Anarchistická federace

Athény: nový squat v Exarchii

Squateři v hlavním městě Řecka obsadili dům, aby podpořili uprchlíky.

Squat Themistokleous 58

V neděli 10. ledna 2016 obsadila skupina anarchistů opuštěnou budovu v athénské čtvrti Exarchia – dům čp. 58 v ulici Themistokleous. Cílem akce bylo vytvoření prostoru pro uprchlíky, který nebude kontrolován státem. V prohlášení squaterů se říká:

„Jsme skupina lidí z různých koutů a spolků a spojuje nás boj proti státům, národům, hranicím, lágrům, věznicím, kapitalismu a v konečném důsledku proti jakékoli části tohoto systému nadvlády, který nás utlačuje. Jsme otevřeni každému, kdo sdílí naše principy a chce se účastnit tohoto projektu bez jakékoli skryté politické agendy.

Toto obsazení není míněno jako veřejná služba. Nejsme dobrovolníci a nechápeme uprchlíky jako oběti. Jednou z výzev tohoto projektu je praktické překonání rozdělení daného hranicemi a státní příslušností. Toto obsazení má vytvořit místo, kde se můžou lidé sami organizovat a učit se od sebe navzájem, nezávisle na svém původu.

Toto je čin proti systému a proti migrantské politice. Naším záměrem není asistovat státu v poskytování humanitární pomoci. Integrovaná a/nebo asimilovaná nekritická humanitární pomoc umožňuje státu ve skutečnosti soustředit se represivně na pronásledování a kontrolu migrace. Kategoricky odmítáme spolupracovat nejen se státem a politickými stranami, ale také s nevládními a jinými organizacemi a skupinami, které pomoc chápou uvedeným způsobem a provádějí ji oficiálně či neoficiálně. Všichni tihle šmejdi těží ze situace migrantů, profitují z ní, chrání své zájmy, usilují o politickou moc nebo o vytváření dojmu sociálního porozumění.

Kontrola nad migrací je nástrojem v rukou mocných. V tuto chvíli řecký stát využívá situaci migrantů, kteří tu uvízli, jako prostředek k dosažení lepších podmínek pro třetí memorandum. Zároveň evropské státy regulují migrační toky v souladu se svými požadavky na levnou pracovní sílu, ostatní migranty zabíjejí (na suchozemských i mořských hranicích a na ulicích evropských měst), zavírají je za mříže nebo deportují. Evropská unie neustále zesiluje represivní politiku na hranicích a uzavírá dohody se státy uvnitř i vně evropských hranic, aby pokračovala v boji s migrací ještě intenzivněji a efektivnějšími metodami. Mocní doufají, že ochrání svoje majetky a privilegia před těmi, kteří jsou zneužíváni kapitalistickým systémem a trpí v důsledku jeho válek. Soukromé i státní firmy se snaží maximálně profitovat z této situace. Nevládky představují zájmy těch, kdo je financují, především států, a jsou za to štědře vypláceny.

Kvůli vlastnickým právům spí lidé na ulici, i když tisíce domů zejí prázdnotou. Je tu dost věcí pro všechny. Musíme si prostě vzít to, co potřebujeme.

Vyhlašujeme svoji solidaritu a podporu všem formám útoku na hranice, národy, věznice a klíčové infrastruktury, které reprodukují dnešní stav, a také na všechny, kteří přímo či nepřímo chrání status quo!

Ne rasismu!

Ne sexismu!

Ne homofobii!

Ne diskriminaci!

Ne vykořisťování!

Ne útlaku!

Ne hierarchii!

Ne autoritám!

Ne vlastenectví!

Nejsou tu vítáni: novináři/média, politici, policajti, všechny organizace, které oficiálně nebo neoficiálně spolupracují se státem.

Vítáni jsou lidé, kteří se chtějí sami organizovat, bez ohledu na to, jestli mají doklady nebo ne, jestli mají statut uprchlíků nebo ne.

Pokud jde o bydlení, přednost mají lidé, kteří nemají šanci najít místo, kde by žili.“

Doslova pár hodin po obsazení prázdné budovy se u domu objevil týpek, který tvrdil, že zastupuje realitku ANASKEVI M EPE, jíž objekt patří. Pohrozil, že zavolá policii, pokud squateři do rána dům neopustí. Bylo mu sděleno, že účastníci akce neuznávají vlastnické právo a nemají v úmyslu nikam odcházet. Squateři vyzvali všechny, kdo chtějí projevit solidaritu, aby je přišli podpořit všemi nutnými prostředky.

Zdroje:

https://en-contrainfo.espiv.net/2016/01/10/athens-new-squat-in-themistokleous-st-58-in-exarchia/

https://en-contrainfo.espiv.net/2016/01/10/athens-update-from-themistokleous-58-squat-in-exarchia/


Verze pro tisk 14.1.2016 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Naši nepřátelé v modrém // Our Enemies in Blue

17. 9. 2019, Praha

Přednášet bude Kristian Williams, anarchista a autor knih Our Enemies in Blue a Fire The Cops!. Dozvíme se o historii policie ve Spojených státech, o jejích počátcích jako otrokářských hlídkách až do dnešní éry její militarizace a policejní činnosti v sousedstvích. Zvláštní pozornost bude věnována roli policie při represích vůči sociálním hnutím. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

FoodNotBombs Vegan Fest

21. 9. 2019, Praha

Festival veganského jídla s doprovodným programem na plácku venku před cross][club v Holešovicích. Vstup zdarma. …(více)

Benefice pro Kliniku - Adacta, Rozpor a další

27. 9. 2019, Brno

Festival na podporu squatu Klinika v rytmu hardcore punku, crustu, antifašistického black metalu a grindcore …(více)

Benefiční matinée : Rhytms of Resistance

28. 9. 2019, Brno

Odpoledne na podporu brněnského "sambabandu". Hudba, jídlo, bubnovací workshop …(více)

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

1. 10. 2019, Brno

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

3. 10. 2019, Liberec

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Support your squat

5. 10. 2019, Praha

Benefiční koncert pro Kliniku …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)