Anarchistická federace

1. máj ve světě

Jak ho slavili anarchosyndikalisté

Bangladéš

V zemích, kde fungují sekce a spřátelené organizace Mezinárodní asociace pracujících (IWA) si jejich členové připomněli 1. máj, především jeho bojový charakter, a vyzývali k sebeorganizaci pracujících.

Austrálie

Tradiční setkání anarchistů proběhlo u památníku vybojování osmihodinové pracovní doby. Přítomní vyjádřili solidaritu zejména kamarádům ze Španělska, kteří jsou vystaveni pronásledování ze strany moci i reformistů.

Bangladéš

Bangladéšská anarchosyndikalistická federace organizovala diskusní setkání a demonstraci a potom s dalšími organizacemi uspořádala hojně navštívený mítink v Silétu. V projevu byl vysvětlen původ a obsah pojmu syndikalismus a princip boje proti autoritářství a autoritám. A mluvilo se také o konkrétních místních pracovních odvětvích, kde je třeba zahájit boj za práva zaměstnanců.

Brazílie

Brazilští anarchisté pořádali prvomájové akce v řadě měst. Nekonal se jen koncert v Porto Alegre, kde silný liják znemožnil zprovoznit aparaturu. V největším městě Brazílie São Paulu manifestovali anarchosyndikalisté v centru města pod heslem „Proti nezaměstnanosti a snižování mezd“. Požadovali zkrácení pracovní doby na šest hodin denně a třicet hodin týdně (aniž by se snížily platy), garanci minimální mzdy ve výši 4500 realů a uskutečnění agrární reformy (obsazováním půdy, kolektivizací a samosprávou). V Araxe proběhla demonstrace proti represím a prekarizaci.

Británie

Prvomájové akce proběhly i v různých městech ve Velké Británii. V Brightonu na Jubilee square si anarchosyndikalisté připomněli kořeny dělnického a anarchistického hnutí na setkání nazvaném První máj prekarizovaných. Myšlenkou akce bylo posílení vzájemné podpory mezi pracujícími, nezaměstnanými a nájemci bytů pod heslem „Konflikty jsou různé, vykořisťovatel jediný“.

Bulharsko

Anarchosyndikalisté a jejich stoupenci zorganizovali prvomájový pochod ve Varně pod heslem: „Dnes není svátek, ale den boje!“ V projevu zazněla výzva, aby se lidé sjednotili v boji proti zaměstnavatelské zvůli, nízkým mzdám a špatným pracovním podmínkám.

Francie

Aktivisté francouzské CNT-AIT se zapojili do prvomájových pochodů v řadě měst a organizovali i vlastní akce. V Toulouse promítali film o Máji 1968 a diskutovali o represích proti bouřícím se pracujícím.

Indie

V Bhópálu v centrální Indii si anarchisté připomněli anarchistické kořeny Prvního máje a význam hnutí při bojích za práva pracující třídy po celém světě. Vyjádřili také solidaritu konkrétním bojům v Indii, kde se právě ten den začalo stávkovat za lepší pracovní podmínky, vyšší mzdy a proti propouštění.

Indonésie

Početná anarchistická demonstrace se konala v hlavním městě Jakartě, v Surabaye a Bandungu. Anarchisty v hlavním městě napadli příslušníci reakčního odborového svazu KSPSI, bývalé oficiální odborové organizace Suhartova režimu.

Kolumbie

Aktivisté Libertariánského studentského svazu ULE se sešli v devět ráno v Bogotě a pod černo-rudými prapory prošli ulicemi, aby připomněli chicagské události roku 1886 a ostatní oběti z řad bojovníků za sociální osvobození.

Německo

Pod černo-rudými prapory proběhly akce v Bonnu a Dortmundu. V Bonnu se sešlo několik set lidí na demonstraci za celosvětový nepodmíněný základní příjem. V Dortmundu prošel anarchistický pochod centrem v podvečerních hodinách pod heslem „Za svět bez námezdní práce“.

Norsko

Anarchisté rozdávali na Prvního máje v Oslu letáky, v nichž se mluvilo o současných „oficiálních“ odborech, které nejsou schopny a ochotny bojovat za zájmy pracujících, a proto je nezbytný boj anarchosyndikalistů, který umožňuje klást efektivní odpor kapitálu a státu.

Polsko

Svaz syndikalistů Polska ZSP zorganizoval řadu akcí v různých městech. Ve Vratislavi bylo uspořádáno informační setkání pro mladé pracovníky z oblasti služeb. V Lodži uctili anarchisté památku chicagských mučedníků a všech pracujících, kteří zahynuli v boji za svobodu, důstojnost a sociální spravedlnost. Vyjádřili také solidaritu kamarádům, kteří blokovali fašistický pochod ve Varšavě. Tam došlo ke střetům s nacionalisty i policií.

Portugalsko

Anarchistické prapory zavlály v Lisabonu v pochodu studentského hnutí Cancela a Propina.

Rusko

V Moskvě byly letos prvomájové anarchistické akce zakázány, a jednotlivci se tedy zapojili do průvodu levicových uskupení, vylepovali po městě letáky a uspořádali anarchistický piknik.

Srbsko

Anarchosyndikalistická iniciativa ASI šířila Prvomájové prohlášení, v němž zdůrazňovala, že První máj není svátek a oslava „levicových“ stran a byrokratických odborů, ale den připomínky tvrdých bojů pracujících za společné zájmy.

Španělsko

V Granadě se konala manifestace na téma „Za sebeorganizaci pracující třídy: solidarita a boj!“. Pochod městem byl zakončen kulturním programem. Akci podpořila řada anarchistických organizací, včetně Černých ovcí.

V andaluském Cádizu proběhl mítink organizovaný pobočkami CNT-AIT z Cádizu a Chiclany pod hesly „Organizuje se a bojuj! Víc než kdy jindy: Anarchosyndikalismus. Solidarita – vzájemná pomoc – přímá akce“. V projevech mimo jiné zaznělo, že mocenské represe proti anarchistickému hnutí od dob chicagské stávky nepřestaly dodnes, že politika tzv. dělnických stran je namířena právě proti pracujícím a výsledkem je ztráta řady práv vybojovaných v minulosti. Zazněla výzva k obrození revolučního syndikalismu a ztraceného třídního vědomí.

Manifestaci a mítink v Alicante provázela blokáda ulic související s pracovními konflikty ve společnosti provozující městskou hromadnou dopravu. I přes snahy policie odklonit pochod proběhlo vše podle původního plánu a bez incidentů. Mluvilo se o politických, ekonomických a sociálních problémech, kterým musí čelit námezdní pracující.

Další španělské prvomájové akce proběhly například v Albacete, v Barceloně nebo v Madridu. Tam prošel městem průvod pod heslem „Práci všem, aby jí bylo míň“.

Švédsko

Bez ohledu na déšť a silný vítr se konal celkem početný prvomájový pochod v Malme.

USA

Aliance solidarity pracujících WSA šířila v tento den Prvomájovou brožuru a řadu dalších agitačních materiálů.

 

Zdroje:
http://www.aitrus.info/node/5100
http://www.aitrus.info/node/5098


Verze pro tisk 7.5.2018 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Existenční večírek

26. 3. 2019, Praha

V úterý 26. března 2019 se bude konat tradiční Existenční večírek, který formou diskusního setkání představí nové číslo anarchistické revue Existence. První číslo tohoto roku je věnováno zapatistickému povstání. Večírek začíná v 19.00, od 18.30 proběhne společná večeře. Nejen aktuální číslo, ale i ta starší, budou na místě k zakoupení. …(více)

Trouble #16 Spiknutí v dobách odporu

27. 3. 2019, Praha

Šestnáctý díl Troublu se věnuje protestům, které následovaly po 20. lednu 2017 po zvolení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tyto protesty byly součástí velké kampaně #DisruptJ20. Po těchto prostestech bylo více než 200 lidí zadrženo policií. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Critical Readings - Franz Fanon: The Wretched of The Earth

4. 4. 2019, Praha

Čtení v D-zóně …(více)

Zinfest 2019

13. 4. 2019, Brno

Čtvrté pokračování festivalu samizdatových tiskovin …(více)

Spring Zine Party vol. II

4. 5. 2019, Praha

DIY zine fest / bands / vgn food / bar / skate / čítárna …(více)

Anarchist Bookfair

18. 5. 2019, Praha

7. ročník pražského anarchistického festivalu knihy …(více)

Klimakemp Limity jsme my 2019

1. - 7. 7. 2019, bude upřesněno

…(více)