Anarchistická federace

Roma upre!

Reportáž a video ze semináře s romskými aktivisty.

V pondělí 22. dubna proběhl v pražském klubu Divus diskusní seminář Pražské školy alternativ s výmluvným názvem Roma upre! (Vzhůru, Romové!).

Organizátoři v anotaci semináře uvedli: „Nejsme spokojeni ani s tím, jak jsou Romové českou společností vylučováni, a ani s tím, jak se mají integrovat. O situaci v Ostravě-Přednádraží, Krupce, Předlicích a Krásném Březně nám budou vyprávět obyvatelé a aktivisté. Diskutovat budeme také příčiny problémů a přání Romů a to, jak je řešit.“ Hosty semináře byli ti nejpovolanější – aktivističtí Romové Jozef Miker ze sdružení Konexe, Ivana Mariposa Čonková z Romského krizového štábu a Imrich Horvát, aktivista z Ostravy-Přednádraží.

Seminář trval přes dvě hodiny, a není divu, protože bylo co poslouchat i o čem diskutovat. Navíc také účast byla podle organizátorů řádově vyšší než obvykle. Panelisté postupně představili situaci v Ostravě a na Ústecku, shrnuli důvody svého aktivismu (Jožka Miker mimo jiné připomněl, že pro něj to bylo dávné setkání s Jakubem Polákem) a na konkrétních příkladech ukazovali reálnost či iluzornost možností, jak řešit nedůstojné postavení Romů (nejen) u nás. Zcela v intencích názvu spolupořádající Alternativy Zdola byla podstata řešení nasnadě, protože mezi přítomnými shodně panovala jasná nedůvěra k oficiálním institucím, které buď nechtějí, nebo neumí spolupracovat s lidmi (natož jim pomáhat), jen samy mezi sebou. O to cennější je odhodlání a energie aktivistů – účastnících se panelu, ale i těch z publika – bojovat za společnou věc. Už bychom si z nich taky měli vzít příklad.

Druhá část semináře patřila společné diskusi. Postupně byla otevřena témata bydlení, vzdělávání, práce i už zmíněný aktivismus. Nebylo až tak překvapivé, že někteří diskutující ze starší generace jsou stále ovlivnění hluboce zakořeněnou xenofobií a předsudečností, stejně jako sociálním inženýrstvím, které si majorita vůči menšinám s takovou samozřejmostí nárokuje napříč vládnoucími režimy. Dialog s lidmi, kterým hledíte do očí a kteří vznášejí argumenty, je nicméně natolik jiná zkušenost, že budou-li podobná setkání pokračovat, mohla by snad postupně přinést vzájemný respekt. (A kromě toho bylo už na tomto semináři zřejmé, že mladá generace je na paušalizující naučené fráze na adresu Romů silně alergická a nehodlá se s nimi smířit.)

V dané souvislosti ještě zdůrazněme, že na rozdíl od některých bílých přítomní Romové zásadně nemluvili o Romech a neromech nebo o pravičácích a levičácích, ale o dobrých a špatných lidech. Nedá se nic dělat, morální převahu mají zjevně oni.

Kauzám Přednádraží, Předlice a Krásné Březno se věnuje např. dubnová A-kontra a 7. číslo anarchistického zpravodaje Zdola.

Video ze semináře „Roma upre!“

Píšou jinde

Podporujeme