Anarchistická federace

Píšou jinde : Co je špatně na rétorice „Aktivismus nie je zločin“

Toto je kopie článku uveřejněného na anarchistblackcross.cz.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
http://anarchistblackcross.cz/2018/12/07/co-je-spatne-na-retorice-aktivismus-nie-je-zlocin/

Greenpeace aktivisté vyvěsili ve středu 28. listopadu transparent na těžební věž ve městečku Nováky. Okresní soud v Prievidzi se rozhodl je vazebně stíhat. Ve vazbě strávili sedm dní a poté byli propuštěni. Během těchto sedmi dní se v médiích objevilo několik článků a diskuzí, mnoho z nich se postavilo na stranu aktivistů a bojovalo za jejich propuštění.

Podpora aktivistů je samozřejmě důležitá a rozhodnutí o vazbě je bezprecedentní a přehané. Co je ovšem kontroverzní jsou argumenty Greenpeace organizace a jiných levicových médií, kdy jako hlavní důvod proti uvalení vazby uvádějí, že akce přeci byla nenásilná a nikoho neohrozila, kromě majetku.

Greenpeace prohlásili: “Jsme velmi rádi, že generální prokurátor uznal nesmyslnost zadržování aktivistů. Rovněž oceňujeme, že konal tak rychle a po sedmi dnech za mřížemi mohou být lidé konečně na svobodě. Zdá se, že stále jsme zemí, v které se za ochranu životního prostředí a zdraví lidí, nebude nakládat s lidmi jako se zločinci.“

Toto prohlášení a kampaň s názvem ’’aktivismus nie je zločin.’’ opět odlišuje tzv. “běžné zločince” a aktivisty, přičemž ti první “zaslouženě” patří tam, kam je posílají shodou okolností, ty stejné instituce, které se tentokrát neuváženě rozhodly tam poslat i aktivisty. A navíc, dokázalo se snad jejich propuštěním, že tahle země se stará o životní prostředí?

Zamysleme se konec konců nad tím, jak se u takového prohlášení mohou cítit ti z nás, kteří se spolu s enviromentalisty/kami účastní ekologických okupací a kampaní, jezdí podporovat boj proti kácení lesů a perou se s policií na těchto blokádách, a zároveň byli ve vězení kvůli svým politickým přesvědčením a aktivitám – tudíž, jsou považovány za zločince/ky.

Dále se dvakrát zamysleme nad tím, jak se vztahujeme k lidem, na které problémy dnešního světa dopadly tvrději než na nás a kvůli čemuž se ocitli v této kategorii “zločinců”. A proč asi těžko kdokoliv z bývalých vězňů nebo vězeňkyň pocítí, že pro ně je místo v boji proti systému, který se podílí na klimatické změně, a že se to týká každého a každé z nás. Ekologické hnutí rozdělující lidi, kteří se dostali do konfliktu se zákonem na “aktivisty občanské neposlušnosti” a “zločince”, by se mělo zamyslet nad tím, jak velkou součást kapitalistické výroby a klimatických problémů tvoří právě vězení a veškerá levná práce, kterou vězňové musí vykonávat nejen pro různé nadnárodní společnosti, které Greenpeace shledává jako problematické. A co víc, všichni ekologičtí aktivist/ky by se měli podívat i na to, jak klimatická změna zasahuje především konkrétní ohroženější komunity, které pak jsou nejvíce kriminalizovány.

Spojení vězení a klimatické změny je pro vás novinkou? Shlédněte si infografiku kolektivu “Flood The System”, která poukazuje na to, jak vězení posiluje katastrofický kapitalismus a šíří otřesné životní podmínky, a vysvětluje propojení vězeňského systému a klimatické změny.

Rétorika ve smyslu “Aktivismus nie je zločin” nejen vylučuje všechny ty, kteří bojují proti kapitalismu a klimatické změně v jiných formách, než sexy Greenpeace aktivismus, ale taky legitimizuje represi jiných forem přímé akce, kdy byl majetek závažně poškozen nebo zničen. Z Greenpeace akcí a prohlášení je jasné, že v boji proti průmyslu ničícím planetu neberou v potaz to, jak se různé formy útlaku prolínají a nezamýšlí se nad těsným spojením kapitalistické ekonomiky s patriarchátem a vězeňsko-industriálním komplexem.

Zamysleme se nad tím, co může přinést analýza a snaha o porozumění provázanosti různých problémů současného světa, a jaký to má vliv na rétoriku a strategie, které používáme v našich bojích– ať už jde o těžbu uhlí, sexuální násilí nebo vězeňský průmysl.

Anarchistický Černý Kříž, prosinec 2018

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

7. narozeniny Salé

1. 3. 2019, Praha

Oslava samosprávného prostoru na Žižkově. …(více)

Benefice na azyl pro zvířata

9. 3. 2019, Praha

Pouštěčka desek a vegetariánské občerstvení …(více)

Benefice na azylový ranč

16. 3. 2019, Frýdek-Místek

Punkový koncert na podporu zvířat z azylového ranče Valkýra …(více)

Anarchist Bookfair

18. 5. 2019, Praha

7. ročník pražského anarchistického festivalu knihy …(více)