Anarchistická federace

Polsko: Na obranu Rozbratu

Poznaňský squat Rozbrat je stále aktivní a rovněž stále bojuje o svou existenci.

Poznaň

V sobotu 10. září ve 13 hodin začal protest na obranu sociálně-kulturně-politického centra Rozbrat, které existuje již 28 let. Pěkných pár let se každé narozeniny tohoto squatu odehrávají v atmosféře hrozby vystěhování. Je to především důsledek nedostatečného odhodlání poznaňských úřadů zabránit reprivatizaci, z níž chce těžit pochybná společnost Darex. (Veškeré podrobnosti o nesrovnalostech týkajících se pozemku, na němž se Rozbrat nachází, najdete ZDE a v prohlášení ZDE.)

Demonstrace začala projevy organizátorů, které se pokusily nastínit současnou právní situaci, záměry společnosti Darex a neschopnost městských orgánů reagovat na pokus o vyvlastnění pozemku, který de facto patří státu. Primátor Jaśkowiak zřejmě překonává svého předchůdce Ryszarda Grobelného v podřizování se zájmům podnikatelů. V důsledku pasivity poznaňských úřadů může nyní město přijít o veřejný majetek v hodnotě více než 7 milionů zlotých.

Poté vystoupila Agnieszka, odborářka a předačka stávky učitelů v Poznani v roce 2019. Řekla, že právě na Rozbratu může mnoho marginalizovaných skupin a lidí počítat s pomocí. Zdůraznila také roli Rozbratu při organizaci protestů učitelů a učitelek a při podpoře feministických akcí, jako je Manifa či Czarny Protest.

Zástupce varšavského squatu Przychodnia zdůraznil význam společného boje za prostory zabrané pro společenské a politické aktivity, který udává tón mnoha protestům a akcím. Přítomní anarchisté z Běloruska zase ocenili, že právě na Rozbratu mohou počítat s pomocí po nucené migraci, která je důsledkem represí ze strany Lukašenkova režimu. Mladí lidé sdružení v Iniciativě pracujících zdůraznili, že právě díky setkávání na Rozbratu se mohli zapojit do odborů a společně bojovat za svá práva i práva dalších pracujících.

Protestní akce začala v ulici Pułaského a poté zamířila do Aleje Wielkopolskie. V rytmu, o nějž se starala Sambę Hałastrę, se skandovala hesla: „Rozbrat zůstane“, „Jsme, jednáme, Rozbratu se nevzdáme“ či „Nájemníci nejsou zboží“. Skupina lidí vyvěsila transparent s nápisem „Rozbrat zůstane. Poznaň – město bez evikcí“. Lidé, kteří mířili do parku Wodziczki, křičeli: „Zachráníme Zelený klín, toto místo neopustíme!“ Zastávka v parku se nacházela v blízkosti nově postavených budov, které jsou důsledkem postupného zastavování zeleného klínu, zmenšování plochy parku a nedostatku prozíravosti ze strany vedení města. Změna klimatu by měla vést k podpoře ochrany zelených ploch, ale poznaňské úřady je nechávají stále více okrajovat, aniž by braly ohled na ztráty, které to způsobuje všem obyvatelům města. Těch několik málo, kteří si mohou dovolit byt v nových bytových domech, žije v oploceném areálu chráněném kamerovým systémem a zřejmě se domnívají, že se jich problémy zabetonovávaného města netýkají.

Demonstrace pokračovala parkem k malebné cestě, kterou místní nazývají Průchod do Narnie. Zde zazněl dojemný hlas zástupce mladé generace, který ujistil, že chtějí toto místo chránit před další likvidací. Za zmínku stojí, že obyvatelé již několikrát zorganizovali úklidové akce v parku a důrazně se zasazují o jeho ochranu. Skupina Extinction Rebellion poukázala na to, co spojuje jejich organizaci s Rozbratem, a to i přes rozdíly v přístupu obou skupin k některým otázkám nebo metodám činnosti: boj za ochranu přírody, zeleně, odpor proti zabetonování města a klimatickým změnám, které úřady ignorují. Když demonstranti procházeli alejemi parku, mohli vidět další vyvěšený transparent s nápisem „Rozbrat zůstane. Poznaň bez betonu“.

Po příchodu k Svobodné městské zahradě Bagdanka (WOMB) si účastníci akce mohli vyslechnout stručnou historii tohoto místa. Zahrada byla založena před dvěma lety po vystěhování stávajících majitelů pozemků, ke kterému došlo kvůli tomu, že jim společnost Darex hrozila pokutami za nesmluvní užívání údajného majetku společnosti. Areál bývalého ROD Bogdanka je ve skutečnosti dalším pozemkem, který byl převzat v důsledku divoké reprivatizace a za podezřelých okolností. Aktivisté a aktivistky z Rozbratu se nesmířili s tím, že další zelená plocha bude zabrána a pravděpodobně prodána, a rozhodli se ji obsadit. Vznikla tak otevřená komunitní zahrada, která umožňuje zahradničení a ekologické pěstování. Pořádají se zde také setkání, přednášky a workshopy, a dokonce i koncerty. WOMB slouží také jako místo pro odpočinek. Využívají ji mj. uprchlíci z Ukrajiny, kteří na protestu také vystoupili, aby podpořili jak Rozbrat, tak WOMB. Zdůraznili, jak moc pro ně toto místo znamená – na Ukrajině museli opustit své zahrady, zde mohou najít oddech a jsou vítáni s otevřenou náručí.

Demonstrace opět zamířila do ulice Pułaského pod Rozbratem. Tady zástupce Rozbratu připomněl význam tohoto místa pro budování nájemnického hnutí v Poznani. Právě na Rozbratu bylo založeno Velkopolské sdružení nájemníků (Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów). Právě zde se připravovaly protesty a akce sdružení. A zároveň v Rozbratu mají nájemníci podporu v případech divokého vystěhování a porušování jejich práv.

Protest vyvrcholil vyvěšením transparentu ze střechy nedaleké budovy s nápisem „Rozbrat zůstane. Poznaň bez vykořisťování“. Na střeše, v oblaku barevného kouře a světlic, se odehrál koncert skupiny Riot Squad, která zahrála i píseň „Rozbrat zůstane“. Tímto heslem protest skončil a doufejme, že bude dostatečně silně rezonovat u představitelů všech sil, které se snaží toto místo zničit.

Není Poznaně bez Rozbratu!


Zdroj:
https://www.rozbrat.org/informacje/ruch/4817-w-obronie-rozbratu-przeciwko-dzikiej-reprywatyzacji-i-biernej-postawie-wladz-miasta


Verze pro tisk 20.9.2022 Zahraniční sekretariát AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kreativní resistence - historie britského antidálničního hnutí a Reclaim the Streets

2. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Reclaim the streets …(více)

Klima a film: Alterglobalizační hnutí od Seattlu přes Janov až do Prahy

16. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - This is what democracy looks like …(více)

Klima a film: autonomní zóny aneb jak se žije na stromě

7. 12. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - okupace hamabašského lesa, ZAD a NOTAV …(více)