Anarchistická federace

PF 2023

Anarchistická federace přeje sobě i svým čtenářkám a čtenářům co nejvíce úspěchů ve snahách o svobodnější a sociálně spravedlivější svět.

PF 2023

Naše „péefko“ tak trochu paroduje „reklamu“ na spokojený život z doby hospodářské prosperity. Naším přáním je „anarchistická idylka“ – spokojený osobní život, jenž je umožněn existencí společnosti založené na principech svobody, politické i ekonomické samosprávy, rovnosti (tzn. sociální spravedlnosti), vzájemné pomoci a solidarity.

Právě o těchto principech, individuální i kolektivní emancipaci se píše v naší publikaci Anarchismus pro začátečníky. V letošním roce bychom z ní chtěli udělat trochu širší projekt a překlopit ji do virtuálního světa s odkazy na další texty, které se vztahují k jednotlivým kapitolám, audio verzí a rozcestníkem na konkrétní kolektivy a projekty.

Neznamená to však, že bychom ustoupili od tištěných publikací. Naopak v roce 2023 se i přes značné zdražení nákladů na vydávání publikací chystáme v rámci Nakladatelství AF vydat hned několik knih a brožur – pokud bychom měli trochu poodhalit své záměry, pak vězte, že se budou týkat represí vůči anarchistkám a anarchistům v Bělorusku, anarchistického pohledu na Marxovu kritiku politické ekonomie či Jaroslava Haška. Haškovi chceme zároveň věnovat jarní číslo anarchistické revue Existence, jelikož si připomínáme sté výročí jeho úmrtí. Při té příležitosti se na webu afed.cz objeví i celoroční seriál textů. Plánů je samozřejmě mnohem víc, tak snad nám finanční situace nebude bránit v jejich realizaci. To ale závisí na celém hnutí, zda dá nákupem jednotlivých publikací najevo, že o ně má zájem.

Rozhodně vyvineme úsilí v pokračování rozjetých aktivit a projektů (viz přehled činnosti za uplynulý rok, který vyjde během ledna), z čehož mnohé nejsou ani prezentovány pod hlavičkou Anarchistické federace. Přitom jsme samozřejmě omezeni svými možnosti (počtem, častou „opuštěností“ v regionech, časovými a finančními podmínkami a také svými dalšími zájmy, o které se nechceme nechat připravit). Každá ruka a hlava, která přispěje ke společnému dílu, je vítána – členství není podmínkou. Pokud se s námi chcete seznámit, bude k tomu jistě mnoho příležitostí – nutno přiznat, že ty jsou soustředěny především do centra, kde se odehrává většina aktivit – do Prahy. V tomto směru se začala osvědčovat neformální setkání u piva či při grilování.

Je to smutné, ale stále se nepodařilo plně odrazit Putinovu invazi na Ukrajinu. Doufáme, že k tomu, co nejdříve dojde, a zároveň s tím padne celý Z-fašistický režim v Rusku, a tím pádem i v Bělorusku. Zatím jsme ale odhodláni nadále poskytovat veškerou podporu ukrajinským, běloruským a ruským anarchistkám a anarchistům, kteří dělají, co můžou, aby přispěli k Putinově pádu a mohli se organizovat tak, jako můžeme my, bez toho, aby veškeré své úsilí museli vkládat pouze do reakcí na represi či vojenskou agresi.

Loňský rok tím, že s sebou přinesl vojenskou invazi na Ukrajinu, rozvířil zatuchlé vody mezinárodní radikální levice i anarchistického hnutí, včetně toho nevelkého domácího. Mohli jsme tak lépe poznat, kdo se raději drží dogmat, která si přizpůsobuje vlastním potřebám, a kdo je ochoten a schopen analyzovat z anarchistických pozic nově vzniklou situaci a podle toho také solidárně jednat. Kvůli naší solidární podpoře antiautoritářům na Ukrajině jsme dokonce čelili nadávkám. Šlo sice o marginální plivance, ale místo aby nás znechutily, nás spíše argumentačně posílily v přesvědčení, že v našich snahách jde v první řadě o lidi a že anarchismus je pro nás dynamickým myšlenkovým konceptem, nikoli neživým a nevyvíjejícím se dogmatem.

Ani v roce 2023 se tedy nemíníme řídit dogmaty, ale především vlastní hlavou a vlastním srdcem, přičemž anarchismus je pro nás kompasem na naší cestě za svobodnou a samosprávnou, zdola organizovanou společností.


Verze pro tisk 1.1.2023 AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Riot Over River Winter

25. 2. 2023, Praha

Zimní edice festivalu pro autonomní kolektivy bojující na Ukrajině. Kapely, DJs, jídlo, infostánky, debaty/přednášky. …(více)

Klima a film: Delta Nigeru a justiční vražda Kena Saro-Wiwy: černé svědomí Shellu

22. 3. 2023, Brno, Praha

Série filmových večerů platformy RE-SET …(více)

Klima a film: La Via Campesina - rolnické hnutí za potravinovou suverenitu

12. 4. 2023, Brno, Praha

Série filmových večerů platformy RE-SET …(více)

Klima a film: Kolik toho smíme vytěžit pro záchranu klimatu: protesty proti těžbě lithia

26. 4. 2023, Brno, Praha

Série filmových večerů platformy RE-SET …(více)

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)