Anarchistická federace

ČSAF na MAY DAY festivalu

I letos se bude ČSAF prezentovat na prvomájovém festivalu, který v Praze pořádá Antifašistická akce.

Již počtvrté pořádá Antifašistická akce (AFA) v Praze na Císařské louce MAY DAY festival. I letos obdržela Československá anarchistická federace (ČSAF) od pořadatelů nabídku na využití festivalového areálu pro svou prezentaci.

Čas na změnu

Po dlouhém období pořádání prvomájových pochodů přišla jedna ze skupin českého antiautoritářského hnutí s přehodnocením praktického pojetí tohoto dne. Aktivisté a aktivistky unavení opakující se podobou anarchistických prvních májů, které byly buď pochodem pražskými ulicemi, kde poutaly nanejvýš zájem zahraničních turistů, nebo reakcí na provokace neonacistů, se rozhodli pro změnu a jiné pojetí.

AFA se novým přístupem, který zvolila, rozhodla obohatit prvomájové akce o nové prvky – zábavu a osvětu. Ne každému totiž vyhovují pochody, jejichž efekt je minimální a význam mají vlastně jen pro samotné anarchistické hnutí, či vypjaté blokády neonacistických pochodů a údery policejních obušků. Některé anarchisty a anarchistky, kteří se v mládí takových akcí sami účastnili či je organizovali, dnes již tento opakující se způsob 1. máje nenaplňuje a jsou raději za podnik, kam mohou vyrazit s celou rodinou. Další výraznou skupinou, kterou tradiční anarchistické pochody nepřitahují a přijdou jí svým způsobem svazující, jelikož jsou ze své podstaty politicky příliš určující, je ta část mládeže, která není sice politicky přímo vyhraněná, ale je nakloněna myšlenkám svobody a má přirozený odpor vůči různým formám autoritářství a diskriminace. Nejen na takové lidi je cílen MAY DAY festival, který se nenásilnou formou snaží skloubit zábavu v podání politicky angažovaných nebo s antifašismem sympatizujících interpretů a umělců, s osvětou, která představuje teorii a praxi antifašismu a anarchismu.

Nejde jen o zábavu

Při představování programu festivalu se nebudeme zaměřovat jeho hudební část, která se bude odehrávat na dvou pódiích. Jednotlivé interprety, kteří zde budou vystupovat, naleznete na stránkách festivalu: 2011.mayday-festival.cz.

Upozornit chceme především na rozšířenou přednáškovou část MAY DAY festivalu. Letos pozvání pořadatelů přijal profesor filozofie na Univerzitě Glasgow Alan Carter, významný anarchistický myslitel, zabývající se etikou, morální filozofií, působením člověka na životní prostředí a jeho vztahem k ostatnímu životu. Dále vystoupí sociolog a učitel na Autonomous University of Puebla John Holloway, který dlouhodobě spolupracuje se zapatistickým hnutím. Budete mít také příležitost seznámit se s anarchistickým aktivistou a veteránem protifrankistického odboje Octavia Alberolou. Zástupce skupiny Kolektivně proti kapitálu vystoupí s přednáškou o reformách v ČR a člen skupiny Mouvement Communiste přiblíží aktuální povstání v arabských zemích.

Děti i jejich rodiče jistě ocení dětský koutek, kde si budou moci hrát. V dětském koutku bude také možné dohodnout hlídání dětí, zatímco rodiče půjdou na svou oblíbenou kapelu nebo zajímavou přednášku. Na festivalu proběhne také divadelní představení Vandaska v podání souboru Ztracená existence, několik workshopů a promítání filmů. Na místě bude i prostor pro prezentaci celé řady antiautoritářských, ekologických a dalších skupin, zastoupení budou mít na festivalu distra s propagačními materiály a samozřejmě streetwear. V areálu bude dostupné veganské občerstvení a také možnost posezení v kavárně s fair trade kávou.

Plakat


Prezentace ČSAF

Mezi antiautoritářskými skupinami a kolektivy, které se budou prezentovat na MAY DAY festivalu, nebude samozřejmě chybět ani ČSAF. V první řadě budeme přítomni s distribučními stánky ČSAF, ABC a Virus N. Seženete zde anarchistickou revue Existence, včetně jejího nového čísla, komiksové sešity, které vydalo Nakladatelství ČSAF, či leták o činnosti federace v loňském roce a další letáky a plakáty.

Distra by měly tvořit jakýsi menší komplex, v jehož rámci bude fungovat také prostor pro komunikaci. Ten bude určen pro ty návštěvníky, kteří budou mít nějaké otázky, jak směrem k ČSAF, tak na anarchistickou teorii či praxi jako takovou. Bude moc rádi, když tohoto prostoru využijete a povíte nám třeba i o svých nápadech či aktivitách. Doufáme, že se prostor pro komunikaci stane místem, kde vzniknou zárodky příští spolupráce se zájemci o anarchistické myšlenky.

Vedle dister máme v plánu realizovat benefiční bazar. Tímto bychom chtěli všechny naše čtenáře, kteří se chystají na MAY DAY festival, požádat, aby s sebou přinesly časopisy, ziny, knihy a další publikace či předměty, které již nechtějí, ale mají pocit, že někdo jiný by o ně mohl mít zájem. Výdělek z prodeje věcí, které donesete, půjde na různé projekty. Na které konkrétně (MAY DAY festival, nástěnné noviny A3, ABC...) mohou rozhodnout jak ti, co do bazaru věci věnují, tak ti, co si je za benefiční příspěvek pořídí.

Na MAY DAY chystáme mimo jiné dvě výstavy. Jedna bude věnována 15 letům existence ČSAF. Ta druhá Anarchistickému černému kříži a zavražděným ruským sociálním aktivistům. Formou výstavky se zde bude také prezentovat projekt nástěnných novin A3, které ČSAF vydává každý měsíc.

V plánu také máme udělat praktický workshop věnovaný street artu a politické propagandě v ulicích. Spolupodílet se budeme na workshopu, jenž se bude zabývat výchovou z anarchistických pozic. Krátce před samotným prvním májem upřesníme program, který budeme chtít v rámci MAY DAY festivalu realizovat.

Další akce na prvního máje

Bylo by mylné domnívat se, že MAY DAY festival bude jedinou prvomájovou akcí, které se antiautoritářské hnutí bude účastnit.

ČSAF sice letos neplánuje žádný pochod, přesto bychom rádi na místě, které je historicky spjato s pořádáním dělnických a anarchistických prvomájových mítinků, uspořádali menší setkání. To by mělo proběhnout na Střeleckém ostrově v Praze v dopoledních hodinách a připomenout odkaz pracujících, kteří bojovali za osmihodinovou pracovní dobu, stejně jako se postavit proti sociálnímu útlaku, jenž je důsledkem kapitalistických vztahů ve společnosti. Detailnější pozvánku přineseme na našem webu později.

Těm, kteří by se chtěli postavit opakující se neonacistické provokaci na prvního máje, doporučujeme účast na vyjádření nesouhlasu s pochodem neonacistů v Brně. Občanský antifašistický protest zastřešuje iniciativa V Brně neonacisty nechceme. Způsob protestu je ale na volbě každého.

Další prvomájová akce nese název Městská hra v ulicích Prahy. Do tohoto projektu se může zapojit každý, kdo bude mít zájem. Cílem hry je dle slov organizátorů zrealizovat v ulicích na Prvního máje co nejvíce různorodých aktivit, které budou mít hlubší a trvalejší dopad. Jednotlivá družstva, jejichž složení není nijak omezeno, však nebudou hrát proti sobě, nýbrž spolu, jelikož záměrem hry je nasbírat co nejvíce bodů dohromady. Více se dozvíte na webové stránce Městské hry v ulicích Prahy: anarchistickymaj2011.wordpress.com.

Budete-li letos na prvního máje pořádat nějaké vlastní akce, informujte nás. Rádi na ně zveřejníme vaši pozvánku. Stejně tak budeme rádi, když nás o svých prvomájových aktivitách bude informovat po jejich uskutečnění. První máj je pro anarchisty bezesporu významný den a podobu bude mít takovou, jakou mu dáme. Možností je mnoho a zapojit se může každý.

leták

Související odkazy:
Historie prvního máje
Tradice anarchistických 1.májů v Čechách
Anarchistický 1. máj 2010
Verze pro tisk 6.4.2011 Realizační tým ČSAF pro MD4

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy