andrea Costa v Imole 1. února 1997.

Dalším cenným příspěvkem k archivnímu projektu ASFAI byla digitalizace četných periodik uložených ve sbírce, která se uskutečnila ve spolupráci s milánskou univerzitou díky přímému zapojení Maurizia Antonioliho. Zhruba patnáct let vzácných periodik z počátku 20. století je nyní k dispozici k nahlédnutí online v původním formátu každému, kdo o to požádá.

Tuto srdečnou vzpomínku na Maurizia zakončím vzpomínkou na své návštěvy v jeho domě v Miláně, kam jsem jezdil, abych využil jeho rad a metodických pokynů pro svůj výzkum a studium. Vždy skvělý, vřelý a vášnivý, s pochopením a schopností kompetentně a přesně uchopit mé pochybnosti a nejistoty. Opravdový přítel, nejen velký vědec, kterým byl.

Jeho ženě Germaně, jeho dětem a milovaným vnoučatům předávám srdečný pozdrav Italské anarchistické federace.

Massimo Ortalli


Zdroj:
https://umanitanova.org/ricordando-maurizio-antonioli/


Verze pro tisk 12.11.2023 Zahraniční sekretariát AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy