Anarchistická federace

Existence č. 4/2012

Hlavní téma podzimního čísla anarchistické revue Existence nese název „Obsaď a žij!“ a je věnováno sociálnímu squattingu. Vedle toho v něm naleznete spoustu dalších zajímavých článků.

V předešlých dvou číslech Existence jsme se zaměřili na samosprávné projekty, iniciativy a aktivity, které nějakým způsobem napomáhají lidem vypořádat se s tíživou sociální situací. V předminulém čísle jsme se věnovali pracovištím pod samosprávou - družstevním projektům, obsazování továren apod. Minulé číslo neslo podtitul „Solidarita v praxi“ a představilo lokální i mezinárodní solidární sítě či iniciativu Food not Bombs. Toto číslo Existence pokračuje ve smyslu jmenovaných témat a pod mottem „Obsaď a žij!“ seznamuje se sociálním squattingem a jeho historickými kořeny.

Úvodní článek k tématu se obrací za politickým squattingem tak, jak jsme ho znali, jako za minulostí pohřbenou či pohřbívanou pod tíhou zpřísňující se legislativy a represe. Jako nový fenomén doprovázející ekonomickou krizi však odhaluje squatting sociální, který vychází především z potřeb rodin, jež se v jejím důsledku ocitají na ulici. Podobně jako jsou obsazovány prázdné domy, začaly se na jihu Evropy objevovat také akty obsazování půdy nezaměstnanými dělníky, kteří na ní začali hospodařit.

Od letošního jara je centrem tohoto dění především Španělsko, nejvýrazněji pak jeho jižní část - Andalusie. Zde je velmi aktivní odborový svaz SAT, jehož nedávné aktivity si přiblížíme a zvlášť se zaměříme na obsazenou farmu Somonte.

Zamíříme ale také přes oceán do Spojených států, kde se na pozadí hnutí Occupy rozvíjí iniciativy na podporu lidí, kteří přišli o domov z důvodu neschopnosti platit nájem či hypotéku. Jako předchůdce těchto aktivit představíme iniciativu Homes not Jails, která funguje již dvacet let a mezitím dopomohla stovkám lidí ke střeše nad hlavou.

Formy sociálního squattingu, zejména v poválečných letech ve Velké Británii, přiblíží kapitola z knihy Anarchy in Action anarchistického autora Colina Warda. Podíváme se ale i na projevy sociálního squattingu v české historii, ať už jde o vznik chudinských dělnických kolonií či žižkovský projekt Černá ruka zajišťující lidem bydlení v prázdných bytech.

Jedním z čelných aktérů Černé ruky byl i známý Žižkovák Franta Sauer, jehož život, aktivitu a dílo si při té příležitosti představíme v samostatném článku v rubrice „Osobnosti hnutí“.

Dál v tomto čísle Existence naleznete reportáž z Mezinárodního anarchistického setkání ve švýcarském městečku Saint Imier. Zde se mimo jiné konal i kongres Internacionály anarchistických federací a vy si můžete přečíst jeho závěrečné prohlášení. Podíváme se do Egypta, a to prostřednictvím rozhovoru s aktivistou, který zde pobýval během tzv. arabského jara. S poukazem na napadání imigrantů v současném Řecku si připomeneme dvacet let od pogromu v rostocké čtvrti Lichtenhagen. Neopomněli jsme se zastavit ani v severošpanělské Asturii, kde povstali horníci proti záměru vlády připravit jejich odvětví o dotace a vrhnout je tak do spárů dlouhodobé nezaměstnanosti. A v rubrice „Anarchist Black Cross“ představíme běloruské anarchisty, které tamní autoritářský režim poslal za jejich aktivity na dlouhá léta do vězení.

V článku „Propaganda jako mocenský nástroj“ si ukážeme podíl masmédií na usměrňování tzv. veřejného mínění. Veřejnoprávní média jsou závislá na státních institucích řízených politiky, komerční média jsou závislá na svých vlastnících – korporacích. Masmédia jsou pouhým zprostředkovatelem působení moci skrze její tradiční nástroje, mezi než patří v první řadě propaganda.

U příležitosti českého vydání knihy Partekon: život po kapitalismu přinášíme rozhovor s jejím autorem Michaelem Albertem. Odpovídá na otázky týkající se projektu ZNet, participativní ekonomiky a obecněji také antikapitalistické ideologie a praxe.

Z textů věnujících se anarchistické teorii si v Existenci můžete přečíst článek „Anarchismus a politika afinitních skupin“, který napsal profesor politických věd na univerzitě v Québecu Francis Dupuis-Déri. Text se vrací k historickým počátkům afinitních skupin v anarchistickém Španělsku na konci 19. století a mapuje jejich rozšíření v sociálních hnutích 70. a 80. let století 20. až po hnutí za globální spravedlnost. Analyzuje politický potenciál tohoto druhu militantní organizace a potvrzuje tezi, že masovému hnutí umožňuje fungovat během pouličních akcí racionálním, rovnostářským a svobodným způsobem.

V rubrice „Vidíme to jinak“ nás její autoři z kolektivu V.A.P. seznámí se svým pohledem na současný anarchopacifismus. Nechybí pravidelné rubriky, jako jsou „Kvartál“, mapující aktivity antiautoritářského hnutí za poslední čtvrtrok, či „Recenze“, kde největší prostor dostalo kritické zhodnocení knihy Kup si svou revoltu!.

A na závěr nezbývá jako obvykle nic jiného než popřát příjemné a doufejme i poučné a inspirující čtení.

(40 stran formátu A4, cena 40 Kč)
EXISTENCE 4/2012 ke stažení [ZDE].
(Můžete tisknout a šířit za cenu nákladů.)

Časopis si můžete objednat na e-mailu: csaf[a]csaf.cz.
(Stejně tak si můžete objednat starší vydání. Existence č. 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 za sníženou cenu 35,- Kč.)
Kdo by měl zájem časopis distribuovat, ať se ozve na e-mailu csaf[a]csaf.cz.

Distribuční místa

Kde můžete Existenci (případně další publikace ČSAF) zakoupit:
Kamenné obchody:
Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov),
Rekomando (Trojanova 9, Praha 2),
Café a knihkupectví Fra (Šafaříkova 15, Praha 2),
Emergency shop (Tachovské náměstí 5, Praha 3 – Žižkov),
Antikvariát Černý pes (Sedláčkova 20, Plzeň),
Infoshop Pelech (Čápkova 48, Brno),
Galerie u Mloka (Lafayettova 9, Olomouc; jen při koncertech),
Plan B Hardcore Cafe (Českobratrská 1, Ostrava)

Internetové distribuce:
xBASTAx (xbastax.cz),
Waking the dead (wakingthedead.cz),
Phobia records (phobiarecords.net),
Insane society (insanesociety.net),
Papagájův hlasatel (phr.cz),
Nuclear Madness (nuclearmadness.wz.cz),
Hitchin´to Revolution (hitchintorevolution.wordpress.com)

Pro zájemce ze Slovenska doporučujeme objednávat na e-mailu:
hoodsup[a]riseup.net

(Na některých distribučních místech může být nové číslo Existence až se zpožděním. Díky za pochopení.)

Předešlá čísla Existence:
3/2012 „Solidarita v praxi“
2/2012 „Pracoviště pod samosprávou“
1/2012 „Occupy“
4/2011 „Londýn v plamenech“
3/2011 „Probouzející se Evropa“
2/2011 „Bouře nad pískem“
1/2011 „Vzdělání není zboží“
4/2010 „15 let ČSAF“
3/2010 „Horké řecké jaro“
2/2010 „Sexuální násilí“
1/2010
Verze pro tisk 27.9.2012 Existence
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme