Anarchistická federace

Martin zahájil hladovku

Vazebně vězněný Martin Ignačák drží od čtvrtka 9. června hladovku. Napsal důvody, které ho k tomu vedly.

ABC

Po prvotních zmatcích způsobených tím, že jsme věděli o Martinově rozhodnutí držet v případě prodloužení vazby hladovku, zatímco co on s rozhodnutím soudu nebyl seznámen, přinášíme již potvrzenou informaci, a to přímo Martinovým prohlášením. Od čtvrtka 9. června přestal přijímat potravu. I když máme obavu o jeho zdraví tváří v tvář bezohledné represivní mašinerii, v jeho rozhodnutí stojíme za ním a nadále může počítat s naším solidárním postojem. Na následujících řádcích si můžete přečíst výše zmíněné Martinovo prohlášení.

Protestní hladovka je mou svobodnou reakcí na okolnosti, které se týkají postupu policie v kauze Fénix.

Situace je pro mě již nesnesitelná kvůli pomluvě, skrze kterou R. Šlachta demagogicky lhal Vrchnímu soudu. Považuji za nezákonné, že je moje rodina sledována, je jim zasahováno do soukromého života, jsou hodnoceny jejich názory a pocity týkající se kauzy Fénix. Je tím nepřímo vyjádřeno, že jakákoliv kritika je impulzem pro sledování kritizujících osob a zaznamenávání detailů o jejich soukromí.

Za protiprávní považuji také jednání, kdy je porušováno soukromí mých přátel a jejich rodin tím, že policie volá do jejich zaměstnání nebo pronajímatelům bytu, kde žijí, a snaží se je tímto nátlakem zastrašit.

To vše je završeno tím, že Vazební věznice Praha-Pankrác vědomě porušuje morální a lidská práva, pokud jde o stravu, kdy mi doposud předkládala pouze jídlo zcela nevýživné a neplnohodnotné, není mi podávána veganská strava. Strava je mi sice v plné míře zajišťována zvenčí, ale je to pro mou rodinu i přátele velice náročné.

Další věcí je, že moje vazba má charakter vazby nátlakové – nejen co se týče odpírání veganské stravy, ale také neustálých „bezpečnostních“ opatření, kvůli nimž probíhají návštěvy obhájce přes plexisklo nebo mříže, dokonce i v den prostudování spisového materiálu. Přitom se měsíc předtím nahlížení do spisů obešlo bez podobných opatření.

Tímto protestem chci vyjádřit své znepokojení a poukázat na to, jak policie nečestně zachází do krajností a vědomě jedná nezákonně. Podává falešné účelové a nepravdivé informace, aby mě udržela ve vazbě na základě pouhých domněnek a výmyslů, jak ze strany policejních agentů, tak vyšetřovatelů.

Chci velice zdůraznit, že protestní hladovka není vyústěním hlavního líčení. Chci a budu se hájit v rámci hlavního líčení a účastnit se ho, jak jsem řekl už u Městského soudu v Praze.

Hladovku neukončím, dokud bude tento nesnesitelný stav přetrvávat a dokud nedojde k okamžité nápravě v těchto ohledech:

* Okamžité stažení lživého záznamu o mé sestře podaného R. Šlachtou.

* Okamžité zastavení všeho nezákonného a protiprávního sledování, šikanování a zastrašování mé rodiny, mých přátel a jejich rodin.

* Okamžitá náprava stravy ve Vazební věznici Praha-Pankrác.

* Opětovné a nezávislé přezkoumání mého propuštění z vazby za následných přijetí slibů a návrhů z mé strany a za nahrazení vazby jinými opatřeními.

Zdroj:
https://antifenix.noblogs.org/post/2016/06/09/communique-od-martina-ignacaka-dnes-9-6-zahajuje-protestni-hladovku-jeho-vlastni/


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Existenční večírek

26. 3. 2019, Praha

V úterý 26. března 2019 se bude konat tradiční Existenční večírek, který formou diskusního setkání představí nové číslo anarchistické revue Existence. První číslo tohoto roku je věnováno zapatistickému povstání. Večírek začíná v 19.00, od 18.30 proběhne společná večeře. Nejen aktuální číslo, ale i ta starší, budou na místě k zakoupení. …(více)

Trouble #16 Spiknutí v dobách odporu

27. 3. 2019, Praha

Šestnáctý díl Troublu se věnuje protestům, které následovaly po 20. lednu 2017 po zvolení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tyto protesty byly součástí velké kampaně #DisruptJ20. Po těchto prostestech bylo více než 200 lidí zadrženo policií. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Critical Readings - Franz Fanon: The Wretched of The Earth

4. 4. 2019, Praha

Čtení v D-zóně …(více)

Zinfest 2019

13. 4. 2019, Brno

Čtvrté pokračování festivalu samizdatových tiskovin …(více)

Anarchist Bookfair

18. 5. 2019, Praha

7. ročník pražského anarchistického festivalu knihy …(více)

Benefice pro SOL!S

18. 5. 2019, Plzeň

Na jarní Garáži zahrají BAESTIEN, DISAVOIR VIVRE, INTERPUNKCE a DOMLUVA. …(více)

Klimakemp Limity jsme my 2019

1. - 7. 7. 2019, bude upřesněno

…(více)