Anarchistická federace

Díra ve zdi č. 1

Recenze na časopis určený lidem ve výkonu trestu

obalka

Zkušenosti s vazebním vězněním v rámci policejních snah o kriminalizaci anarchistického hnutí na sebe nedaly dlouho čekat a jedním z výstupů je nový časopis, jenž si hledá svou cílovou skupinu právě mezi lidmi za mřížemi. Stav většiny z nich je totiž dán společensko-ekonomickými vztahy v rámci kapitalistické mašinerie, které je tlačí a dostávají tam, kde se právě nacházejí, do vězení. Čím chudší jste, a chraň abyste měli ještě jinou barvu kůže než bílou, o to větší šanci máte, že se zde ocitnete.

Nemá jít ale jen o časopis pro vězně, Díra ve zdi má ambici být prostorem pro texty samotných vězňů a propuštěných. Poněkud naivní je však úvodní tvrzení, že „ti, kteří se do té situace už dostali, vědí, že zdi, které je tam obklopují, je třeba zbourat“. Taková míra uvědomění by byla sice fajn, ale zatím není z tohoto světa.

Uvnitř čísla naleznete vedle „vězeňské poezie“ kritiku pracovního vykořisťování vězňů ve věznici Všehrdy; čtivé vyprávění o zkušenosti s nástupem trestu; zajímavý rozhovor s vězněm o podmínkách a praxi zaměstnávání ve věznicích a jeho velmi směšném odměňování; teoretické zamyšlení od Susan L. Brown o smyslu námezdní práce (ve skutečnosti otročiny) a jak by vypadala práce svobodná; rozhovor s berlínskou solidární skupinou Odborů vězněných o zaměstnanecké praxi v německých věznicích a možnostech podpory zvenku; popis třítýdenní stávky vězňů v USA v roce 2018; ve vězení napsanou recenzi Londonova Tuláka po hvězdách a nakonec článek převzatý z a2larmu o mučení vězňů na samotkách ve Spojených státech a protestech proti němu.

Díra ve zdi je rozhodně ojedinělý počin a doufám, že brzy budu moci psát recenzi na další číslo, přestože je známo, že mnoho zdola vytvářených zinů a časopisů se k druhému číslu často ani nedostane. Stěžejní ale bude podpora tohoto projektu a snaha širšího okruhu čtenářů „zvenku“ dostat ho „dovnitř“, aby mohl naplnit svůj smysl. Pokud znáte někoho, kdo hnije v díře, pošlete mu aspoň jeden výtisk, ten si pak bezesporu najde cestu i k ostatním.

 

Díra ve zdi č. 1. Květen 2019. 20 stran A4. Ke stažení na https://abcnews.noblogs.org/files/2019/05/DIRA1-final.pdf.


Verze pro tisk 5.9.2019 -jk-

Píšou jinde

Podporujeme