Anarchistická federace

Píšou jinde : Dnes začíná vzpoura proti vymírání

Toto je kopie článku uveřejněného na a2larm.cz.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
http://a2larm.cz/2018/10/dnes-zacina-vzpoura-proti-vymirani/

Zveřejňujeme prohlášení 94 britských vědců podporujících dny občanské neposlušnosti. Signatáři vzkazují vládě, že je potřeba urychleně vytvořit plán pro dekarbonizaci britské ekonomiky.

Svět je v masivní ekologické krizi, shodují se vědci napříč celým světem. S drastickou rychlostí vymírají druhy a kolabují ekosystémy, kolaps zasahuje i do lidských životů. Vyvolává války o zdroje a vyhání lidi z domovů. Ale naše politické špičky odmítají krizi řešit, a stávají se tak spoluviníky přicházející ekologické katastrofy. Porušily společenskou smlouvu. Proto lidé v Británii ohlašují celospolečenskou občanskou neposlušnost a jsou připraveni nést odpovědnost za své činy. Vzpoura začíná dnes a my otiskujeme společné provolání 94 britských vědeckých špiček, které vzpouře vyjadřují bezvýhradnou podporu.

„Zastupujeme rozličné akademické obory. Názory vyjádřené v tomto dopise reprezentují naše osobní stanoviska, nikoli nutně názory našich domovských institucí. Zatímco naše akademické perspektivy a expertízy se mohou lišit, jedna věc nás spojuje: Nebudeme tolerovat neschopnost této nebo jakékoli jiné vlády přijmout rozsáhlá opatření, která jsou nutná v boji s postupující ekologickou krizí. Věda mluví jasně, fakta jsou nepopiratelná. Nedokážeme se smířit s tím, že by naše děti a vnoučata měly nést děsivé následky bezprecedentní katastrofy, kterou právě tvoříme.

Jsme uprostřed šestého hromadného vymírání druhů, dvě stě druhů vymírá každý den. Lidstvo nemůže donekonečna beztrestně pokračovat v porušování základních zákonů přírody a vědy. Pokud se takto budeme chovat dál, čeká nás pochmurná budoucnost.

Naše vláda je ignoruje princip předběžné opatrnosti a není ochotná uznat, že nekonečný ekonomický růst na planetě s konečnými zdroji je neuskutečnitelný. Místo toho nezodpovědně podporuje bezuzdný konzumerismus a fundamentalismus volného trhu a umožňuje další růst emisí skleníkových plynů. „Earth Overshoot Day“ [datum, k němuž lidé využili zdroje, které planeta dokáže za jeden rok obnovit – pozn. red.] nastává každým rokem dříve a dříve. V roce 2018 to byl 1. srpen.

Když se vláda vědomě zříká zodpovědnosti a nedokáže chránit vlastní občany ani zajistit budoucnost nadcházejícím generacím, selhává v tom, co je její hlavní povinností. Vláda svou nečinností poručila „společenskou smlouvu“, a je tak nejen naším právem, ale dokonce naší povinností vzbouřit se proti ní, abychom bránili život jako takový.

Vyjadřujeme podporu „vzpouře proti vymírání“, která začíná 31. října 2018. Pevně stojíme za požadavkem, aby vláda řekla celou nepříjemnou pravdu svým občanům. Svoláváme občanské shromáždění, aby pracovalo s vědci na základě existujících důkazů a v souladu s principem předběžné opatrnosti a vytvořilo solidní plán pro okamžitou úplnou dekarbonizaci naší ekonomiky.

 

Originál provolání spolu se seznamem 94 signatářů a signatářek zveřejnil britský deník The Guardian. Z angličtiny přeložil Josef Nožík.

Verze pro tisk 31.10.2018 a2larm.cz
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Benefice pro Food Not bombs

5. 12. 2018, Praha

Podrobnosti brzy. …(více)

Benefit pro infocentrum Salé

8. 12. 2018, Praha

Bude upřesněno. …(více)

Zádruha: O historii českého anarchismu

15. 12. 2018, Praha

různá autorská čtení, dvě přednášky, hudba, uvedení nové publikace …(více)

Bezpeněžní zóna

15. 12. 2018, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. …(více)

Linux workshop

17. 12. 2018, Praha

Instalace Linuxu a svobodného software, sdílení zkušeností s linuxem a různými programy. Co víme, s tim poradíme, co nevíme tak si společně přečteme v dokumentaci nebo na nějakym z těch interneti. …(více)