Anarchistická federace

Anarchistický festival knihy

Praha, 19. - 20. dubna 2013

Dalo by se říci, že současná situace, alespoň v porovnání s nedávnou minulostí, přeje politickým a sociálním alternativám. Pookřálo také anarchistické hnutí, což se projevuje i širokou paletou vydávaných titulů – newsletterů, časopisů a knih. Jen za poslední rok vyšly desítky titulů. I proto, že na něm po letech bude co prezentovat, nazrál čas pro první místní Anarchistický knižní festival.
Anarchistický knižní festival je především setkáním vydavatelů tiskovin z širšího okruhu antiautoritářského hnutí. Místem, kde se dá shlédnout a případně pořídit široké spektrum tematické literatury a také potkat její tvůrce tváří v tvář. Místem, kde se dají navázat nové kontakty a kamarádství a propojovat aktivity.
Jeho součástí ale není jen pasivní prezentace literatury. Vedle ní proběhnou tematické přednášky zajímavých hostů, praktické workshopy i prezentace aktivních skupin, kolektivů a organizací.

Pokud máte zájem se akce zúčastnit se svým distrem, přispět přednáškou, workshopem či čímkoliv dalším, napište na e-mail praguebookfair[a]riseup.net.

Program, jenž bude průběžně aktualizován, naleznete na webové stránce festivalu anarchistbookfair.cz.

Festival se bude konat v Praze na Žižkově na to na následujících místech:
Bajkazyl (Tachovské náměstí 3, Praha 3, Žižkov)
Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3, Žižkov)
Klub Final (Příběnická 8/977, Praha 3, Žižkov)

Sobotní přednášky v klubu Final

15:30
Anarchistické nakladatelství jako součást celku
Prezentace Nakladatelství ČSAF coby dlouhodobé aktivity, která jde za hranice mateřské organizace a snaží se být dílčí oporou domácího anarchistického hnutí. V jejím rámci bude stručně představena celková publikační strategie, jednotlivé dílčí projekty a jejich účel, stejně jako některé zkušenosti s redakční prací. Do it together!

16:00
Vzťah medzi nakladateľskou a praktickou činnosťou na príklade fungovania Nakladateľstva bod zlomu a Priamej akcie
Členovia Priamej akcie predstavia Nakladateľstvo bod zlomu (NBZ), jeho históriu a zmeny, ktorými prešlo od svojho vzniku v roku 1999. Umožnia nazrieť do „kuchyne“ NBZ a podelia sa o proces, ktorým prechádzajú publikácie od ich výberu cez prípravu textu a kolektívnu prácu na ňom až po grafickú úpravu. Objasnia previazanosť nakladateľskej činnosti s celkovou činnosťou Priamej akcie a v tomto kontexte predstavia aj jednotlivé tituly.NBZ je neziskový vydavateľský projekt zameraný na publikovanie prevažne prekladov textov a filmových dokumentov, ktoré sa zaoberajú hnutím pracujúcich.

16:40
Anarchistický publikační projekt Što čitas? A další aktivity
Anarchistický publikační projekt Što čitas? z Chorvatska již dvanáct let publikuje knihy a brožury, hlavně z oblasti anarchismu, ale i některých jiných pro anarchismus zajímavých oblastí. Dosud publikoval přes třicet různých titulů z různých oblastí anarchismu, feminismu, médií, otevřených vztahů, permakultury a dalších. Tato iniciativa vznikla ze starších aktivit, kterých se někteří z nás účastnili, a dnes se odehrávají v novém kontextu. Prezentace bude o této iniciativě, některých současných sociálních problémech Chorvatska, anarchistických iniciativách a projektech a dalších záležitostech, které budou návštěvníky a návštěvnice zajímat.

17:30
Michal Kolesár: Vem slepici a běž
Workshop přímé akce na poli osvobození zvířat přímo od praktika: Jak se na akci připravit, jak provést rešerši, jak velký team je potřeba a jak si v něm rozdělit role, jaké vybavení je nezbytné a doporučené, metody vstupu do objektu, na co si dát největší pozor, krizové scénáře, jednání po případném zadržení…

18:30
Arnošt Novák: Gramsci je mrtvej – anarchistické proudy v nejnovějších sociálních hnutí
Přednáška a diskuse o knize „Gramsci is Dead. Anarchist Currents in the Newest Social Movements“, kanadského anarchisty a sociologa Richarda Daye. Day se snaží přispět do diskuse o roli současného anarchismu v radikální politice. Na praktických příkladech „politiky ulice“ ukazuje, že znovu promýšlený anarchismus s afinitními skupinami, přímou akcí jako preferovaným způsobem jednání a politikou, která se neorientuje na stát, je dnes relevantnější než, si mnozí myslí. Jeho kniha byla v anarchistickém prostředí označena za brilantní, ale i podrobena kritice.

19:30
Petar Jandrić – Skutečné brány ve virtuální realitě, virtuální brány ve skutečném světě
Žijeme ve světě fyzických, organizačních i morálních bran. Anarchisté vždy útočili na různé strážce bran – na stát, církev, školy – a samotný koncept bran. Internet ale, jak se zdá, otevřel nový druh prostoru bez bran. Pro Jandriće je „Wikipedia nevyčerpatelnou řadou Beyových Dočasných autonomních zón pro každého, kdo se připojí k internetu; poskytuje tak příhodný prostor pro své poslání, kterým je v kostce řečeno zapojení se do vzdělávání na anarchistickém principu.“ Koncept bran ale naneštěstí zůstal nedotčen. Prochází ale hlubokou změnou v důsledku dvousměrné komunikace mezi realitou a virtualitou. Ekonomické vztah z reálného světa pomalu pronikají do virtuality, ale virtuální svobody jsou velmi efektivně začleňovány do reality. Technologie vyvinuté globálním neoliberálním kapitalismem jsou využívány anarchisty, ale i technologie vyvinuté anarchisty jsou využívány globálním kapitalismem. V této přednášce se seznámíme s historií skutečných bran na internetu a virtuálních bran odrážených v realitě.

leták
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Hluková olympiáda

25. 4. 2019, Praha

Na nacionalistickém shromáždění v centru Prahy vystoupí Tomio Okamura, Marine Le Pen či xenofobní kapela Ortel. Přijďte na protestní hlukovou olympiádu! Netřeba se oficiálně kvalifikovat, stačí dorazit ideálně ve sportovním oděvu a s jakýmkoli hlukovým doplňkem typu pánví, dud, hrnců, trumpet, altových saxofonů či píšťalek. …(více)

Benefiční odpoledne za Kliniku

26. 4. 2019, Brno

Připravili jsme si pro vás promítání, tetovací workshop a benefiční tetovačky s tématickými motivy od skvělé Elišky JEN SEN Tattoo! V průběhu celého podvečera navíc bude Bajkazyl plný veganských chálek. …(více)

Netancuj, jak Duka píská

27. 4. 2019, Praha

Taneční demo proti Pochodu pro život …(více)

Benefice na Anarchistický festival knihy

2. 5. 2019, Praha

Punctum (Krásova 27, Praha 3), vystoupí: Sestry Maschinovy, Neřvi mi do ucha, Shakk-Attack, Ejczka …(více)

Benefiční bazar pro Kliniku

11. 5. 2019, Praha

Na sobotu 11. května svoláváme k účasti na benefiční akci na podporu kolektivu autonomního sociálního centra Klinika. Zaplníme prostor Studia Paměť různým second hand / recyklovaným zbožím: oblečení, květiny, LP desky, vetešnictví, autorská tvorba. Primárním motivem je věnovat výtěžek na podporu kolektivu. Přijďte si k nám pořídit nějaké pěkné kousky za dobrovolný příspěvek a podpořte tím dobrou věc. …(více)

Anarchist Bookfair

18. 5. 2019, Praha

7. ročník pražského anarchistického festivalu knihy …(více)

Benefice pro SOL!S

18. 5. 2019, Plzeň

Na jarní Garáži zahrají BAESTIEN, DISAVOIR VIVRE, INTERPUNKCE a DOMLUVA. …(více)

Jarní bezpeněžní zóna

25. 5. 2019, Plzeň

"Dej co nepotřebuješ, vezmi co se hodí“. Chystáte-li se na BZ přijít, projděte svou domácnost a vezměte s sebou věci, které nepoužíváte, ale jiní by je mohli plnohodnotně užívat. …(více)

Klimakemp Limity jsme my 2019

1. - 7. 7. 2019, bude upřesněno

…(více)