Anarchistická federace

Týden solidarity s anarchistickými vězni

Ve dnech 23. až 30. srpna proběhne mezinárodní akční týden na podporu stíhaných anarchistů a anarchistek.

Solidaritu!

Anarchistická federace se stejně jako v předchozích letech přihlašuje k internacionální iniciativě, jejímž cílem je poukázat na případy stíhaných a vězněných anarchistů a anarchistek po celém světě, vyjádřit jim solidaritu a zároveň s tím propagovat myšlenku společnosti bez věznic a států.

Tento rok bude probíhat akční týden již popáté, a to opět koncem srpna, konkrétně mezi 23. a 30. srpnem.

Pokud se někteří političtí vězni stanou oblíbenci neziskových organizací, které tak trochu připomínají korporace na „konání dobra“, a korporátních médií, pak mají veřejnou podporu ve světě zajištěnou. Zpravidla jde o disidenty a disidentky, kteří by ve svých zemích rádi aplikovali principy západních „demokracií“. Pro místní vlády jsou nepříjemným hlasem, který je třeba umlčet, pro „demokratickou světovou veřejnost“ jsou to světlonoši liberálních hodnot. Západní zkušenost nás ale naučila, že tyto hodnoty jsou oficiálně velebeny jen do té míry, dokud to neškodí zájmům kapitálu. Proto západní politici v zájmu dobrých vzájemných obchodních vztahů při setkáních s různými autokraty a představiteli zjevně totalitních režimů neradi zmiňují otázku lidských práv, nebo jen do té míry, aby se příslovečně vlk nažral a koza zůstala celá.

Je ale velké množství politických vězňů, o nichž se v médiích nemluví a jejichž podpora zdaleka nenabývá rozměrů „prominentních disidentů“. Jde o různé místní aktivisty a aktivistky, kteří se staví průmyslovým projektům ničícím jejich životní prostředí a komunity. Jde o radikální odboráře a lidi, kteří se prostě jen vzepřeli moci a útlaku. Ti všichni se nacházejí mimo autoritářskou politiku, a nenabourávají status quo jen ve svých zemích, ale jsou překážkou pro celý systém globalizovaného kapitalismu. Proto o nich korporátní média mlčí a elity Západu i rozvojového světa je nesnášejí stejnou měrou.

Mezi tuto druhou skupinu politických vězňů „zdola“ se řadí i stíhaní a věznění anarchisté a anarchistky. Jejich osudy jsou často neznámé nebo pokřivené represivní propagandou, která je často součástí postupu proti nim. Někteří jsou stíháni ve vykonstruovaných kauzách, aniž by se něčeho dopustili, jiní za akty propagace svobody či za činy proti utlačovatelské moci, za činy překračující zákony té které země. Pro nás však není porušení zákonů a nařízení států žádný zločin. Měřítkem pro nás může být jedině nepsaný zákon lidskosti. V tom případě shledáváme zločince spíš na straně vládnoucích, vyšetřujících, soudících a věznících. Za politické vězně „zdola“ se musí postavit opět hnutí „zdola“.

Jako začátek mezinárodního akčního týdne bylo zvoleno datum popravy italsko-amerických anarchistů Sacca a Vanzettiho ve Spojených státech v roce 1927. Byli odsouzeni za něco, co nespáchali, jejich skutečným zločinem v očích mocných bylo jejich anarchistické přesvědčení. K akčnímu týdnu se může přidat každý, a to různými způsoby: výlep plakátů, graffiti, šablony, rozdávání letáků, vyvěšení transparentu, benefiční akce a sbírky různého druhu, psaní dopisů do vězení, šíření informací o kauzách stíhaných a vězněných anarchistů a anarchistek… Solidarita se dá vyjádřit různými způsoby.

Budeme rádi, když nám dáte vědět o svých akcích a počinech na náš kontakt afed[a]afed.cz. Pište také na email tillallarefree[a]riseup.net. Sledujte webovou stránku http://solidarity.international/ (najdete zde ke stažení plakáty a také příklady a tipy možných aktivit, jak psát dopisy vězňům, odkazy na seznam anarchistických vězňů a další).


19.8.2017 AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Marné čekání

26. 11. 2017, Praha

Tato akce bude pojata mezinárodně – bude se konat v den narozenin neprávem odsouzeného ukrajinského aktivisty Olexandra Kolčenka, 26. listopadu, na různých letištích ve světě. …(více)

Benefice na Salé

2. 12. 2017, Praha

Bude to stejně skvělé jako loni, možná i o fous lepší! Letošní téma bude VESMÍRNÉ, tak se nestyďte podle toho obléknout. Welcome drinky budou, jídlo bude, zábava bude, všechno bude, tak doražte a vemte kámoše! …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme