Anarchistická federace

Anarchistický 1. máj

Stručný report z anarchistických akcí, které se na Prvního máje konaly v Praze.

Jako každý rok, i letos si anarchisté a anarchistky připomněli tradici prvomájových oslav Svátku práce. Vzpomenuli sice na jeho kořeny spojené s bojem za osmihodinovou pracovní dobu, ale odmítají tento den brát jako pouhou připomínku minulých bojů. První máj je naopak vhodnou příležitostí upozornit na přetrvávající a mnohdy i prohlubující se sociální problémy plynoucí z nerovnosti a vykořisťování neprivilegovaných vrstev společnosti.

V Praze se na 1. máje konalo hned několik akcí. Tou první bylo položení květin u hrobu anarchistického organizátora Viléma Körbra. Körber se účastnil 20. července 1889 coby delegát mezinárodního socialistického sjezdu v Paříži, kde bylo usneseno přidat se k návrhu amerických dělníků, aby byly 1. května každoročně pořádány manifestace revolučních dělníků na paměť nevinně odsouzených a popravených chicagských anarchistů. Následně se Körber podílel na přípravách prvních prvomájových oslav u nás (více ZDE).

Po poledni následovalo z iniciativy Československé anarchistické federace (ČSAF) menší sekání na tradičním místě anarchistických prvních májů, na Střeleckém ostrově. Vzhledem k tomu, že probíhala rekonstrukce prostoru ostrova, mělo setkání spíše symbolický charakter a záměrně nebyla nikde zveřejněna pozvánka. Na místě se sešlo asi 35 anarchistů a anarchistek. Nejprve si poslechli několik songů od písničkáře, jenž na Střeleckém ostrově pravidelně vystupoval i v předešlých letech. Následoval proslov ČSAF a položení květin u památníku prvního dělnického Prvního máje v Česku.

Anarchistický 1. máj

Od druhé hodiny odpolední se konala demonstrace nazvaná „Párty skončila“. V prohlášení, které na ni zvalo, bylo uvedeno, že za krizi, o níž se stále tak mluví, nemohou jen politici, ale také ti, kteří z ní profitují. Jim platil vzkaz: „Těm, o kterých mluvíme, jsou klasické politické protesty ukradené, zvlášť pokud ti u kormidla neohrožují jejich majetek. Přečkají je v klidu u bazénů svých vil a pak se vrátí k tomu, co umí nejlépe. Ale možná je načase, aby to bylo jinak. Možná je načase ukázat, že pokud krize, tak se vším všudy a pro všechny. Váš mejdan skončil. Tentokrát jen na pár hodin, na které pokazíme vaši párty… Těch pár hodin ale nebude jen nepříjemným rozptýlením. Bude vzkazem. Že viníci současného stavu nejsou jen politici, ale i ti, co na současném uspořádání obscénně profitují. A že toho máme dost. Váš mejdan skončil. Náš právě začíná…“

Již dopředu se ale dalo očekávat, že k žádnému velkému znepříjemnění předraženého požitkářství nejbohatších vrstev nedojde. Když asi 300 až 400 lidí procházelo Pařížskou ulicí, výkladní skříně luxusního konzumu bedlivě chránila policie a po dvaceti minutách hlasité hudbu, sloganů a mávání černorudými prapory byl zase klid. Ale zpět na začátek akce. Jak bývá zvykem, asi půl hodinu po oficiálním začátku, když už dorazila většina účastníků, zazněly projevy, první od platformy pořádající akci a druhý od ČSAF (s pozměněným úvodem zopakoval to, co již bylo řečeno na Střeleckém ostrově). Za rytmu, který udával samba-band, následoval z náměstí Republiky pochod asi tří stovek lidí přes Staroměstské náměstí, zmíněnou Pařížskou k pražskému magistrátu. V čele průvodu zaznívala antikapitalistická a anarchistická hesla, zadní část zas byla ozvučena mobilním soundsystémem. Celá akce skončila krátce po čtvrté hodině.

Anarchistický 1. máj

Na půl desátou večer pak bylo naplánováno premiérové promítání filmu Bitvy o Miladu, které se mělo konat přímo u čtyři roky chátrajícího bývalého squatu. Policie na rozdíl od odpolední demonstrace vystrkuje růžky, všude jsou natažené policejní pásky a dochází k perlustraci několika příchozích. Na louce před studentskými kolejemi je už připraveno promítací plátno a odhadem více než stovka lidí se usazuje plna očekávání. Film uvedl jeho autor Lukáš Borl z Asociace Alerta, načež začala projekce čtyřicetiminutového snímku. Z důvodu polních podmínek trápil občas diváky špatný zvuk a samotný film bude ještě upraven na základě připomínek, které zazněly, přesto ale sklidil dlouhý potlesk. Souhlasných ovací se poté dostalo také autorovi, který demonstrativně spálil složenku na pokutu 2000,- za loňské symbolické obsazení Milady, k němuž došlo 30. 6., s tím, že ony peníze raději věnuje na Anarchistický černý kříž (viz VIDEO). Následně ještě došlo u lesíka, který obklopuje bývalý squat, k mírnému hašteření mezi několika účastníky a policajty nejen na koních.

Anarchistický první máj proběhl dle očekávání v klidu. Stejně tak podle očekávání bez většího přesahu mimo samotné anarchistické hnutí. Ale není všem dnům konec. Třeba se už zanedlouho opravdu podaří narušit onu bezstarostnou permanentní párty ekonomických elit.

Anarchistický 1. máj

Anarchistický 1. máj

Anarchistický 1. máj
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme