Anarchistická federace

K výročí izraelského apartheidu

Letos v červnu uplyne padesát let od okupace a ustavení vojenského režimu na Západním břehu Jordánu.

Latuff

Už několik generací palestinských Arabů žije ve vojenském režimu. Jsou to miliony lidí. Palestinská správa (chybně v médiích označovaná jako „autonomie“) kontroluje pouhých 18–20 procent území. Zbytku fakticky vládne izraelská armáda. Ale i na těch 18–20 procent můžou Izraelské obranné síly vstoupit.

Ke kulatému výročí byl veřejnosti poprvé zpřístupněn státní archiv v Izraeli, kde se uchovávají materiály z doby Šestidenní vláky. V roce 1967 pohlaváři „tankové republiky“ zcela vážně navrhovali, aby bylo arabské obyvatelstvo z okupovaného Západního břehu Jordánu vysídleno do Brazílie. A navíc vyjadřovali zcela zjevně, jaké bude mít plánovaný apartheid důsledky pro Izrael v budoucnu.

Posuďte sami:

„15. června začíná série zasedání věnovaných osudu Judey a Samaří (Západní břeh). [Premiér] Levi Eškol upozorňuje ministry, že je třeba orientovat se rychleji, protože svět brzy ,začne klást otázky‘.“

„Ministr financí Pinchas Sapir a hlava ministerstva zahraničních věcí Abba Eban upozorňují na nemožnost vytvoření jednoho státu se dvěma úrovněmi života v současném světě. ,Svět bude na straně hnutí za osvobození toho jeden a půl milionu obklíčeného deseti miliony.‘ Souhlasí i Pinchas Sapir: „Je naivní myslet si, že můžeme v Izraeli držet Araby, aniž bychom jim dali práva. Pokud na sebe vezmeme odpovědnost za Judeu a Samaří, udusíme se.‘“

„Ministr spravedlnosti Ja’akov Šimšon Šapira navrhuje předat Judeu a Samaří Jordánsku, protože ,jinak sionistické hnutí skončí – ocitneme se ghettu‘.“

„Dokonce [ministr] Menachem Begin navrhuje dát Arabům v Judei a Samaří dočasný statut na sedm let a mezitím se věnovat zvýšení úrovně porodnosti a tempa repatriace.“

Ale to jsou jen třešinky. Podívejte se dál:

„Ministr obchodu Ze’ev Šerf navrhuje obrátit se k arabským a dalším zemím s prosbou o přijetí uprchlíků z Izraelem obsazených území. Konkrétně Šerf navrhuje obrátit se na Brazílii: ,Jsou to katolíci, ale přijímají desítky tisíc Japonců šintoistů. Proč by nepřijali Araby?‘“

„[Ministr] Jigal Alon navrhuje poslat co nejvíc (Arabů) do Kanady, Austrálie a dalších zemí a část usídlit na Sinajském poloostrově.“

„Eškol oznamuje: ,Pokud by to záviselo na nás, poslali bychom všechny do Brazílie.‘ Nakonec ovšem navrhuje prosazovat myšlenku výměny obyvatelstva. Ministr spravedlnosti vystupuje proti: ,Není možné vystěhovat Araby, kteří se tu narodili, do Iráku.‘“

Co k tomu říct? Kormidelníci „tankové republiky“ nebyli idioti a chápali, že okupace není variantou. To znamená, že navrhovali buď provést anexi (a uznat Araby za plnoprávné občany Izraele), nebo vrátit okupovaná území Jordánsku. Nebo poslat Araby do Brazílie.

Zamyslete se nad tím – přesídlit Araby do Brazílie! Je nutné si uvědomit, že to byla 60. léta, kdy ještě každý cítil kouř z krematorií a ti, kteří přežili holocaust, si velmi dobře pamatovali 30. a 40. léta.

Ať se ví, že v Izraeli je ještě hodně věcí státním tajemstvím a většina archivů je nepřístupná. Poprvé se začaly otevírat v 80. letech. Ti, kteří začali tyto dokumenty zkoumat a revidovat oficiální historii Izraele, si říkají „noví historikové“. Tradičně stojí proti oficiálním státním historikům. A jsou považováni za zrádce.

Vláda Izraele před padesáti lety pochopila, že režim apartheidu bude pro Izrael zhoubný. Dnes vidíme, jak se Izrael pomalu, ale jistě propadá do propasti a padesátiletá okupace je jedním z důvodů tohoto stavu. Propadá se, protože padesát let drží miliony lidí pod vojenskou okupací. To podporuje nenávist a teror arabského obyvatelstva. Dříve či později se Izrael za všechno bude muset zodpovídat.

Jak si přitom nevzpomenout na prorocká slova filozofa a lékaře Ješajahua Leibowitze o izraelské okupaci Západního břehu a pásma Gazy v roce 1967:

„Arabové se stanou pracujícím národem, kastou pracujících, zatímco Židé budou šéfy, řediteli, státními úředníky, policisty a vojáky. Stát kontrolující nepřátelsky naladěné mnohamilionové obyvatelstvo se bezpodmínečně stane policejním státem, státem tajných služeb. A to vše bude mít katastrofální vliv na vzdělávací systém, na svobodu slova, a dokonce na samotnou představu o tom, co je demokratický systém.“

Yigal Levin

Zdroj: http://www.nihilist.li/2017/05/18/raskry-tie-arhivy-shestidnevnoj-vojny-v-izraile/
Překlad -dm-


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme