Anarchistická federace

Žádný prostor fašistickému násilí

Prohlášení Italské anarchistické federace k útokům na odboráře

Itálie

Italská anarchistická federace (Federazione Anarchica Italiana, FAI – členská sekce Internacionály anarchistických federací) bezvýhradně a bez jakéhokoli váhání odsuzuje fašistické násilí posledních dnů. Nejvýraznější z fašistických útoků byl veden proti ústředí Italské generální konfederace práce (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL), kterou útočníci mylně ztotožňují coby symbol dělnického hnutí. Stejně tak násilí vůči personálu Fakultní nemocnice v Římě a proti demonstraci dělníků před firmou Dreamland v Pratu není ničím jiným než viditelným projevem fašismu, který nyní veřejně vyplul na povrch a bezostyšně potvrzuje úlohu fašistů coby nástroje proti pracujícím.

Bez ohledu na zatýkání některých fašistických útočníků a vládní návrh na prohlášení jejich organizací za nezákonné zůstává faktem, že těmto lidem bylo dovoleno jednat i poté, co deklarovali své úmysly. Jako před sto lety a stejně jako v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století využívají stát a šéfové fašisty ke svým cílům prostřednictvím přímých útoků na hnutí pracujících a využívají všech záminek k posílení represe, kdy dávají fašistické násilí naroveň sociálnímu protestu.

Reakcí na to všechno nemůže být rozhodně obrana ústavy nebo takzvaných „demokratických svobod“, ani podpora politiky kolaborace typické pro celostátní odbory.

Pouze rozšířením samosprávných a sebeorganizovaných bojů zdola a vybudováním široké fronty radikálního boje proti vládě a šéfům budeme moci dosáhnout delegitimizace neofašistických hnutí. V tomto smyslu byla úspěchem generální stávka z 11. října, organizovaná mnoha základními a konfliktními odborovými skupinami, která se stala klíčovým krokem k obnovení sociálních bojů s jasnými a radikálními cíli.

Proto byli skupiny i jednotlivci organizovaní ve FAI na mnoha náměstích, aby podpořili tento den boje pracujících.

FAI vyjadřuje svou solidaritu všem pracujícím, kteří bojují proti propouštění zaměstnanců, delokalizaci, nejistotě a vykořisťování. Za svobodu a sociální spravedlnost, proti autoritářské a militaristické politice vlády, proti aroganci šéfů, proti fašismu. Ani krok zpět!

La Commissione di Corrispondenza della Federazione Anarchica Italiana


Zdroj:
https://umanitanova.org/nessuno-spazio-alla-violenza-squadrista-autorganizziamo-le-lotte/

Poznámka 1:
Fašistický útok se udál v sobotu 9. října, kdy se na náměstí Piazza del Popolo konala demonstrace proti protikoronavirovým opatřením, zejména proti tzv. zelenému pasu. Akci organizovalo neofašistické uskupení Força Nova (FN). Demonstrace se účastnilo asi 20 000 osob. Hodinu a půl poté, co oznámili z pódia svůj záměr, vyšli fašisté v průvodu k sídlu CGIL, napadli ho a poškodili. Poté se opět vrátili na náměstí, kde se zas připojili k těm, kteří je při útoku nenásledovali, a do pozdního večera dělali v centru Říma menší nepokoje. Zaútočili například na pracovníky urgentního příjmu polikliniky, přičemž byly zraněny tři sestry, z nichž jedna lahví na hlavě. Mnoho lidí na náměstí se přiznalo, že netušili, že to byli fašisté, kdo demonstraci organizoval. (Více zdroj)

Poznámka 2:
Ohledně fašistických útoků na odboráře se konalo po celé Itálii množství demonstrací pracujících. Jedna z největších se konala v sobotu 16. října v Římě. Odhadem 200 000 pracujících požadovalo na náměstí San Giovanni zákaz neofašistické skupiny Força Nova. (Více zdroj)

Řím, 16. října


Verze pro tisk 25.10.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy