Anarchistická federace

Švédsko: Přímá akce proti těžbě vápence

Informace o boji proti firmě Cementa na švédském ostrově Gotland

Gotland

V těchto dnech bojují ve Švédsku aktivisté a aktivistky za to, aby stát neotevřel dokořán dveře korporátní beztrestnosti. Když bylo společnosti Cementa zakázáno pokračovat v těžbě vápence na ostrově Gotland na základě ochrany životního prostředí ve švédské ústavě, vláda rozhodla, že problémem je ústava. Udělila firmě výjimku, přestože tisíce lidí se kvůli dolu, který odčerpává podzemní vodu Gotlandu, potýkaly s jejím nedostatkem. A nejen to, Cementa je také druhým největším producentem oxidu uhličitého ve Švédsku. Místní obyvatelé a klimatičtí aktivisté se nyní spojili pod názvem Take Concrete Action, aby Cementu uzavřeli, a stovky lidí šly do přímé akce a důl obsadily. Na konci srpna se vydali na odlehlý ostrov uprostřed Baltského moře, oblékli si své nejlepší ochranné obleky a vstoupili do vápencového dolu, aby tam zůstali co nejdéle. Níže vysvětlují proč:


Protože Švédsko stojí na politické křižovatce, která by mohla mít vážné důsledky pro jeho obyvatele a životní prostředí – a my v tom vidíme největší šanci, jak to zastavit.

Začněme u dolu. Heidelberg Cement je druhým největším producentem emisí uhlíku v celém Švédsku. Je také vlastníkem cementárny Cementa ve Slite na největším švédském ostrově Gotland. Kromě obrovských emisí oxidu uhličitého představuje těžba vápence, kterou společnost provádí, velkou hrozbu pro podzemní vody. V květnu jsme se na Gotlandu setkali s mnoha místními obyvateli, kteří byli postiženi krizí způsobenou právě nedostatkem vody – ať už tehdy, když zjistili, že jejich studny vyschly a období, kdy měli vodu na příděl, se každé léto prodlužovalo, nebo tehdy, když zemědělci nebyli schopni zajistit dostatek vody pro své plodiny a zvířata. Gotland je také domovem endemických druhů a mnoha jedinečných ekosystémů, které samozřejmě vyžadují zdravou podzemní vodu.

Vzhledem k této situaci, jak se dalo očekávat, odmítl loni úřad pro půdu a životní prostředí udělit povolení k pokračování těžby vápence ve Slite. Jenže během jednoho víkendu zasáhl Riksdag – švédský parlament – a povolení prodloužil. Jinými slovy, vláda porušila vlastní ústavu, aby zachránila korporaci, která se ani neobtěžovala pokusit se vyvrátit obvinění předložením řádné zprávy o vlivu na životní prostředí.

To vysílá jasný a děsivý signál: když korporace porušují zákony o životním prostředí, je třeba změnit zákony, nikoliv korporace. To, že Riksdag chrání druhého největšího švédského producenta emisí CO2 před základním zákonem o životním prostředí v době palčivé klimatické krize, je zločinem proti občanům. A je to v rozporu s mezinárodní pověstí Švédska jako lídra v oblasti klimatu a lidských práv.

Narativ „práce versus klima“ je samozřejmě využíván jako záminka pro pokračování v zavedeném byznysu. Je příznačné, že v případě společnosti Cementa Riksdag tvrdí, že zasáhl, aby byl na straně zaměstnanců, přitom nedávno omezil právo na stávku i zákon o ochraně zaměstnanosti. Ludwig Merckle, spolumajitel společnosti Heidelberg Cement, má celkový majetek ve výši 5,8 miliardy dolarů. Tam by se jistě našly peníze na odškodnění dělníků, kteří mohou při ekologickém přechodu dočasně přijít o práci. Ale korporace, které profitují na ničení životního prostředí, s tím nechtějí přestat.

To je jeden z hlavních důvodů, proč klimatickou krizi nelze řešit v rámci kapitalismu. Jsme nuceni pracovat za mzdu, abychom přežili, zatímco naše přežití ohrožují emise z průmyslových odvětví, v nichž jsou mnozí z nás nuceni pracovat. Nikdo by si neměl vybírat mezi nezaměstnaností a klimatickou katastrofou. Jedná se o falešné rozpory, rétorický trik, který se nyní používá k zasévání sváru mezi lidi, jejichž zájmy jsou v podstatě stejné.

Nemělo by být nemožné, aby lidé v jedné z nejbohatších zemí světa měli zároveň vodu k pití, čistý vzduch k dýchání, střechu nad hlavou a stabilní příjem. To, že politici nutí lidi, aby si vybrali jedno místo druhého, je nejen podvodné, ale přímo nehumánní. Klimatickou krizi nezpůsobili lidé, ale fosilní kapitál. Stát by měl klást nároky na korporace, jako je Heidelberg Cement, protože jsou to právě ony, kdo je při nevyhnutelné transformaci zodpovědný za to, že nezpůsobí společnosti větší škody, než jaké už způsobily emise a těžba jejich vápence.

Vyzkoušeli jsme konvenční metody – petice, demonstrace a besedy. Jenže pokud vláda nectí své vlastní ústavní zákony a nenaslouchá místním obyvatelům na Gotlandu, bylo by nadmíru naivní očekávat, že vyslyší naše krásné prosby.

Proto míříme přímo ke zdroji, mobilizujeme stovky lidí a blokujeme výrobu společnosti Cementa ve stylu německé skupiny Ende Gelände. Společně jsme silní. Zrada politiků v otázce klimatu je v jistém smyslu fatální, přímá akce je proto životně důležitá.

Take Concrete Action


Zdroj:
https://freedomnews.org.uk/2022/08/31/sweden-activists-and-locals-take-action-against-limestone-mining/


Verze pro tisk 3.9.2022 Zahraniční sekretariát AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy