Anarchistická federace

Jak můžete podpořit revoluci v Rojavě?

Výbor na obranu revoluce v Rojavě se připojil k mezinárodnímu akčnímu týdnu proti fašismu.

Rojava

Mezi 1. a 8. listopadem 2020 jsme se v rámci Výboru na obranu revoluce v Rojavě (VORR) připojili k mezinárodním akčním dnům pro Rojavu, ke kterým vyzvala platforma Rise Up 4 Rojava. Vzhledem k současné situaci jsme se namísto veřejných akcí rozhodli každý den sdílet informace o jednom projektu, který lze podpořit na dálku. Podrobný souhrn možností, jak podpořit rojavskou revoluci i jinak než nyní nemožnými masovými akcemi v ulicích, naleznete v příspěvku zveřejněném ZDE. Následující řádky jsou stručným přehledem toho, co v textu najdete, tedy organizací, projektů a kampaní, které stojí za to podporovat.

Make Rojava Green Again

Make Rojava Green Again je kampaň Internacionalistické komuny a Výboru pro ekologii v kantonu Cizire zaměřující se na jeden z hlavních pilířů rojavské revoluce: ekologii a ochranu životního prostředí. Zapojení lidé vybudovali akademii s ekologickým vzděláváním, věnují se zalesňování poničených oblastí a povodí, vysazování sadů a zeleninových zahrad i přechodu na obnovitelné zdroje energie. Čistí vodní toky separací odpadu, aby byla voda využitelná na zavlažování zemědělských plodin, a podílí se na ochraně zvířat prostřednictvím zákazu intenzivního rybolovu a lovu ve znovuzalesněných oblastech.

Kurdský červený půlměsíc (Heyva Sor a Kurd)

Kurdský červený půlměsíc je organizace, která pokrývá humanitární potřeby severovýchodní Sýrie, a tedy i autonomního území Rojavy. Zůstává jedinou lokální jistotou a ve všech ohledech plnohodnotnou zdravotnickou strukturou. Pokrývá zdravotnické potřeby, logistiku terénní pomoci, poskytuje vzdělávací kurzy a spravuje několik uprchlických táborů. Neobejde se tedy bez obrovského množství zdravotníků a dobrovolníků. Funguje pouze z finančních a materiálních příspěvků, které jsou sbírané prostřednictvím sesterských organizací s kancelářemi v EU a Sýrii. Ale neobešel by se také bez dobrovolníků/ic schopných riskovat vlastní život v situacích, kdy musí čelit bombardování a přestřelkám na frontě. Působí na úrovni desítek měst, vesnic a dalších místních lokalit.

Zavedení zbrojního embarga

Rojavu dlouhodobě ohrožuje turecký vpád do Sýrie, a to i nyní, kdy ochladl světový zájem, jenž následoval po loňské invazi. Turecko je stále členem NATO, a tedy formálně naším spojencem – navzdory tomu, že se jedná o autoritářský stát potlačující domácí opozici, vyhrožující sousedům a provozující agresivní zahraniční politiku. V Sýrii nese odpovědnost za nasazení žoldnéřských a islamistických milicí, jež páchají válečné zločiny a tyranizují obyvatelstvo Tureckem okupovaných oblastí. Kromě toho turecká armáda nasazuje i moderní techniku – v poslední době například bombarduje Rojavu z dronů, proti kterým tamější obranné síly nemají adekvátní odpověď. Lze ale pomoci na dálku: skrze zavedení zbrojního embarga.

Internacionalistická komuna v Rojavě

Internationalist Commune of Rojava (IC) je kolektiv lidí z celého světa, kteří od roku 2017 pomáhají přímo v Rojavě s nejrůznějšími projekty a rozvojem společnosti. Spolupracují s tamějším Hnutím mládeže – Youth Union of Rojava (YCR) a snaží se zahraniční dobrovolníky/ce propojovat s rojavskými strukturami. Jedná se o civilní organizaci s vlastní infrastrukturou, nikoli bojovou interbrigádu. Dlužno ovšem podotknout, že existují i zahraniční dobrovolníci/ce zapojení do obranného úsilí rojavských oddílů Syrských demokratických sil (SDF) a bezpočet z nich v Sýrii položil život. IC funguje samosprávně a sdružuje lidi odlišných světonázorů, původu či vyznání. Jednotícím prvkem je snaha pomoci rojavskému revolučnímu projektu, ochota se učit od zdejšího radikálně-demokratického hnutí a respekt k samostatnosti a schopnostem místních. Dobrovolníci/ce se nesnaží na Střední východ dovážet své názory, naopak se chtějí z místní praxe poučit a uvažovat nad tím, jak ji využít v jiném (svém vlastním) kulturním kontextu. Obecně platí, že IC je rovnostářskou, antifašistickou a feministickou organizací, jež odmítá kapitalismus a ničení životního prostředí.

Rojavská univerzita v Kámišlí

Rojavská univerzita byla založena během války v roce 2016 v Kámišlí a je jedním z viditelných výsledků rojavského revolučního procesu. Funguje na pro Rojavu typickém systému rad a komisí, vedle něhož stojí nezávislá rada žen zaměstnaných na univerzitě a studentská rada. Ty mohou autonomně vstupovat do rozhodovacích procesů. Na UoR v současnosti fungují medicínské, technické, zemědělské, pedagogické, filologické a humanitní obory.

Rojavské informační centrum

Rojava Information Center (RIC) je nezávislá tisková agentura se sídlem v Kámišlí na severozápadě Sýrie. Organizaci založila v prosinci 2018 čtveřice zahraničních dobrovolníků a dobrovolnic z řad novinářů a mediálních aktivistů v reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy stáhnou z území Autonomní správy severní a východní Sýrie své vojenské jednotky. Zakladatelé RIC se obávali, že po stažení Američanů bude následovat turecká invaze do Rojavy, která nebude dostatečně a objektivně mediálně pokryta. Uvědomovali si, že mezinárodní informování o dění v Rojavě je často kusé a tak či onak zkreslené, což je mimo jiné způsobeno neschopností zahraničních žurnalistů/ek navázat vztahy s místními obyvateli. RIC si velmi rychle vybudovalo síť zpravodajů po celém území autonomní správy a postupně do svých řad přijalo místní žurnalisty/ky.

 

Mezinárodní dobrovolníci/e i rojavští aktivisté/ky často zdůrazňují, že vedle všech projektů, solidárních kampaní a sbírek je jedna hlavní cesta, jak jejich idejím pomoci. Přenášet je do praxe vlastní aktivitou tam, kde žijeme – klidně tisíce kilometrů od ulic Kobane, kde utrpěli osudnou porážku fanatici z ISIS, lán světa od univerzity v Kámišlí i všech místních lidových shromáždění, jež se snaží ve válkou zdevastované Sýrii položit základy lepšího světa. Z takové pohnutky vznikl před několika lety i VORR, který zformovali lidé napříč českými autonomně levicovými kolektivy.

Snaha o svobodnou, spravedlivější a solidární společnost nezačíná v severosyrské Rojavě, ale tady a teď. Nyní, v době pandemické krize, kdy se otřásají zavedené pořádky, vzrůstá politický chaos a množství lidí se právem obává o zdraví i živobytí, to platí dvojnásob.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy