Anarchistická federace

Povídka ze soudu

Dne 2. 8. 2016 začal soudní proces v kauze Fénix. Předsedkyně soudního senátu Hana Hrnčířová se po celou dobu chovala jako nervózní učitelka těsně před prázdninami. My jsme se cítili jako žáci 5. A.

Agent Petr

Den první

Vybrali nám třídu, o kterou je jinak velký zájem, takže se tam vešel učitelský sbor (tříčlenný soudní senát a státní zástupce Pazourek), členové Sdružení rodičů a přátel školy (obhájci) i celá naše 5. A. Vyloučeno bylo jedno nemluvně. V 5. A se používá nová výuková teroristická metoda (Fénix), takže na výuku se přišli podívat i novináři.

Nejzlobivější žáci seděli jako vždycky v první lavici. Hrnčířová udělala docházku. Řekla, že zlobiví žáci byli přítomni osobně a poškolák Ignačák byl „řádně předveden“ (přivedla ho těžce vyzbrojená vězeňská eskorta se psem).

Potom řekla Pazourkovi, aby zahájil výuku. Učební látka byla na téma obžaloba, a když mluvil o napojení žáků z první lavice na mezinárodní alianci (CCF/IRF), třída se chechtala. „Jestli nebudete v klidu, tak pudete ven,“ napomenula nás Hrnčířová. Pazourek předčítal o popálení policistů, řekl i slovo „pyj“. A taky řekl slovo „molotov“. Pak začala Hrnčířová vyvolávat. K tabuli šla první Pavlovská. Řekla, že se vyjádří, ale na nic nebude odpovídat. Vyprávěla hodně o Petrovi a Robertovi, kterým se v této výukové metodě říká policejní provokatéři. Ten brejlatej učitel se jí zeptal, jestli je Petr sova, nebo agent. Odpověděla na jedničku.

Vyvolávání pokračovalo a Hrnčířová se každého ptala, jestli ten papír, co mají v ruce, budou číst (číst z papíru smí totiž u nás jenom učitelé). K tabuli šla Zezulová, která si zapomněla žákovskou. Nedává často pozor. Věděla akorát, že spolužáci hrajou hru.

Pak šla k tabuli Ščambová. Nejvíc mluvila o pejskovi. Toho ale Hrnčířová nezařadila mezi žáky, i když ví něco o slouči v lahvích, co se zakopávaly. Vyvolaná řekla, že kdyby jí tenkrát na výletě s lahvemi někdo ze spolužáků řekl, že má hlídat, hlídala by pejska. Pak zvonilo na malou přestávku a Hrnčířová nás pustila na chodbu.

* * *

Po přestávce šel k tabuli Ignačák. Zkoušeli ho z toho samýho jako Zezulovou. „Hráli jsme hru, abych je nachytal při porušení zákona a provokaci trestné činnosti,“ povídal. Hrnčířová chtěla přečíst nějaké jméno, ale nešlo to.

K tabuli šel Sova. Hovořil zeširoka. O agentech nebo o tom, jak policejní provokatéři chtěli bránit práva zvířat a jedli v motorestu svíčkovou uvařenou z mrtvých zvířat. V jeho referátu taky zaznělo, že provokatéři chtěli označeným náckům lámat nohy. „To je asi styl policistů, ale ne náš. Pardon.“ Pak říkal, že policie tvrdí, že je tu Síť revolučních buněk, „a ví o ní prd“ (není divu, že musí sedět v první lavici, když takhle mluví při zkoušení). Referát zakončil vysvětlením, že anarchistické hnutí se chrání před takovými živly, jako je policie. Pak byla velká přestávka.

* * *

Po přestávce byl samej výklad. Hrnčířová se naštvala, protože četla z blbýho papíru a někdo ze SRPŠ ji na to upozornil. Začala pak trochu třískat třídnicí do katedry. Výklad jsme měli na téma posudků znalců (soudních), co píšou učební osnovy pro předměty balistika (munice, výbušniny, pyrotechnika), zdravotnictví – psychiatrie a psychologie, kybernetika. K tabuli šel několikrát Sova.

* * *

Ještě že jsme dneska nepsali diktáty, protože Hrnčířová občas nemůže přečíst těžký slova. Moc jí nešel insurekcionismus, environmentální, voice of anarchopacifism, administrativní, ostrakizace ani subverze.

* * *

Na poškoláka Ignačáka si snad zasedli, jediný nesměl při vyučování pít. A to pijeme všichni jenom vodu. Když skončila škola a šli jsme ze třídy, na chodbě stál policejní pes. Jak uviděl Pazourka, vztekle se rozštěkal. Pazourek řekl: „Asi tu nejsem oblíben.“ Jeden od nás z 5. A na něj zavolal: „I ten pes pozná, že žaloba stojí na chatrných nohou.“

Den druhý

Dneska se ve třídě trochu řešilo oblečení. Samopalník trval na tom, že si přítomné žákyně v poslední lavici musí sundat čepice, a o zprostředkování požádal školníka (justiční stráž). I na nástěnce v soudní budově se ale píše, že si žákyně mohou pokrývku hlavy ponechat, takže si ji ponechaly. Na jeho nové naléhání zařídila sundání čepic Hrnčířová.

* * *

Výklad nové látky se ve středu týkal povstaleckého anarchismu a páté kolony. Obrázek k páté koloně bychom našli např. na lýtku žáka Sovy. Na obrázku padá klíč mezi ozubená kola, čímž by logicky došlo k jeho zaseknutí. Někdy se místo klíče používá mrkev. K tabuli šel Sova. Klíč a mrkev doplnil o knihu a vidličku. Hrnčířová četla sloh Aliasové, která si stěžovala na spolubydlícího, který se moc nemyl. Třída se smála. Hrnčířová nás jako vždycky napomenula, jen neřekla jako normálně, že pudeme za dveře, ale že nechá vyklidit síň.

* * *

Z následující audioexpertízy jsme si nic nezapamatovali a k tabuli nikdo nešel.

Hrnčířová řekla, co bude příště, až přijede z lázní: zkoušení agentů VO-0049, VO-0101, VO-0105, č. 312 Alexandra Maška (ne, toho vlastně ne), frontální výklady externích vyučujících (soudních znalců) z oboru dopravy a soudního lékařství, zkoušení svědků, pouštění cédéčka (bude muzika). K tabuli šel Sova. Navrhl, aby přišla i komisařka Pálfyová a vrchní inspektor Kořínek. Pak šel k tabuli ještě Ignačák, že by rád, aby se pouštělo víc nahrávek, hlavně ty z léta. Pazourek opáčil, že tento domácí úkol ÚOOZ asi nesplní. Pak zazvonilo na velkou přestávku.

* * *

Poslední hodinu před prázdninami se řešila poškola (žádost obžalovaného o propuštění z vazby). Začal Pazourek, pak byl vyvolán notorický poškolák Ignačák, potom pěkně promluvil člen SRPŠ (jeho obhájce). Třída tleskala. Pak jsme museli všichni ze třídy a zůstala tam jen Hrnčířová a ještě dva. Když nás zase pustili do třídy, Hrnčířová a ty dva potvrdili poškolu (zamítli žádost o propuštění z vazby). Zdůvodnila to tím, že se soudní senát řídil stanoviskem Vrchního soudu a záruky mu nestačí. Třída zahučela, Hrnčířová zařvala: „Ticho!“

I když zazvonilo, nechtělo se nám ze třídy, protože jsme tam museli nechat poškoláka s kulometčíkama. Zdržovali jsme, dokud nás Hrnčířová nevyhnala na chodbu. Když ho eskorta odvážela autem, aspoň jsme na něj volali.

Prázdniny budou až do třetího října do 9.30. Budeme už v nové učebně, říkaj tomu jednací síň a najdete ji ve třetím patře č. 301.

Související odkazy:
Kauza Fénix u soudu: O agentech jsme všichni věděli
V Praze začal soud s údajnými levicovými teroristy. Měli chtít útočit na vlak
Kauza Fénix: malý český monstrproces
Hlavní líčení: Petr S. a spol aneb Říkají tomu terorismus


Verze pro tisk 3.8.2016 Ja.Ha.
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

UŽ NIKDY tak drahou zimu

15. 4. 2023, Praha

Demonstrace za čistou energii a bydlení pro všechny …(více)

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)

International Anti-Authoritarian Gathering

19. 7. 2023, St-Imier (Švýcarsko)

Několikadenní interkontinentální anarchistické setkání s bohatým programem …(více)