Anarchistická federace

#RiseUp4Rojava – Braňme společně revoluci

Překlad výzvy Inernacionalistické komuny v Rojavě ke světovým akčním dnům 27. a 28. ledna 2019

Akční dny

27. ledna, přesně před čtyřmi lety, osvobodili odvážní bojovníci a bojovnice YPJ a YPG po měsících urputných bojů severosyrské město Kobanê ze sevření gangy tzv. Islámského státu. V té době nás den za dnem, týden po týdnu vyrážely miliony do ulic, abychom vyjádřili naši solidaritu s obránci a obránkyněmi Kobanê a abychom přiměli svět k akci. Nepřetržité rozsáhlé akce dodávaly kamarádům a kamarádkám bojujícím ve městě odvahu pokračovat a přiměly mezinárodní mocnosti, aby jednaly.

Týdny vzdoru v Kobanê se staly symbolem vůle, síly a naděje, jež na svět přinesla mladá rojavská revoluce. Prostřednictvím tohoto vzdoru, rojavských principů přímé demokracie, ekologické a kolektivní ekonomiky a osvobození žen se stala známá ve světě. Kobanê se stalo symbolem mezinárodní solidarity a společného boje – solidarity nás demokratek, socialistů, feministek a ekologických aktivistů napříč hranicemi a ideologickými rozdíly. Četné emancipační síly spojily své hlasy na obranu Kobanê. Revoluce v Rojavě se tak stala neoddělitelnou součástí historie těchto sil z celého světa.

Po čtyři roky jsme spolu sdíleli úspěchy i prohry, smutek, trápení, zlost, bolest i radost. Viděli jsme, jak z Manbidže a Rakky byla vypuzena temnota barbarství Islámského státu. Byli jsme svědky budování zcela nového sociálního řádu. Dnes, po mnoha letech boje, byla vyhlášena Demokratická federace severovýchodní Sýrie, třetina země byla osvobozena a Islámský stát je na pokraji totální porážky.

Současně jsme ale byli svědky invaze fašistické turecké armády a jejích islamistických žoldáků do Afrínu a čelili mrtvolnému mlčení světového společenství nad zločiny okupantů. Ztratili jsme přitom mnoho drahých přátel. Přesto jsme to nevzdali.

Přes mnoho složitých výzev jsme se nenechali rozdělit. Stáli jsme vždy bok po boku, učili se, budovali novou společnost a bránili společně tuto revoluci. Vždy jsme zdůrazňovali, že demokratické, feministické, socialistické a ekologické síly jsou našimi jedinými spojenci v boji za jiný svět. A při obraně Kobanê, osvobození Rakky a odporu v Afrínu se naše izolované hlasy spojovaly ve společném volání po jiném světě. Společně jsme se stali silou, již světoví vládci nemohou nadále ignorovat.

Nové vyhlášení války Rojavě a společnostem severovýchodní Sýrie

Dnes, téměř rok po začátku válečné agrese fašistického tureckého státu proti Afrínu a téměř čtyři roky po osvobození Kobanê od ISIS, revoluce čelí dosud pravděpodobně největší výzvě. Fašistický režim AKP/MHP vedený Erdoğanem opět vyhlásil válku Rojavě. Jejich slova jsou jasná a nenechávají ani náznak pochybností: revoluci je třeba jednou pro vždy zničit. V kampani o veřejné mínění, v médiích a za zavřenými dveřmi, kde regionální a imperiální mocnosti vyjednávají o budoucnosti severovýchodní Sýrie, tato válka začala už dávno.

Při těchto jednáních slyšíme hlasy vládních představitelů, jež hovoří nad hlavami obyvatel Sýrie a Rojavy. Zajímají se jen o redistribuci syrského bohatství a území. Města jako Idlíb a Manbiž, celé oblasti a jejich obyvatelé: mezinárodní mocnosti si je všechny mezi sebou rozdělují a prodávají. Samotní obyvatelé v tomto procesu nemají žádné slovo. Budou to ale oni samotní, kdo bude trpět, až turecké islamistické gangy dostanou zelenou k invazi, vraždění a drancování. A pokud Rusko a Spojené státy přenechají vzdušný prostor tureckému letectvu a umožní mu tak extenzivní bombardování, budou to oni jediní, kdo bude umírat.

Navzdory zahájení etnických čistek, usazování islamistů v Rojavě a rozsáhlému porušování mezinárodního práva západní svět opět mlčí. Co také od těchto států čekat, když prodeje jejich tanků, letadel, vrtulníků, dronů a útočných pušek Turecku s další válkou prudce stoupají? Víme až příliš dobře, že od nich nemůžeme nic čekat. Pro tyto státy nepředstavují válka, smrt a destrukce nic jiného než zisk. Byly to ony, kdo dodával Turecku zbraně, s nimiž se po desetiletí obracelo proti svým vlastním obyvatelům. A byly to ony, kdo umožnil válku proti Afrínu.

Tato realita se dodnes nezměnila. Navzdory povrchním narušením ve dvoustranných vztazích mezi jednotlivými státy, mezinárodní podpora pro Erdoğanův režim pokračuje. Bez červených koberců pro Erdoğana, finanční pomoci, dodávek zbraní a spolupráce tajných služeb v boji proti demokratické opozici v Turecku by turecký fašismus nemohl přežít ani o den déle. Dokud ale peníze volně tečou, není prostor pro lidská práva, mír a svobodu. Věřit v humanitu vládnoucích mocností v této situaci není ničím než bláznovstvím. Nechceme proto marnit náš čas výzvami velmocím, aby intervenovaly.

Vyzýváme k organizování, protestům, občanské neposlušnosti

Naši výzvu směřujeme všem, kdo společně s námi sní o jiném světě a jsou připraveni za něj bojovat. Oslovujeme všechny revolucionáře, všechny, kdo se považují za demokrat(k)y, antifašist(k)y, feminist(k)y, všechny, kdo se staví za ekologickou budoucnost. Když to neuděláme my, neudělá to nikdo. Společnou obranou revoluce v Rojavě bráníme všechny naše naděje. A to je důvod, proč v duchu osvobození Kobanê, světového dne Kobanê a světového dne Afrínu, vyzýváme:

  • Organizujme k obraně revoluce v našich čtvrtích a městech výbory odporu.

  • Spojme se a protestujme 27. ledna v ulicích, abychom vyslali jasný signál naší solidarity s revolucí v severovýchodní Sýrii. Vzpomeňme společně na vzdor obyvatel města Kobanê a jeho osvobození.

  • Využijme 28. ledna k rozhodným a kreativním akcím občanské neposlušnosti, jež naruší výrobu a vývoz zbraní a každodenní život politických stran zodpovědných za obchody s tureckým režimem. Ukažme identitu těch, kdo profitují z války, těch, kdo ji financují a pohánějí.

Společně učiníme 27. a 28. leden dny světového odporu proti tureckému fašismu. Budeme společně intervenovat do bezcitné rutiny války a útlaku a vyjádříme naši solidaritu s různými formami akcí. Ukážeme společně, že revoluce v Rojavě není osamocena.

Stůjme bok po boku proti fašismu!

Ať žije mezinárodní solidarita!

Revoluce zvítězí, fašismus bude zničen!

Internacionalistická komuna v Rojavě
Demokratická federace severovýchodní Sýrie
3. ledna 2019

 

Přeloženo z anglického originálu publikovaného na webu Internacionalistické komuny v Rojavě.

Pro další informace sledujte webové stránky rojava.info


Verze pro tisk 16.1.2019 Výbor na obranu revoluce v Rojavě
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Předvánoční bezpeněžní zóna

7. 12. 2019, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. Přineste je nebo se jen přijďte podívat, jak bezpeněžní zóna funguje. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Florida Project

11. 12. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)