Anarchistická federace

Solidarita bez hranic – akční den proti pevnosti Evropa

AF podporuje mezinárodní akci proti vlně xenofobie, která by ráda vrátila Evropu do temných zákoutí minulého století. Podpořte ji i vy!

leták

6. února vyrazíme do ulic protestovat proti evropské politice uzavírání hranic, stejně jako proti rostoucím krajně pravicovým tendencím ve společnosti.

Přidej se!
Od 13:30 v Praze na Malostranském náměstí

Pražský protest je součástí mezinárodního dne akcí – více naleznete na webové stránce actionday.noblogs.org, včetně společného prohlášení, které tímto také zveřejňujeme:

Solidarita bez hranic

Dne 6. února se na různých místech Evropy sejdou pravicoví populisté, neofašistická hnutí a politické strany. Budou tak chtít podpořit své reakcionářské ideje nadřazeného „lidu“ a „národů“. To nehodláme akceptovat a vyzýváme: postavme se jim společně a zaujměme pozici politické solidarity. Tento den chceme prohlásit za Evropský akční den proti pevnosti Evropa.

Kapitalismus způsobuje rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, kvůli čemuž jsou destabilizována mnohá místa na světě. Neoliberální strukturální změny v 70. a 80. letech způsobily v mnoha oblastech globálního Jihu hlubokou chudobu a rostoucí zadlužení. Po období kolonialismu to byly další změny, které vedly k silnější závislosti těchto zemí na „západním světě“. Neoliberální politika vede k vykořisťování, chudobě a k ničení základních podmínek života. Neokolonialismus má v současnosti mnoho podob: zabírání půdy, přírodních zdrojů a surovin, export zbraní, dohody o volném obchodu, války pod rouškou „humanitárních intervencí“ a v neposlední řadě i podpora diktátorů a autoritářských režimů. Důsledkem je smrt mnoha lidí, nejen na hranicích Evropy, ale i v zemích jejich původu. Evropská unie přitom v této hře hraje jednu z klíčových rolí. Oficiální způsob řešení krize kapitalismu (jako je politika austerity) pouze znásobil autoritářské a rasistické reakce na celém světě. Strach lidí o jejich majetek se transformoval do čiré nenávisti proti „těm druhým, se kterými se musím o něco dělit“. V konečném důsledku tak vede ke konstrukci konzervativních idejí národa, rasy a tradičních genderových rolí.

Pozorujeme však i vzrůstající militarizaci vnějších hranic Evropy. Lidé jsou tříděni podle národností, detenční zařízení se rozšiřují a mnohá další se staví. K vylepšení tohoto nelidského systému Evropa spolupracuje se státy jako Turecko, které ve své vlastní zemi vede válku proti Kurdům a zároveň podporuje Islámský stát (Daesh).

Rasistická hnutí a strany jako PEGIDA, UKIP (UK Independence Party), BPI (Blok proti islámu), Zlatý úsvit, Národní fronta a mnohé další, evropská imigrační politika a Frontex jsou hráči v té samé hře. Pokud opravdu chceme ukončit neutěšený stav imigrantů a imigrantek, je nutné vyvinout silný politický tlak zdola na otevření hranic a vznik bezpečné imigrační cesty do Evropy. Vytvoření takového tlaku obnáší organizaci demonstrací a přímých akcí, občanskou neposlušnost a budování solidárního prostoru.

Chceme využít šance a 6. února toto téma otevřít. Pokud se pokusí pravicová a reakcionářská hnutí k dosažení svých cílů zneužít ulice, pak jim v tom zamezíme. Musíme poukázat na propojení mezi restriktivní a autoritářskou migrační politikou, politikou austerity a každodenním rasismem, stejně jako na propojení kapitalismu a patriarchálního řádu. Toto všechno jsou globální formy moci a útlaku, které se dotýkají každého z nás. Proto musíme jednat společně.

Je nutné organizovat se globálně proti evropské politice a sebrat pravici půdu pod nohama. Namísto důvěry v národní státy a jejich schopnost jednat se musíme sami postavit za solidaritu bez hranic, navzájem se od sebe učit a bojovat za společný autonomní a otevřený prostor. Vytvoření takovýchto vzdorujících a sebeurčujících sítí nabízí perspektivu toho, že svoboda bude pro všechny.

Budeme bojovat za svobodný život v sociální rovnosti mimo národy, mimo kapitál a mimo patriarchální řád. Společně vyjdeme do ulic! Vyzýváme proto k občanské neposlušnosti a přímé akci za svobodu pohybu a stejná práva pro všechny! Nechceme být ovládáni. Bouříme se a bojujeme proti rasistickým a autoritářským reakcím evropských politiků na krizi a proti pravicově populistickým hnutím!

Organizujme politickou solidaritu!
Bojujme proti pevnosti Evropa!

 

Pražský protest „Solidarita bez hranic“ na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/820441914733199/

Mobilizační video:
https://vimeo.com/152095179

Další akce proti projevům nenávisti v Praze 6. února:
https://www.facebook.com/protinenavisti/


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Rave4Rojava ★ benefiční after-party

29. 11. 2019, Praha

Benefiční after-party po stávce #FridaysForFuture 29. 11. Vstupné dobrovolné, všechny vybrané peníze budou poslány Kurdskému červenému půlměsíci / Heyva Sor a Kurdistanê e.V. Akci pořádá platforma Výbor na obranu revoluce v Rojavě. #Riseup4Rojava ★★★ VÍCE INFO BRZY …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: A.C.A.B.

4. 12. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

Předvánoční bezpeněžní zóna

7. 12. 2019, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. Přineste je nebo se jen přijďte podívat, jak bezpeněžní zóna funguje. …(více)