Anarchistická federace

Beseda: Holky a graffiti v ČR a ve světě

Praha, 23. ledna 2014

Od 19:00
Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov)

Povídání se Sany o tom, jaké to mají holky v graffiti scéně u nás i ve světě, proč je jich málo, co dělají a co jim to dává.
Sany v současné době dokončuje mezinárodní dokument Girl Power o ženách, které zasvětily své životy graffiti a street artu.

Večeřet můžete už od 18:30

http://sale.s.cz/index.php?clanek=akce&akce=411
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme