Anarchistická federace

Anarchistická konference

Text zdravice Anarchistické federace na setkání anarchistů a anarchistek v Mostě.

konference

Jelikož klademe důraz na organizování se anarchistů a anarchistek, podporujeme rozvoj anarchistického hnutí i mimo hranice naší federace. Více organizačních přístupů a s nimi spojených platforem v rámci hnutí může být přínosem. To bylo mimo jiné sdělení, které tlumočili naši delegáti v úvodní zdravici na anarchistické konferenci, která se konala 17. prosince pod záštitou SAF v Mostě. Reportáž z konference z pera člena pořádající SAF naleznete ZDE, zmíněnou zdravici AF na následujících řádkách:

Anarchistická federace by tímto ráda prostřednictvím svých delegátů pozdravila účastníky a účastnice dnešní anarchistické konference v Mostě.

Naše organizace byla založena v roce 1995 z potřeby některých anarchistů a anarchistek organizovat se a najít tomu vyhovující organizační platformu. Hnutí od začátku 90. let prošlo při této snaze cestou hledání a zkoušení, z níž vyplynulo několik zkušeností. Tou asi nejdůležitější je, že organizace je nutnost. A právě Anarchistická federace je pro nás, místními skupiny a jednotlivce v ní zapojené, platformou pro vzájemnou komunikaci a koordinaci různých aktivit. Dalším poznáním je, že není dobré snažit se mermomocí spojovat anarchistické hnutí pod hlavičkou jediné organizace, jelikož anarchismus je velmi různorodý, co do ideového směřování, tak preferovaných metod práce.

V rámci Anarchistické federace můžeme diskutovat své směřování. Na základě takových interních debat jsme stanovili strukturu našich cílů, mantinely spolupráce v rámci hnutí i mimo něj, politiku naší činnosti nebo publikační strategii. Naše federativní struktura nám umožňuje realizovat nadregionální projekty, jako je Nakladatelství AF, nebo se jednotně organizovat na mezinárodní úrovni jako členská federace Internacionály anarchistických federací. V rámci našich možností, schopností a kapacit jsme otevřeni spolupráci napříč širším antiautoritářským hnutím.

Zejména poslední roky nás naučily, jak důležitá je pro anarchistický aktivismus bezpečnostní kultura a jistá obezřetnost, na jedné straně před tajnými a nácky, na straně druhé před různými pošuky, nevyrovnanými jedinci a malými autoritáři. To je také důvod, proč je členství v Anarchistické federaci vázáno na určitou dobu spolupráce, aktivit a vzájemného poznání.

Považujeme za velmi důležité podporovat lokální skupiny a aktivity. Dle svých možností v tomto směru nabízíme teoretické i praktické zázemí. Budeme rádi, když naše řady v budoucnu posílí další skupiny a jednotlivci, kteří mají rámcově jasno v tom, kde ideově stojí, čemu se chtějí věnovat a mají zažitá pravidla bezpečné komunikace. Nejsme ale žádní náboráři a budeme rádi za každou fungující a smysluplnou anarchistickou iniciativu, ať už pod společnou hlavičkou či mimo ni.

Anarchistická federace není bezesporu ideální, a to z jednoduchého důvodu. Je tvořena jen a pouze lidmi. Navíc je nás poměrně málo, což se obecně dá říci o organizovaných anarchistech a anarchistkách. Také jsme jako lidé různí, máme dostatek či nedostatek vlastní iniciativy, různou míru zodpovědnosti ke společné věci, většinou jsme zaneprázdnění zaměstnáním, školou či dalším aktivismem, nedokážeme se a ani nechceme věnovat všemu najednou, jakou nadregionální a početnější federaci nám některé procesy trvají déle. Prostě se snažíme pracovat dle hesla „Každý podle svých schopností...“.

Tímto bychom chtěli vyzvat k podpoře některých našich projektů. Jednak jde o nástěnné noviny A3, které jsou každý měsíc k dispozici na našem webu afed.cz ke stažení. Stačí vytisknout si pár exemplářů a vylepit či položit je na vhodná místa. Další pomoc bychom uvítali prostřednictvím odběru publikací našeho nakladatelství, zejména anarchistické revue Existence, nebo ještě lépe zapojením se do jejich distribuce. Podmínkou toho, aby mohly anarchistické publikace vycházet, je vytvoření funkčního okruhu odběratelů a distributorů. Pokud nemají anarchistické publikace odbyt, nemají ani budoucnost a jejich vydávání smysl.

S přáním zdaru v našem společném boji proti všem formám útlaku a nepřirozené autority, za svobodnou a samosprávnou společnost

Anarchistická federace


27.12.2016 AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme