Anarchistická federace

A3: Držet hubu a krok

Systém potřebuje poslušné občany a ty je dobré občas postrašit exemplárními tresty, aby si moc nevyskakovali. Stahujte, tiskněte a šiřte únorové číslo nástěnných novin A3!

A3

Co jsou nám platné obecné terminologické poučky o tom, že nežijeme v totalitě, že máme demokracii, kde si můžeme své zástupce-vládce zvolit, když jsou ve skutečnosti neodvolatelní a když si naši poslušnost taky vynucují silou (ať už fyzickou nebo zatím symbolickou)? Oni totiž volení i nevolení vládci bývají čas od času hrubě nespokojení s lidem, kterému vládnou. Jenže kde vzít jiný? Nezbývá tedy než si ten stávající trochu vychovat a ukázat mu, kde je jeho místo.

Osvědčený recept má car Putin. Jeho policie pochytala pár anarchistů a začala je mučit. Měla totiž vymyšlenou teroristickou organizaci, která chce vládce svrhnout, a potřebovala do ní nějaké členy. Ať už se po tortuře přiznali nebo ne, soud jim právě teď napařil exemplární tresty. Tenhle postup mají v Rusku ostatně už dostatečně natrénovaný a není třeba se ani vracet hluboko do minulosti: federální silové struktury unášely a mučily lidi od tzv. první čečenské války v 90. letech a lidskoprávní organizace mají tyto případy zmapované až třeba po rozsudek z roku 2016 za atentát v moskevském kině, kdy policie vyrobila teroristickou buňku z lidí, kteří prostě bydleli ve stejném hostelu.

U nás jsme zase dostali výchovnou lekci prostřednictvím prezidentského advokáta Nespaly. Ten zastupuje našeho cara Zemana ve známé soudní při s vnučkou Ferdinanda Peroutky. Zeman o Peroutkovi lhal a Peroutkova vnučka kvůli těmto lžím podala žalobu. Nejčerstvější výsledek sporu je pokuta, kterou má Peroutkova vnučka Zemanovi zaplatit. Prezidentský advokát to považuje za důležité ponaučení všem, kteří by si taky troufli žalovat prezidenta „i tam, kde zjevně žalován být nemůže“. A to je jako doprdele kde? ptá se člověk, když do médií vyhřeznou tyhle právní kličky. No přece tam, kde pan prezident lže, jak když tiskne, nadává, zesměšňuje a ponižuje, nebo prostě jen blábolí, protože ze soudního rozhodnutí už taky víme, že náležitosti prezidentského projevu žádný právní předpis neupravuje.

A aby se na nikoho nezapomnělo, výchovu tzv. nepřizpůsobivých tu bude odteď zajišťovat rasista Křeček ve funkci ombudsmana. Už jen chybí zdokonalit slabikáře, aby každý odmala věděl nejen to, že Máma mele, ale taky že je třeba Držet hubu a krok!

U nás tak pěkně a v klidu, krůček po krůčku probíhá postupná normalizace politické nekultury a zbabělé nenávisti vůči těm nejslabším – lidem žijícím na sociálním dně; nezaměstnaným; dlužníkům různých HomeCreditů a dalších obchodníků s chudobou; lidem stigmatizovaným barvou kůže, kteří kvůli postoji zaměstnavatelů a pronajímatelů „nejsem rasista, ale…“ jen těžko někde dostanou práci nebo seženou nájem; nebo za vydatného nenávistného hýkání kléru vůči lidem s jinou sexuální orientací. Utěšovat nás snad může jen to, že jsme do protofašistických sraček neskočili rovnou po hlavě, jako to udělali třeba v Maďarsku, kterému zdárně sekunduje vláda v Polsku. V bahně jsme ale po kolena a některým takové bahnění evidentně vyhovuje. Lidé na antibabišovských demonstracích jako by chtěli jednou nohou z onoho bahna vykročit, ale druhou v něm pevně stojí v mylném domnění, že za všechno můžou „komunisti“. Tváří v tvář miliardářům, kteří si jdou tvrdě za svým, je to opravdu směšná představa.

Státy se od sebe učí, jak přitvrzovat, aby se ti, kdo otevřeně či skrytě vládnou, udrželi u kormidla, aby přitáhli šrouby a aby plebs nemlel, ale držel hubu a krok. Policie a vojenské soudy cara Putina vědí. Mučením vynutit přiznání a odsoudit skupinu lidí k desítkám let žaláře, i když se ve skutečnosti provinili jen tím, že měli jiné názory – názory říkající, že by si lidé měli vládnout sami a nepřenechávat moc politickým a ekonomickým elitám. Kdo by se nějak vehementně zastával anarchistů, když ti zároveň kritizují představu, že vláda lidu je slučitelná s existencí mocenské hierarchie a ze své podstaty kořistnického kapitalismu? A tak zůstává jen výstražný příklad, kterým mocní sdělují jasné poselství: Neserte se do nás a možná vás necháme být. A aby nedošlo k mýlce – příklady takové politiky můžeme sledovat po celém světě a sami pro ně taky nemusíme chodit daleko.

 

A3 (únor 2020) ke stažení ZDE.

Stahujte, tiskněte, šiřte!

Nástěnné noviny A3 vydává Anarchistická federace každý měsíc. Jsou určené zejména k šíření prostřednictvím výlepu v ulicích či vyvěšování na pracovištích a ve školách.


Verze pro tisk 16.2.2020 Nakladatelství AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy