Anarchistická federace

První máj je každý den – je čas se organizovat!

Výzva Mezinárodní asociace pracujících (IWA-AIT) k 1. máji 2020

IWA

Mnoho pracujících po celém světě čelí novým výzvám a těžkostem, když musí snášet různá břemena, která na ně klade epidemie koronaviru. Někteří ztratili práci a s malými nebo žádnými úsporami čelí skutečné hrozbě bezdomovectví či hladovění. Jiní musí stále ještě pracovat, aby přežili, protože nemají jinou volbu, a tím se vystavují riziku nákazy. Nicméně všichni si musíme stále připomínat, že to musí dělat miliony lidí – ať už s koronavirem nebo bez něj. Koronavirus jen rozšiřuje bídu a neštěstí na více lidí.

Zatímco někteří si práci udrželi a pracují doma u počítače, miliony jiných jsou stále venku, na polích. Obvykle se příliš nehledí na jejich zdraví a bezpečnost. V IWA máme soudruhy, kteří žijí v extrémní bídě – sklízejí čaj v Bangladéši; máme soudruhy v různých zemích, kteří pracují ve vysoce rizikových povoláních, jejich šéfové je odmítají nějak ochránit nebo zavést opatření, která by zvýšila bezpečnost. Žijí v podmínkách, kdy je šéfové nutí lidi chodit do práce, když jsou nemocní, a člověk si tak musí vybrat mezi vlastním zdravím nebo možností zaplatit nájem a mít peníze na jídlo. To je realita pro miliony pracujících – a nejen v zemích, které považujeme za chudší část světa, ale také v bohatých průmyslových oblastech. A právě proti tomuto typu problémů – které ukazují základní neúctu k životům pracujících – se každý den organizujeme.

Již téměř jedno století se Mezinárodní asociace pracujících (International Workers Association, IWA-AIT) organizuje a bojuje proti vykořisťování, které přichází neoddělitelně se systémem kapitálu a námezdní práce. Pokračujeme v tradici těch, kteří tu byli před námi a kteří bojovali za stejné ideály – jako byli mučedníci z Haymarketu, kamarádi anarchisté, kteří bojovali za osmihodinový pracovní den a proti brutalitě, jakou uplatňovali proti dělníkům jejich šéfové, a tento boj vedl k zavedení svátku 1. máje – Mezinárodního dne pracujících.

Boj, který jsme začali před lety, je nyní potřebný více než kdy jindy! Roky plynou a neustále jsme svědky nepopiratelného směřování světového kapitalismu. Ti, kteří mají kapitál, těží své výhody z naší práce a kontrolují většinu světového bohatství. Ve většině částí světa propast mezi bohatými a chudými stále narůstá. Lidé, kteří mají více bohatství, stále vykořisťují zdroje i práci chudší části planety. Miliony lidí čelí problémům spojeným s ekologickým ničením, které ohrožuje samotné jejich přežití. Všechny tyto problémy vycházejí z jednoho zásadního zdroje.

Kapitalismus ve svých rozmanitých formách je závislý na chamtivosti a filozofii moci. Je zakotven ve státech a nástrojích veřejné kontroly, které chrání třídu vlastníků. Proti tomu stojí libertariánské ideje dělnického hnutí, jež se snaží vybudovat rovnostářskou společnost, v níž mohou všichni užívat plody své práce a mít dostatek volného času pro jiné aktivity a pro to, aby se mohli podílet na samosprávě svého pracoviště a celé společnosti.

V našich představách není místo pro kasty dělníků, kteří musí dělat všechnu tu špinavou práci. Namísto toho je tam sdílení odpovědnosti za práci, která je podstatná. V našich vizích neexistují lidé bez domova, spící před prázdnými hotely, nebo farmy ničící jídlo, protože ho nemohou prodávat restauracím. Tato znamení jsou součástí chorobné odpovědi systému, který dělá všechno na prodej pro zisk – nikoli pro společné využití.

Za tuto vizi se musí bojovat a za všechna ta léta lidé samozřejmě prodělali mnohokrát zklamání. Byli jsme postaveni tváří v tvář absolutnímu násilí bolševismu a fašismu. Dělníci po celém světě byli svedeni přísliby konzumní kultury nebo jsou unaveni věčným obstaráváním základních životních potřeb. Byly nám ukradeny naše životy a jsou kradeny neustále.

Každý rok vyrážejí po celém světě miliony pracujících na prvomájové manifestace. I dělníky IWA můžeme spatřit na ulicích mnoha měst, jak se snaží zdůraznit význam tohoto dne, a někdy také upozorňují na pracoviště, kde jejich členové právě bojují. Také tento rok jsou někteří naši soudruzi odhodláni vrátit se do ulic, i přes zákazy demonstrací (dokonce i když by se při nich dodržovalo sociální distancování). Jiní možná nemohou, ale to neznamená, že zapomněli. Realita je taková, že První máj je každý den. První máj není jen jeden den v roce, kdy ukazujeme, že jsme pracující a že za něco bojujeme. Náš boj je viditelný v mnoha různých věcech, které děláme po celý rok. Tak tomu může být i u vás.

Jsme si jisti, že se letos objeví nějaké nové kreativní formy oslav, s lidmi odhodlanými propagovat naše ideje, ukázat podporu a solidaritu s probíhajícími boji po celém světě. A pokud tohle čtete, pak se pravděpodobně můžete také zapojit. Každý sdílený článek šíří naše myšlenky a ukazuje naše pohrdání situací, do níž nás dovedl dnešní společenský a ekonomický systém.

Nicméně je třeba zdůraznit, že to, co potřebujeme, abychom z téhle situace vyšli silnější a ne slabší, je více organizace. Nikoli organizace vůdců, vedoucích lidi jako stádo do politických stran, aby se sami usadili v mocenské pozici nebo aby dále rozdělovali svět na skupinky „lepších“ a „horších“ lidí. Toho už máme dost a je to něco, co lidi odrazuje od uskutečňování jejich opravdových zájmů a od boje za prospěch pro všechny. V blízké budoucnosti se může stát, že se věci budou pro miliony nebo dokonce miliardy lidí stále zhoršovat, pokud neučiníme vážné kroky k tomu, abychom znovu vzali své životy, planetu i bohatství, vytvořené naší prací, zpět do svých rukou.

My z IWA vyjadřujeme naši solidaritu s těmi, kteří právě bojují, stejně tak jako s těmi, kteří jsou v boji neustále, naši bratři a sestry po celém světě, kteří odpovídají za to, že svět nadále funguje. Šéfové bez nás neznamenají NIC.

Sekretariát IWA
Varšava 29. dubna 2020

 

Zdroj: https://iwa-ait.org/content/every-day-may-day-its-time-organize


Verze pro tisk 2.5.2020 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme