Anarchistická federace

Anarchistický festival knihy

Praha, 19. - 20. dubna 2013

Dalo by se říci, že současná situace, alespoň v porovnání s nedávnou minulostí, přeje politickým a sociálním alternativám. Pookřálo také anarchistické hnutí, což se projevuje i širokou paletou vydávaných titulů – newsletterů, časopisů a knih. Jen za poslední rok vyšly desítky titulů. I proto, že na něm po letech bude co prezentovat, nazrál čas pro první místní Anarchistický knižní festival.
Anarchistický knižní festival je především setkáním vydavatelů tiskovin z širšího okruhu antiautoritářského hnutí. Místem, kde se dá shlédnout a případně pořídit široké spektrum tematické literatury a také potkat její tvůrce tváří v tvář. Místem, kde se dají navázat nové kontakty a kamarádství a propojovat aktivity.
Jeho součástí ale není jen pasivní prezentace literatury. Vedle ní proběhnou tematické přednášky zajímavých hostů, praktické workshopy i prezentace aktivních skupin, kolektivů a organizací.

Pokud máte zájem se akce zúčastnit se svým distrem, přispět přednáškou, workshopem či čímkoliv dalším, napište na e-mail praguebookfair[a]riseup.net.

Program, jenž bude průběžně aktualizován, naleznete na webové stránce festivalu anarchistbookfair.cz.

Festival se bude konat v Praze na Žižkově na to na následujících místech:
Bajkazyl (Tachovské náměstí 3, Praha 3, Žižkov)
Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3, Žižkov)
Klub Final (Příběnická 8/977, Praha 3, Žižkov)

Sobotní přednášky v klubu Final

15:30
Anarchistické nakladatelství jako součást celku
Prezentace Nakladatelství ČSAF coby dlouhodobé aktivity, která jde za hranice mateřské organizace a snaží se být dílčí oporou domácího anarchistického hnutí. V jejím rámci bude stručně představena celková publikační strategie, jednotlivé dílčí projekty a jejich účel, stejně jako některé zkušenosti s redakční prací. Do it together!

16:00
Vzťah medzi nakladateľskou a praktickou činnosťou na príklade fungovania Nakladateľstva bod zlomu a Priamej akcie
Členovia Priamej akcie predstavia Nakladateľstvo bod zlomu (NBZ), jeho históriu a zmeny, ktorými prešlo od svojho vzniku v roku 1999. Umožnia nazrieť do „kuchyne“ NBZ a podelia sa o proces, ktorým prechádzajú publikácie od ich výberu cez prípravu textu a kolektívnu prácu na ňom až po grafickú úpravu. Objasnia previazanosť nakladateľskej činnosti s celkovou činnosťou Priamej akcie a v tomto kontexte predstavia aj jednotlivé tituly.NBZ je neziskový vydavateľský projekt zameraný na publikovanie prevažne prekladov textov a filmových dokumentov, ktoré sa zaoberajú hnutím pracujúcich.

16:40
Anarchistický publikační projekt Što čitas? A další aktivity
Anarchistický publikační projekt Što čitas? z Chorvatska již dvanáct let publikuje knihy a brožury, hlavně z oblasti anarchismu, ale i některých jiných pro anarchismus zajímavých oblastí. Dosud publikoval přes třicet různých titulů z různých oblastí anarchismu, feminismu, médií, otevřených vztahů, permakultury a dalších. Tato iniciativa vznikla ze starších aktivit, kterých se někteří z nás účastnili, a dnes se odehrávají v novém kontextu. Prezentace bude o této iniciativě, některých současných sociálních problémech Chorvatska, anarchistických iniciativách a projektech a dalších záležitostech, které budou návštěvníky a návštěvnice zajímat.

17:30
Michal Kolesár: Vem slepici a běž
Workshop přímé akce na poli osvobození zvířat přímo od praktika: Jak se na akci připravit, jak provést rešerši, jak velký team je potřeba a jak si v něm rozdělit role, jaké vybavení je nezbytné a doporučené, metody vstupu do objektu, na co si dát největší pozor, krizové scénáře, jednání po případném zadržení…

18:30
Arnošt Novák: Gramsci je mrtvej – anarchistické proudy v nejnovějších sociálních hnutí
Přednáška a diskuse o knize „Gramsci is Dead. Anarchist Currents in the Newest Social Movements“, kanadského anarchisty a sociologa Richarda Daye. Day se snaží přispět do diskuse o roli současného anarchismu v radikální politice. Na praktických příkladech „politiky ulice“ ukazuje, že znovu promýšlený anarchismus s afinitními skupinami, přímou akcí jako preferovaným způsobem jednání a politikou, která se neorientuje na stát, je dnes relevantnější než, si mnozí myslí. Jeho kniha byla v anarchistickém prostředí označena za brilantní, ale i podrobena kritice.

19:30
Petar Jandrić – Skutečné brány ve virtuální realitě, virtuální brány ve skutečném světě
Žijeme ve světě fyzických, organizačních i morálních bran. Anarchisté vždy útočili na různé strážce bran – na stát, církev, školy – a samotný koncept bran. Internet ale, jak se zdá, otevřel nový druh prostoru bez bran. Pro Jandriće je „Wikipedia nevyčerpatelnou řadou Beyových Dočasných autonomních zón pro každého, kdo se připojí k internetu; poskytuje tak příhodný prostor pro své poslání, kterým je v kostce řečeno zapojení se do vzdělávání na anarchistickém principu.“ Koncept bran ale naneštěstí zůstal nedotčen. Prochází ale hlubokou změnou v důsledku dvousměrné komunikace mezi realitou a virtualitou. Ekonomické vztah z reálného světa pomalu pronikají do virtuality, ale virtuální svobody jsou velmi efektivně začleňovány do reality. Technologie vyvinuté globálním neoliberálním kapitalismem jsou využívány anarchisty, ale i technologie vyvinuté anarchisty jsou využívány globálním kapitalismem. V této přednášce se seznámíme s historií skutečných bran na internetu a virtuálních bran odrážených v realitě.

leták
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme