Anarchistická federace

Anarchistický knižní festival

Report z dalšího ročníku anarchistického knižního festivalu, který se konal na pražské Klinice.

bookfair

Třetí ročník pražského anarchistické bookfairu proběhl ve dnech 8.–9. května v prostorách autonomního sociálního centra Klinika. Smysl této akce její organizátoři vidí následovně: „Festival není ani zdaleka jen prodejní prezentací knih a literatury. Je především místem setkávání, kde můžete tváří v tvář potkat nejen malé vydavatele a autory, ale i nejrůznější organizace, kolektivy a uskupení z širšího okruhu antiautoritářského hnutí. Místem, kde se lze seznámit s lidmi z masa a kostí a poznat tak organizace a kolektivy jinak než z prohlášení na webových stránkách, místem, kde lze navázat nové vztahy a přátelství, místem, kde lze domlouvat nové projekty a spolupráci.“

Příchod bookfairu na Kliniku byl předznamenán čtvrtou veřejnou brigádou, která byla vyhlášena na středu 6. května a měla mimo jiné připravit prostor pro tuto akci. Samotný festival pak byl odstartován v pátek 8. května krátce po třetí hodině odpolední, a to přednáškou Boba Kuříka a Arnošta Nováka „Revoluce a mnoho tváří autonomie“, která sama o sobě mezi stánky s anarchistickou literaturou přilákala kolem 130 posluchačů. Represivními událostmi posledních dní něco skončilo a je čas řešit otázku, kam se vydáme a jaké jsou pozitivní alternativy. Přednáška tak byla úvodem do připravované série seminářů o autonomii a postautonomii, která si klade za cíl hledat odpovědi na otázku „Kudy dál?“. Opakovaně zazněla poznámka o scestnosti insurekcionismu ve zdejším prostředí a na závěr nechyběl návrh výzev, které stojí před antiautoritářským hnutím, chce-li se pohnout dál. Rozhodně zaznělo mnoho dílčích témat k zamyšlení, a to i v diskusních příspěvcích, kde byla problematizována role intelektuálů přicházejících s novými koncepty.

Páteční podvečer pak patřil hudební produkci v podání italských (Ojne, Discomfort) a českých (Non Nod, I Am Pentagon) kapel.

Sobotní program začal vycházkou (od 10.30) a povídáním (od 12.00), které se vztahovaly k osobě někdejšího žižkovského anarchisty Michaela Káchy. Mezitím se na dvoře Kliniky objevily stánky s časopisy, brožurami, knihami a dalšími materiály. Antifašistická akce zde prezentovala knihu Neviditelné vraždy, kterou vydala společně s Nakladatelstvím AF. To zas vedle starších věcí lákalo na nové číslo zpravodaje Zdola, komiks Likvidátor ve Španělsku 1937 a brožury Anarchismus na Kavkaze a Michael Kácha (1874–1940). Redakční kolektiv časopisu Klíčení se staral zároveň o dětský koutek a mezi „stánkaře“ se zařadily skupiny Anarchistický černý kříž, Iniciativa Ne rasismu! či Kolektivně proti kapitálu, nakladatelství Pravěk a Broken books, infoshop Salé, kulturní čtrnáctideník A2, měsíčník Plav a další, ze zahraničí pak dorazili zástupci CrimethInc či Active distribution.

V přednáškovém bloku pokračoval člen skupiny Kolektivně proti kapitálu a představil praxi tzv. militantního výzkumu, jak ji známe zejména z Itálie 60. let. Následovala přednáška o politických a sociálních aspektech nacionalistického populismu v Polsku, na niž navázala prezentace radikálně-levicové skupiny z Berlína TOP B3rlin o mezinárodní antiautoritářské platformě proti kapitalismu Beyond Europe.

Do té doby probíhal program na dvoře Kliniky, což s možností venkovního občerstvení vytvářelo takřka piknikovou atmosféru. Těsně předtím, než se z nebe snesly první kapky, se podařilo velmi rychle přestěhovat všechny nekryté stánky do místností spodního patra Kliniky. I přednášky se přesunuly pod střechu, a to konkrétně představení činnosti a zkušeností polského kolektivu SPINA, který se zabývá poskytováním tréninků zdola organizovaným skupinám, a následně prezentace celosvětové iniciativy CrimethInc. V té řečníci a řečnice z Česka, Slovinska a Spojených států diskutovali o bojích, které se odehrávají po celém světě, a popisovali anarchistické alternativy k životu v podřízenosti a konfliktu.

Kolem sedmé pak byla v namačkaném sále zahájena moderovaná diskuse na téma více než aktuální: represe vůči antiautoritářskému hnutí a jak jim čelit. Úvodem promluvilo několik aktivistů a aktivistek. Squater z čerstvě vyklizené Cibulky tlumočil odhodlání nadále pokračovat ve squaterských aktivitách. Jedna z přítomných aktivistek promluvila o potřebě čelit policejnímu konstruování reality, které označuje nepohodlnou opozici jako extremisty. Další mluvčí představil teorii extremismu a to, čemu slouží, v obecné rovině a uvedl množství příkladů ze sousedního Německa. Redaktor časopisu A-kontra přednesl několik poznámek týkajících se mj. pokroku na straně policie či potřeby zamyslet se nad vlastním hnutím, kdy odsoudil aktivitu tzv. Sítě revolučních buněk, pokud bychom připustili její autentickou existenci, coby naprosto bezohlednou vůči zbytku hnutí. Neméně zajímavé bylo zprostředkování zkušeností s perzekucí antiautoritářských aktivit od amerického účastníka debaty, kdy represivní složky v USA zkouší, kam až mohou zajít, a jejichž cílem je hnutí rozdělit a destabilizovat.

Odhadem navštívilo Anarchistický festival knihy 300–400 lidí. Díky tomu, že se mohl odehrávat v prostorách Kliniky, měla celá akce vskutku autonomní a zcela samosprávný charakter.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Předvánoční bezpeněžní zóna

7. 12. 2019, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. Přineste je nebo se jen přijďte podívat, jak bezpeněžní zóna funguje. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Florida Project

11. 12. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

Critical Readings: The Murray Bookchin Reader (4)

12. 12. 2019, Praha

Čtení v D-zóně. …(více)