Anarchistická federace

Pryč s Putinem, válkou i kapitalismem!

Jeden z prvomájových proslovů AF – konkrétně na téma války na Ukrajině

Praha

Když jsme loni na 1. máje hovořili o válce na Ukrajině, doufali jsme, že dnes bude už smutnou minulostí a nenáviděný imperátor bude poražen. Naneštěstí ne vše se řídí našimi přáními. Rozhodně ne válka. Naším vroucným přáním je, aby si neprivilegovaní uvědomili své postavení, odložili zbraně, objali se jako rovní s rovnými a jako v té pohádce žili šťastně, dokud stářím nesejdou. Nebo v té drsnější variantě, aby zbraně otočili proti těm, kdo jim vládnou a poroučí, a opět se žili šťastně, dokud bla-bla-bla. Jenže takhle to nezafungovalo a je jedno, kolikrát jste v dobré víře vyslovili čarovné, avšak jaksi nefunkční, zaklínadlo „No War But Class War“.

Zaklínadla nechme věřícím a ideologické poučky dogmatikům. My se díváme na realitu, ať se nám líbí nebo ne, a hledáme takové způsoby jednání, které mohou mít aspoň nějaký dopad a jsou v souladu s principy svobody, rovnosti, solidarity a vzájemné podpory. Zároveň nasloucháme těm, kteří jsou válkou dotčení, těm, kteří se nechtějí smířit s vražednou okupací svých domovů. Nasloucháme svým kamarádkám a kamarádům.

Proto aktivně podporujeme anarchistické bojovnice a bojovníky na Ukrajině. Podporujeme sítě které se starají o pomoc jak bojovníkům proti okupaci, tak obyvatelům zasažených oblastí. Podporujeme podzemní odboj v Rusku a Bělorusku, stejně jako osoby stíhané v těchto autoritářských zemích za své antiautoritářské postoje. Stojíme na straně těch, kteří z jakéhokoli důvodu odmítají bojovat a být odvedeni. Aby se situace ve zmíněných dvou zemích uvolnila, je nezbytně nutná porážka novodobého cara. Stejně tak je nutná, aby se mohlo celosvětově začít volat po odzbrojování.

Štěstí ve válkách nachází především zbrojařské firmy. Ty války milují a je jim jedno, komu své smrtonosné výrobky prodávají. Pro státy je válečný stav příležitostí k důkladnější kontrole společnosti a k likvidaci jakéhokoli odporu – Rusko a Bělorusko jsou toho zářnými příklady, desítky mučených a vězněných anarchistů toho budiž příkladem. Obraz boje za svobodu Ukrajiny by neměl zakrývat skutečnost, jakým způsobem situaci zneužívají tamní kapitalisté a jejich političtí poskoci – oslabují pracovněprávní ochranu pracujících, hrozbou odvodů si vynucují loajalitu, snižují či nevyplácejí mzdy. A neděláme si iluze, že při obnově Ukrajiny se nebudou snažit, aby jim za nehty zůstalo co nejvíc.

Právě dnes, na Prvního máje, chceme pracujícím na Ukrajině, kteří jsou vedle kapitalistického vykořisťování sužováni i vražednou agresí sousedního státu, vyslovit svou solidaritu a podporu. Podporujeme jejich boj proti okupantům. Prakticky pak podporujeme takové tendence v tomto boji, které odmítají nacionalismus a dle možností rozvíjí samosprávné a solidární principy ve společnosti.

Pryč s Putinem, pryč s válkou, pryč s kapitalismem!


Verze pro tisk 6.5.2023 AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy