Anarchistická federace

Podzimní sjezd AF

Zpráva o řádném sjezdu Anarchistické federace

AF

Letošní podzimní sjezd Anarchistické federace se měl konat první říjnový víkend. Když jsme se ale nedlouho předtím dozvěděli, že právě v tomto termínu u nás bude návštěva zapatistů a zapatistek, bylo jasné, že prioritou je právě jejich „Výprava za život“ a schůzování bude muset chvilku počkat. Nebylo ale nutné čekat dlouho, a tak se členové a členky AF (a pozvaní hosté) sešli v půlce října, tentokrát v Praze. Někteří se ke sjezdu připojili přes on-line přenos.

Mimopražské skupiny byly zastoupeny svými delegáty, početnější zastoupení měla tedy jen pořádající pražská skupina. Pro neznalé vysvětlíme, v čem spočívá role delegáta či delegátky místní skupiny. Delegát na sjezdu předkládá referát o činnosti místní skupiny a zajišťuje, aby všichni z místní skupiny byli vyrozuměni o konání sjezdu. Nemá žádnou pravomoc rozhodovat za místní skupinu.

Od jarního sjezdu se konalo mnoho akcí různého charakteru, takže bylo napříč skupinami o čem referovat. Mnohdy šlo o jednorázové akce, jako byl 1. máj, blok na demonstraci FFF, transparent proti Orbánovi, anarchistický knižní festival, bratislavský klimakemp, IT workshop, zapojení se do festivalu LITR v Olomouci atd. Zároveň jsou někteří z nás zapojení do různých kolektivů, jako jsou infoPavlač, různé skupiny Food not Bombs, Výbor na obranu revoluce v Rojavě, Opravdu dobré squaty, Sdílené domy, autonomní prostor Zdena a další. Mluvilo se o průběžných aktivitách, jako je výlep nástěnných novin A3 nebo distribuce publikací našeho nakladatelství. Kvitovali jsme s radostí oživení aktivit na Slovensku ve spojení s otevřením infoshopu Malatesta v Šuranech, který jsme podpořili zasláním materiálů do knihovny a distribuce, a aktivitou internetového zpravodaje Zdola.

Hodnotily se rovněž některé minikampaně, kterých se také sešlo více, než bylo v předchozích letech zvykem. Protest proti puči v Myanmaru a podporu tamním skupinám FNB jsme vyjádřili demonstrací, podpořením další protestní akce, benefičními akcemi, tematickým číslem A3, sérií textů na webu či přednáškou. Zapojili jsme se do koalice koordinující návštěvu zapatistů a zapatistek v Česku během jejich evropského pobytu – pomáhali jsme s propagací textů a akcí, vytvářeli jsme reporty, zveřejnili texty ze zapatistické Existence, finančně jsme přispěli na pokrytí nákladů, připojili se k otevřenému dopisu mexické ambasádě, zapojili jsme se do prodeje hry „Zapatistická autonomie“, realizovali jsme na 1. máje v rámci celoevropské akce fotku „Očekáváme vás“, účastnili se demonstrací před francouzskou a mexickou ambasádou, stejně jako během návštěvy veřejných akcí v Praze a setkání na statku v severních Čechách. V souvislosti s koronavirovou krizí jsme se zapojili do iniciativy Zastavme covid společně a spravedlivě, věnovali se monitoringu anarchistických reakcí na krizi po celém světě. Byli jsme součástí neformální koalice za spravedlnost pro Stanislava Tomáše a podíleli se na spontánním protestu a následně demonstraci v Praze, vydali jsme tematickou A3, komentovali vývoj kauzy a přinesli teoretické texty o účelu policie (přes naše naléhání jsme ale v koalici nenašli vůli pokračovat v dalších aktivitách). Během letošního předvolebního běsnění jsme zpochybnili stranu Levice kvůli její adoraci kubánského režimu, stejně jako nesmysl pod označením „Nevolte Urza.CZ“, konfrontovali jsme ministryni Maláčovou při jejím pokusu o agitaci mezi levicovou mládeží, vydali jsme (ne)volební číslo A3, rozdávali ho a vyvěsili transparenty v Olomouci a v Praze překazili agitaci koalice SPOLU v tradičně dělnické hospodě.

Debatovali jsme o dalším rozšiřování projektu „Anarchismus pro začátečníky“. Zrekapitulovali jsme výsledek finanční pomoci, která od nás putovala pražskému bistru Sabotáž, brněnské kavárně Tři Ocásci, plzeňské družstevní kavárně Družba, trenčínskému klub Lúč, pražskému Prostoru39 či infoPavlači a dále iniciativám Sdílené domy a Jako doma. Vyrobili jsme benefiční placky – výtěžek z jejich prodeje bude poslán na pomoc lidem na útěku.

Probrali jsme naše (dobrovolné) závazky plynoucí z členství v Internacionále anarchistických federací (IFA) a vyslovili přání zúčastnit se v příštím roce velkého anarchistického setkání ve švýcarském Saint-Imier, podobně jako tomu bylo před deseti lety.

Dále jsme probírali naše působení na sociálních sítích a vedení našich webových stránek. V rámci bodu Nakladatelství se řešily vydané publikace. Naneštěstí jen o několik dní neklapl záměr vydat nové číslo anarchistické revue Existence s tématem Pařížská komuna do data konání sjezdu. Zatím není vypracován ediční plán na další období a také ještě není stanoveno hlavní téma dalšího čísla Existence.

Jelikož samým mluvením není člověk živ, bylo třeba pomýšlet na oběd. Tuto oblíbenou část všech sjezdů jsme nakonec spojili s návštěvou žižkovské infoPavlače, kde se podávaly vynikající halušky coby benefice pro Feral Crust Infoshop. Příjemně nasyceni jsme tak mohli pokračovat v dalším programu, jímž bylo akční plánování. Mezi jiným se probírala například podoba příštího 1. máje. Poté následovala obecnější diskuse ohledně dalšího praktického směřování Anarchistické federace.

Podzimní sjezd, jak se říká, odsejpal, a to v konstruktivním duchu. Stihli jsme probrat vše, co jsme si předsevzali, a ještě večer zbyl čas na zábavu. Nejpříjemnější částí celého dne bylo bezesporu přijímání nových členů a členek – nutno říci, že šlo o největší přírůstek za posledních pár let.

A to je dobře, protože po dřívějších zkušenostech s pravicovými stranami, které se chystají převzít vládní korýtka, se bezesporu brzy potkáme v ulicích.


Verze pro tisk 23.10.2021 AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy