Anarchistická federace

Píšou jinde : Kedy je spor úspešný? Úvaha o ukončení sporu zväzu CNT-AIT s firmami WebHelp a Norwegian Air Shuttle

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Kedy-je-spor-uspesny-Uvaha-o-ukonceni-sporu-zvazu-CNT-AIT-s-firmami-WebHelp-a-Norwegian-Air-Shuttle.html

Stáva sa, že ľudia hodnotia spory na základe splnenia požiadaviek. Takýto pohľad je však podľa nás príliš prísny a nezohľadňuje dynamiku boja a samotných kapitalistických vzťahov. Na príklade nedávneho sporu CNT-AIT zo španielskej Cartageny by sme chceli objasniť náš pohľad na túto tému. Spor trval od začiatku apríla do polovice mája. Išlo v ňom o znovuzamestnanie pracovníčky Carmen a vyústil do medzinárodnej solidárnej kampane, do ktorej sme sa zapojili počas pandémie aj my formou protestných e-mailov. Podľa CNT-AIT v Cartagene bol spor úspešný aj napriek tomu, že Carmen nebola znovuzamestnaná. Skúsme sa nad tým teda v krátkosti zamyslieť.

Požiadavka - znovuzamestnanie

Pozadie sporu a požiadavku sme opísali v článku „Výzva k pomoci – podpor Carmen v jej boji za znovuzamestnanie“. V skratke, Carmen robila na projekte pre Norwegian Air Shuttle vo firme WebHelp v Malage. Vo februári si vzala neplatené voľno, no jej osobná situácia sa rýchlo zmenila, a tak požiadala o návrat do práce. Firma potvrdila, že jej vyhovie, no krátko na to ju začala ignorovať. Zväz CNT-AIT, ktorého je Carmen členkou, preto vstúpil do sporu.

Zmysel medzinárodnej kampane

Vďaka tlaku medzinárodnej solidárnej kampane so zapojením viacerých sekcií Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP www.iwa-ait.org) začal WebHelp zrazu pohotovo komunikovať a problém riešiť. Neskôr firma dokonca ponúkla Carmen pozíciu v Barcelone, hoci v skutočnosti to bola práca pre inú firmu a naša kamarátka by prišla aj o senioritu, čo odmietla akceptovať.

 

Hromadné prepúšťanie

Do vývoja sporu následne výraznejšie zasiahla koronakríza. Norwegian zrušil projekty v Španielsku a ďalších európskych krajinách, čo pre WebHelp znamenalo stratu dôležitého klienta a nakoniec prikročil k prepusteniu väčšiny ľudí. A kancelárie zatvoril aj v Malage a Alicante.

Ako definovať úspešný spor

Podľa CNT-AIT však išlo o úspešný spor a Carmen aj miestna organizácia v Cartagene boli veľmi vďační za pomoc. Zaujímalo nás, aké sú ich dôvody takého hodnotenia. Podľa CNT-AIT je ich niekoľko:

    • Nátlakovými aktivitami dokázali prinútiť firmu počúvať Carmenine požiadavky, a to aj počas jej  neplateného voľna.

    • V porovnaní s jej kolegami a kolegyňami bola vďaka sporu v lepšej pozícii a dostala aj alternatívnu ponuku (hoci ju odmietla).

    • V čase sporu bola Carmen v nepríjemnej situácii, pretože bola zaseknutá v právnom probléme týkajúcom sa nároku na dávku v nezamestnanosti. Hoci nejde o priamy pozitívny účinok protestných akcií počas sporu, Carmen bola po zatvorení kancelárií WebHelpu regulérne prepustená a bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti plus dostane kompenzáciu vo výške mzdy za 20 pracovných dní za každý rok, ktorý vo firme odpracovala. Chápeme to tak, že v čase koronakrízy v Španielsku sa aj takýto vývoj môže považovať za dobrú správu.

    • Carmen sa ozvali niektoré kolegyne a kolegovia a informovali sa o spore. Vyjadrili poľutovanie, že sa im nepodarilo organizovať ešte pred krízou.

    • Spor nakopol Carmen aj miestny zväz CNT-AIT v Cartagene k ďalšej činnosti. Spor sa neskončil dezilúziou z nedosiahnutia priamej požiadavky, ale posilnil jednotlivcov aj organizáciu do ďalšieho boja.


Ako by si hodnotil/a takýto spor ty? Z nášho pohľadu sa dosiahlo hlavne to, že samotný subjekt v boji (Carmen a zväz) vyšiel zo sporu silnejší. Je tiež zjavné, že až v momente, keď sa do sporu zapojila organizácia (a vznikla medzinárodná kampaň), začala firma reagovať a prišla aj s návrhmi, ako situáciu vyriešiť. Carmen síce nevyhovovali a odmietla ich, no bolo zjavné, že firma si tieto návrhy nevymýšľa len tak, aby sa Carmen zbavila hocijakou hlúposťou. Všetky tieto skutočnosti jasne dokazujú zmysel organizovania sa a boja.

A zároveň dokazujú, že takýto boj naráža na limity kapitalistických vzťahov. Má zmysel bojovať za niečo, keď stačí jedna kríza a prídeme o prácu? Má zmysel v takomto systéme vôbec reálne uvažovať o spoločenskej zmene a boji za nekapitalistickú spoločnosť bez existencie štátu? Ako anarchosyndikalistickú organizáciu nás tieto otázky zaujímajú, pretože zdanlivo ekonomický boj má vždy aj politický rozmer. Preto by nám nemalo ísť len o neustále opakovanie bojov za zlepšenia, ale o nahradenie kapitalistickej spoločnosti inou spoločnosťou, v ktorej nebudeme musieť ustavične riešiť základné problémy so živobytím a prežitím.

Sú rôzne situácie, ktoré nám bránia v dosiahnutí našich konkrétnych požiadaviek. Pri existujúcom pomere síl niektoré veci naozaj nevieme ovplyvniť. Neznamená to však nutne, že nie je priestor na boj a organizovanie sa. Neznamená to, že nevieme dosiahnuť vôbec nič. Organizovanie sa je plné výkyvov, zjavných úspechov aj prehier. Ak nás však boj posilní, ťažko hovoriť o úplnej prehre. Na mantinely našich ľudských aj objektívnych kapacít budeme narážať stále. Dôležité však je, aby nás každý boj lepšie pripravil na tie ďalšie.

Nejde však ani o to, že si budeme klásť absurdné požiadavky a potom tvrdiť, že hoci sme ich nedosiahli, bolo to zaujímavé dobrodružstvo, ktoré nás veľa naučilo a nadšene pokračujeme ďalej. Naše požiadavky by mali byť vždy dosiahnuteľné, a takto k nim pristupujeme v sporoch, ktoré vedieme. Aj v prípade Carmen išlo podľa nás o dosiahnuteľnú požiadavku, a hoci Carmen neuspela, neprehrala ani ona, ani miestna skupina zväzu CNT-AIT. Prehra podľa nás vyzerá inak.

Zapájanie sa do sporov

Carmenin spor je tiež príkladom dôležitosti zapájania sa do sporov. Pekne to vyjadrili naši kamaráti a kamarátky z Cartageny v pôvodnom článku:

Úprimne, nemáme slová na vyjadrenie, akí sme vďační za všetku vašu spoluprácu a podporu. Vlna správ, komentárov a emailov je úžasná! Na národnej aj medzinárodnej úrovni!
Všetka podpora, všetky akcie proti firme sa vyplatili. Len 24 hodín od začiatku kampane, nás firma kontaktovala a prejavila dobrú vôľu napraviť tento problém, čo znova potvrdzuje, že priame akcie FUNGUJÚ!
Ešte raz miliónkrát ďakuje za podporu Carmen aj celá CNT-AIT Cartagena, všetci ste ukázali, že môžeme byť hrdí na to, že sme súčasťou MAP.

Aj my sa chceme poďakovať ľuďom na Slovensku za poslanie protestných e-mailov. Vždy to pre nás znamená veľa a ako vidieť, táto forma solidarity reálne pomáha.


Zväz Priama akcia

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Bezpeněžní zóna

17. 10. 2020, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme