Anarchistická federace

Evikce lesní okupace Nora

V polských Bieszczadech provedla policie razii na ochránkyně přírody.

Polsko

Od ledna 2021 okupuje queer anarchofeministický kolektiv Wilczyce (vlčice) část lesa 219a v blízkosti Bieszczadského národního parku, aby tak zabránil těžbě dřeva. Území 219a je evropsky významnou lokalitou Natura 2000.

V týdnu, kdy na místě okupace probíhal skillshare, zahájila policie razii v aktivistickém táboře s cílem vyhnat ochránce přírody. V pondělí 8. srpna, 583. den okupace, kolem jedné hodiny odpoledne na místo dorazila skupina příslušníků lesní stráže, pohraniční stráže a kriminální policie, začala demolovat vybavení tábora a zatýkat všechny osoby, které se tam nacházely. Zatýkání provázelo násilí ze strany policie přesto, že osoby nekladly žádný odpor. Jedna osoba byla během zatýkání policisty udeřena do obličeje a následně brutálním způsobem spoutána.

Po zadržení všech osob, které se nacházely na zemi, přistoupila policie také k evikci vyvýšené struktury. Domek ve výšce asi 5 metrů vyklízela bez jakýchkoli bezpečnostních opatření. Osobám, které se nacházely uvnitř, bylo vyhrožováno užitím pepřového spreje, a přestože se nebránily, nebylo jim dovoleno vzít si osobní věci ani léky, načež byly spoutány. Na zemi jim pak bylo vyhrožováno policejními psy, pokud se pokusí o útěk. Podle očitých svědectví proběhla evikce minimálně jedné vyvýšené struktury (skypodu) za asistence hasičského sboru, i když tato složka není ani podle polského práva oprávněna kohokoliv zatýkat.

Později pohraniční stráž obklíčila celou oblast 219a a nedovolila do ní nikomu vstoupit. Když se jedna skupina lidí snažila zjistit, co se na místě děje, zasahující hlídka na ně namířila zbraně s cílem je zastrašit. Na místě zásahu nebyla přítomna žádná záchranná služba nebo lékařská pomoc. Hlídka horské služby byla na parkovišti vzdáleném asi 4 kilometry od místa zásahu, ale nebyla tam pro případ nutnosti lékařské pomoci. Zatčeno bylo více než 20 osob. Do druhého dne byly všechny osoby propuštěny a proti žádné nebylo vzneseno obvinění.

Záminkou pro policejní razii měl být nález „látek, které by mohly mít charakter omamných prostředků“. Samotné razii předcházela minulý týden návštěva hlídky pohraniční stráže se psy, která měla prověřit tip, že se v táboře nacházejí drogy. Hlídka prohledávala za přítomnosti jedné osoby z kolektivu tábora i karavan, kde se drogy údajně měly nacházet, ale nic nenašla. Samotná dosti krkolomná definice „látek, které by mohly mít charakter omamných prostředků“ v sobě může zahrnovat vše od sáčků s čajem po krabičku léků. Zadrženým osobám bylo na policejních stanicích sděleno, že jsou předvedeny ve věci podání svědectví, a nemohly tedy odepřít výpověď, protože by se tak mohly dopustit maření vyšetřování. Policie se takto snaží zastrašit a kriminalizovat environmentální hnutí.

Kolektiv Wilczyce se boje o ochranu oblasti 219a nevzdává a vyzývá k podpoře na místě nebo k solidárním akcím formou demonstrací nebo solidárních fotografií. Představivosti se meze nekladou.

Okupace je zničena, ale les stále stojí.


Více informací:
Fb: https://www.facebook.com/pg/kolektyw.wilczyce
Blog: https://nora219a.blackblogs.org/en/


Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy