Anarchistická federace

CrimethInc

Představení amerického anarchistického kolektivu CrimethInc a pozvánka na dvě přednášky vedené jedním z jeho aktivních členů.

Pokud by měl americký anarchistický kolektiv CrimethInc dostat jednoslovnou „novinářskou“ nálepku, bylo by to jistě označení „kontroverzní.“ Svými výstupy dokázal do ruda rozpálit nejenom své nepřátele, ale i spojence ze stejné strany barikády a svými myšlenkami vyvolal nejednu horkou diskusi. Na druhou stranu je faktem, že je bez nadsázky jedním z nejvlivnějších anarchistických projektů své doby a k anarchistickým myšlenkám přivedl desítky tisíc lidí (jenom jeho první knihy Fighting for Our Lives se do dnešního dne rozdistribuovalo 650.000 kusů).

CrimethInc již od počátku svého fungování postavil na hlavu tradiční přístup k politické práci. Nezačal se organizovat za účelem propagace a prosazování určitého ideologického směru; namísto toho se rozhodl realitu odžít a teprve na základě takto bezprostředně získaných zkušeností vyvozovat politické závěry. Ty nicméně vždy směřovaly k jasnému cíli: co nejefektivněji přispět k anarchistické revoluci. Z logiky zvoleného přístupu vyplývá, že myšlení CrimethInc je značně dynamické. Protože jde víceméně o generační projekt, jeho „ideologie“ se vyvíjí, dospívá a stárne tak, jako stárnou jeho členové a členky.

Publikační činnost

Celosvětovou proslulost si CrimethInc získal hned již zmíněnou první knihou Fighting for Our Lives. Ta odrážela ranou fázi kolektivu, kdy kladl důraz na osobní osvobození jedince ze spárů kapitalismu. Jeho cílem mělo být vytvoření takového životního stylu, který člověku v maximální míře umožní podporovat antisystémové boje a vést antikapitalistický odpor. A protože hlavní činností moderního člověka, která mu zabere většinu času i energie, je námezdní práce, soustředili se na rozvoj takového životního stylu, který umožňoval se práci vyhnout a soustředit se na subversivní aktivity.

Kolektiv CrimethInc se tak stal známý podporou dumpster-divingu (neboli česky „kontění“, tedy způsob získávání jídla jeho vybíráním z kontejnerů za supermarkety, kam se vyhazuje to s prošlou dobou trvanlivosti, poškozenými obalem či estetickou vadou), shop-liftingu (česky „čórka“, získávání věcí jejich odcizením v supermarketu; CrimethInc vždy drželi myšlenku „etického čórkaření“, tedy kradení striktně pouze v supermarketech – provozovnách nadnárodních korporací), squattingu (obsazování prázdných, nevyužívaných domů a bytů), stopování, ježdění na černo a dalších způsobů života „na hraně“.

Je na místě dodat, že spousta CrimethInc fandů, především z hardcore subkultury, odkud se jich rekrutovalo velké množství a se kterou byl kolektiv CrimethInc vždy propojen, si z celého „balíčku“ vybrala právě a pouze důraz na životní styl, aniž by zároveň ve svých životech praktikovala druhou stranu CrimethInc mince: nekompromisní aktivní odpor proti kapitalismu. V této době právě z těchto důvodů vznikl jeden z předsudků o CrimethInc jako o „znuděných děckách, co vybírají jídlo z kontejnerů“, kterého se nezbavil do dneška. Kniha Fighting for Our Lives česky nevyšla, ale celá řada obsáhlých ukázek byla publikována ZDE.

CrimethInc

Olej do ohně CrimethInc přilil knihou Evasion. Nešlo o teorii, ale o „román“ jednoho ze sympatizantů, který se soustředí právě na onen „parazitický“ životní styl a vyžívá se v popisu drobných krádeží v supermarketech atd. Právě tato kniha, snad i úmyslně provokativní, se stala terčem zuřivé kritiky a vyvolala nejednu kontroverzi i v rámci anarchistického hnutí. Pro kritiky CrimethInc se tato kniha stala ikonou, na kterou se dalo útočit, a v debatách a diskusích dokázala spolehlivě zastínit veškerou teoretickou práci skupiny.

V roce 2005 začal CrimethInc vydávat časopis Rolling Thunder, který zase odrážel jinou fázi vývoje kolektivu. Ta se projevovala intenzivním zapojováním se do masových antikapitalistických protestů; v první fázi hlavně studentských a postupně, tak jak členové a členky kolektivu pomalu opouštěli univerzity, i všech ostatních. Toto směřování dospělo k téměř fascinaci militantní taktikou, black blocem, taktikou ničení majetku atd. Časopisu vévodily zejména podrobné reportáže z různých akcí tohoto druhu, podrobné rozbory jejich taktik atd. Nechyběly ale ani kapitoly z historie anarchismu a další materiály.

Nejen své zkušenosti z první linie organizovaného odporu shrnuli CrimethInc v knize Recipes for Disaster, takové „cihle první pomoci“ (kniha má přes šest set stran!), ve které jsou k nalezení praktické návody na nejrůznější subversivní aktivity – od sprejování šablon po založení a fungování mediálního kolektivu. Zatím poslední knihou kolektivu je Práce s podtitulem Kapitalismus. Ekonomie. Odpor. Přes důraz na osobní osvobození za účelem maximálního škození systému přes fascinaci studentskými a následně všemi dalšími militantními pouličními protesty se kolektiv touto knihou dostal až ke konfrontaci se světem námezdní práce.

CrimethInc

CrimethInc faktor

Jedním z faktorů, který CrimethInc přinesl zástupy následovníků, byl jejich nový, svěží literární styl, který se pro ně stal charakteristický. V anarchistických kruzích se běžně používá obrat „je to psané crimethinc stylem“; kolektiv CrimethInc tak vlastně definoval literární styl nebo alespoň subžánr. CrimethInc hovoří jazykem, kterému je rozumět i bez vzdělání v oblasti sociálních věd, jazykem, který má potenciál oslovit a nadchnout. Popisuje realitu tak, jak ji zná každý z nás, ale bez zbytečného balastu a tradičních levicových klišé. Přitom jde o jazyk literárně bohatý, využívající vzletná přirovnání a básnické obraty. Výsledkem je chytlavý text, který se velmi snadno a lehce čte a kterému bude rozumět i člověk, který doposud s nějakým politickým čtením nepřišel do styku.

Neméně důležitá je bezesporu i vizuální část CrimethInc publikací. Všechny jsou graficky vymazlené do posledního detailu, časopisy i knihy mají chytlavé barevné obálky, lakování, vytlačené reliéfy atd. Časopis Rolling Thunder si po vizuální stránce nezadá s jakýmkoliv mainstreamovým titulem; běžné jsou velkoformátové barevné fotografie, koláže atd. Knihy by pak v knihkupectví svým zpracováním jednoznačně vyčnívaly.

Je zřejmé, že mezi členy kolektivu jsou lidé, kteří studovali grafický design a marketing. Poznatky z těchto oborů ale převrátili a subversivním způsobem je dali do služeb snah o společenskou změnu. V širším antikapitalistickém hnutí není tento přístup nový; asi nejznámější skupinou využívající těchto postupů jsou Adbusters, profesionální marketing a vizuály využívá celá řada nevládních organizací. V anarchistickém hnutí tento přístup nový byl a CrimethInc navždy změnil vizuální způsob prezentace anarchistických myšlenek. (Příkladem může například být celostránkový „inzerát“ s typickou reklamní grafikou, na němž je vyobrazen policista, dostávající úder od demonstranta, a slogan punch cop in the face, umístěný na poslední stránce jednoho z čísel Rolling Thunder).

CrimethInc

Terčem kritiky

Svěží a nespoutaný „vpád“ CrimethInc do anarchistického hájemství vyvolal velkou vlnu kritiky. Tradiční anarchistické organizace kolektivu nemohly přijít na jméno hned z několika důvodů. Jednak kvůli jeho propagaci „subversivního“ životního stylu, v němž viděli pouze útěk k individuální revoltě (navíc v rámci kapitalistického zřízení) namísto anarchistického apelu na kolektivní akci. Kritika tohoto aspektu by se dala shrnout tak, že „k revoluci se nedá dostat vybíráním kontejnerů a kradením v supermarketech“. Takový životní styl v konečném důsledku jen posiluje závislost na kapitalismu, byť jen na jeho „odpadních produktech“. Pokud jednoho dne supermarkety zavřou, co bude CrimethInc dělat dál?

Kritika vypadá na první pohled smysluplně. Soustředí se ale jen na jeden aspekt tohoto raného přístupu CrimethInc; ten vždy zdůrazňoval, že takový životní styl je pouze prostředkem k tomu, aby daný jedinec mohl plně sloužit revoluci. Jeho boj proti systému je pak celou náplní jeho života, a ne jen „koníčkem“, kterému se věnuje dvakrát týdně dvě hodiny po práci. K vytvoření stereotypu přispělo i to, že CrimethInc samotní kritice často čelili spíše humorem; v úvodní poznámce určené represivním složkám v knize Recipes for Disaster například píší o tom, že otištěné informace nemají za cíl svrhnout stávající systém, protože autoři knihy jsou příslušníci střední třídy, kteří na něm vydělávají. „Zeptejte se našich kolegů,“ popichují.

Zatímco debata o úloze a úskalí individuálního životního stylu jako (části) strategie odporu se vedla na racionálních základech, o druhém velkém důvodu kritiky CrimethInc se to už říct nedá. CrimethInc totiž velmi důrazně odmítal námezdní práci, kterou místy označoval až za jistý způsob kolaborace s nepřítelem. Na tradiční anarchisty odkojené špatnými brožurkami o Marxově ekonomické teorii to působilo jako pověstný červený hadr na býka: organizování pracující třídy v rámci její námezdní práce je pro ně základní a jedinou strategií boje za lepší společnost. A když si někdo na tuto posvátnou krávu třídního boje dovolí sáhnout, je zle. Tito kritici viděli místo anarchistů v továrně u pásu, nikoliv ve squatu s bednou prošlých plechovek kukuřice. CrimethInc tak v jejich očích zradili třídu a na debatu už tak mnoho prostoru nezbylo.

CrimethInc

CrimethInc v Praze

Jak již bylo řečeno výše, filozofie a přístup kolektivu je hodně dynamický a za bezmála dvacet let jeho existence se hodně proměnil. Nikdy ale nešlo o nějaké zásadní skoky, o opouštění starých koncepcí a fascinace novými. Politika CrimethInc se vyvíjela v čase a procházela pozvolnou evolucí tak, jak se měnily společenské podmínky i jednotliví členové kolektivu. Hodně ze svého vývoje CrimethInc odhalil v rozsáhlém článku Boj na novém území. Od prolézání kontejnerů se CrimethInc přes černé bloky a militantní odpor dostal až k organizování se na pracovišti.

Jeden z jeho dlouholetých a velmi aktivních členů se na pozvání kolektivu Anarchistického festivalu knihy chystá do Prahy, aby zde promluvil na dvou přednáškách.

Ve středu 24. července povede v café v Lese prezentaci o proměnách obsahu antikapitalistického boje v USA a o tom, jak se anarchisté v USA posunuli od subkulturní rebelie ke strategii obecného odporu a revoluce. V závěru se dostane k hypotézám, co nám chytá budoucnost.

O den později, ve čtvrtek 25. července pak v infocentru Salé povede diskuzi nad anarchistickou strategií. Mluvit se bude o demokracii, konsenzu a souhlasu; v USA jde o významné téma v souvislosti s hnutím Occupy, kdy tradiční anarchistické rozhodovací procedury jako právě konsenzus byly použity proti anarchistům. Zájemcům o diskusi je doporučeno si předem přečíst následující dva texty (není to ale podmínkou): www.crimethinc.com/blog/2012/04/29/poster-series-what-does-democracy-mean/ a www.crimethinc.com/texts/recentfeatures/breakwith.php.

Obě akce začínají v 19:00.

CrimethInc

Odkazy:
Dlouhou dobu neaktualizované stránky české mutace CrimethInc najdete ZDE.
Recenze na CrimethInc publikace ZDE.
‎Kritika CrimethInc ZDE.

Píšou jinde

Odkazy