Anarchistická federace

1. máj ve světě

Jak ho slavili anarchosyndikalisté

Bangladéš

V zemích, kde fungují sekce a spřátelené organizace Mezinárodní asociace pracujících (IWA) si jejich členové připomněli 1. máj, především jeho bojový charakter, a vyzývali k sebeorganizaci pracujících.

Austrálie

Tradiční setkání anarchistů proběhlo u památníku vybojování osmihodinové pracovní doby. Přítomní vyjádřili solidaritu zejména kamarádům ze Španělska, kteří jsou vystaveni pronásledování ze strany moci i reformistů.

Bangladéš

Bangladéšská anarchosyndikalistická federace organizovala diskusní setkání a demonstraci a potom s dalšími organizacemi uspořádala hojně navštívený mítink v Silétu. V projevu byl vysvětlen původ a obsah pojmu syndikalismus a princip boje proti autoritářství a autoritám. A mluvilo se také o konkrétních místních pracovních odvětvích, kde je třeba zahájit boj za práva zaměstnanců.

Brazílie

Brazilští anarchisté pořádali prvomájové akce v řadě měst. Nekonal se jen koncert v Porto Alegre, kde silný liják znemožnil zprovoznit aparaturu. V největším městě Brazílie São Paulu manifestovali anarchosyndikalisté v centru města pod heslem „Proti nezaměstnanosti a snižování mezd“. Požadovali zkrácení pracovní doby na šest hodin denně a třicet hodin týdně (aniž by se snížily platy), garanci minimální mzdy ve výši 4500 realů a uskutečnění agrární reformy (obsazováním půdy, kolektivizací a samosprávou). V Araxe proběhla demonstrace proti represím a prekarizaci.

Británie

Prvomájové akce proběhly i v různých městech ve Velké Británii. V Brightonu na Jubilee square si anarchosyndikalisté připomněli kořeny dělnického a anarchistického hnutí na setkání nazvaném První máj prekarizovaných. Myšlenkou akce bylo posílení vzájemné podpory mezi pracujícími, nezaměstnanými a nájemci bytů pod heslem „Konflikty jsou různé, vykořisťovatel jediný“.

Bulharsko

Anarchosyndikalisté a jejich stoupenci zorganizovali prvomájový pochod ve Varně pod heslem: „Dnes není svátek, ale den boje!“ V projevu zazněla výzva, aby se lidé sjednotili v boji proti zaměstnavatelské zvůli, nízkým mzdám a špatným pracovním podmínkám.

Francie

Aktivisté francouzské CNT-AIT se zapojili do prvomájových pochodů v řadě měst a organizovali i vlastní akce. V Toulouse promítali film o Máji 1968 a diskutovali o represích proti bouřícím se pracujícím.

Indie

V Bhópálu v centrální Indii si anarchisté připomněli anarchistické kořeny Prvního máje a význam hnutí při bojích za práva pracující třídy po celém světě. Vyjádřili také solidaritu konkrétním bojům v Indii, kde se právě ten den začalo stávkovat za lepší pracovní podmínky, vyšší mzdy a proti propouštění.

Indonésie

Početná anarchistická demonstrace se konala v hlavním městě Jakartě, v Surabaye a Bandungu. Anarchisty v hlavním městě napadli příslušníci reakčního odborového svazu KSPSI, bývalé oficiální odborové organizace Suhartova režimu.

Kolumbie

Aktivisté Libertariánského studentského svazu ULE se sešli v devět ráno v Bogotě a pod černo-rudými prapory prošli ulicemi, aby připomněli chicagské události roku 1886 a ostatní oběti z řad bojovníků za sociální osvobození.

Německo

Pod černo-rudými prapory proběhly akce v Bonnu a Dortmundu. V Bonnu se sešlo několik set lidí na demonstraci za celosvětový nepodmíněný základní příjem. V Dortmundu prošel anarchistický pochod centrem v podvečerních hodinách pod heslem „Za svět bez námezdní práce“.

Norsko

Anarchisté rozdávali na Prvního máje v Oslu letáky, v nichž se mluvilo o současných „oficiálních“ odborech, které nejsou schopny a ochotny bojovat za zájmy pracujících, a proto je nezbytný boj anarchosyndikalistů, který umožňuje klást efektivní odpor kapitálu a státu.

Polsko

Svaz syndikalistů Polska ZSP zorganizoval řadu akcí v různých městech. Ve Vratislavi bylo uspořádáno informační setkání pro mladé pracovníky z oblasti služeb. V Lodži uctili anarchisté památku chicagských mučedníků a všech pracujících, kteří zahynuli v boji za svobodu, důstojnost a sociální spravedlnost. Vyjádřili také solidaritu kamarádům, kteří blokovali fašistický pochod ve Varšavě. Tam došlo ke střetům s nacionalisty i policií.

Portugalsko

Anarchistické prapory zavlály v Lisabonu v pochodu studentského hnutí Cancela a Propina.

Rusko

V Moskvě byly letos prvomájové anarchistické akce zakázány, a jednotlivci se tedy zapojili do průvodu levicových uskupení, vylepovali po městě letáky a uspořádali anarchistický piknik.

Srbsko

Anarchosyndikalistická iniciativa ASI šířila Prvomájové prohlášení, v němž zdůrazňovala, že První máj není svátek a oslava „levicových“ stran a byrokratických odborů, ale den připomínky tvrdých bojů pracujících za společné zájmy.

Španělsko

V Granadě se konala manifestace na téma „Za sebeorganizaci pracující třídy: solidarita a boj!“. Pochod městem byl zakončen kulturním programem. Akci podpořila řada anarchistických organizací, včetně Černých ovcí.

V andaluském Cádizu proběhl mítink organizovaný pobočkami CNT-AIT z Cádizu a Chiclany pod hesly „Organizuje se a bojuj! Víc než kdy jindy: Anarchosyndikalismus. Solidarita – vzájemná pomoc – přímá akce“. V projevech mimo jiné zaznělo, že mocenské represe proti anarchistickému hnutí od dob chicagské stávky nepřestaly dodnes, že politika tzv. dělnických stran je namířena právě proti pracujícím a výsledkem je ztráta řady práv vybojovaných v minulosti. Zazněla výzva k obrození revolučního syndikalismu a ztraceného třídního vědomí.

Manifestaci a mítink v Alicante provázela blokáda ulic související s pracovními konflikty ve společnosti provozující městskou hromadnou dopravu. I přes snahy policie odklonit pochod proběhlo vše podle původního plánu a bez incidentů. Mluvilo se o politických, ekonomických a sociálních problémech, kterým musí čelit námezdní pracující.

Další španělské prvomájové akce proběhly například v Albacete, v Barceloně nebo v Madridu. Tam prošel městem průvod pod heslem „Práci všem, aby jí bylo míň“.

Švédsko

Bez ohledu na déšť a silný vítr se konal celkem početný prvomájový pochod v Malme.

USA

Aliance solidarity pracujících WSA šířila v tento den Prvomájovou brožuru a řadu dalších agitačních materiálů.

 

Zdroje:
http://www.aitrus.info/node/5100
http://www.aitrus.info/node/5098


Verze pro tisk 7.5.2018 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: In Search Of Balance

9. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: The Wind That Shakes the Barley

17. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Critical Readings: Judith Butler - Undoing Gender (2)

18. 6. 2020, Praha

Kritické čtení. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Open talk about Toxic Masculinity

9. 7. 2020, Praha

Diskuse. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)