Anarchistická federace

Píšou jinde : Nevyplácanie miezd v maloobchode a úspešné akcie zväzu ZSP v Poľsku

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Nevyplacanie-miezd-v-maloobchode-a-uspesne-akcie-zvazu-ZSP-v-Polsku-.html

Jedným z odvetví, kde dochádza k častému porušovaniu pracovného práva a nevyplácaniu miezd, je (nielen) v Poľsku maloobchod. Zväz ZSP ukončil v marci a v máji tohto roka spor s prevádzkami siete Żabka vo Varšave a v Lodži. Vo varšavskej pobočke šéfka zamestnala pracovníčku bez zmluvy, a potom jej nechcela vyplatiť celú mzdu. V Lodži zase nechceli vyplatiť celú výšku mzdy. ZSP postupoval tak, ako zvykneme v podobných prípadoch postupovať my. Spoločne s pracovníčkami mali nachystanú kampaň priamych akcií a uspeli. Ak máš takýto alebo iný problém na pracovisku a chceš ho aktívne riešiť, ozvi sa nám.

 

Lodž – dlžné peniaze vyplatené hneď po odovzdaní listu s požiadavkami

ZSP sa spoločne s pracovníčkou vybrali v nedeľu 30. mája do predajne, v ktorej mal byť prítomný majiteľ prevádzky. Namiesto neho tam však bol pracovník, ktorý povedal, že majiteľ je na dovolenke. ZSP nechali na mieste list s požiadavkou a vysvetlením dôsledkov, ktoré spôsobí nevyplatenie dlžnej sumy. Reakcia bola rýchla a krátko na to dostala pracovníčka dlžné peniaze.

zabka_lodz

 

Varšava – najprv chýbala zmluva, potom aj odmena za prácu

Vo varšavskej prevádzke predviedla šéfka Żabky prax, ktorá je v Poľsku bežná. Človek nedostane pracovnú zmluvu pred začiatkom pracovného pomeru či bezprostredne po nástupe, ale až po jeho skončení, prípadne v deň výplaty. Výplata je potom často výrazne nižšia, ako bolo pôvodne dohodnuté. Aby sa šéfovia a šéfky poistili a mohli tvrdiť, že výška mzdy je v poriadku, nevedú záznamy o pracovnom čase a tvrdia napríklad, že pracovníci neodpracovali toľko hodín, prípadne si vymyslia rôzne zrážky zo mzdy.

V prípade obchodu Żabka na ul. Nowak-Jeziorański šéfka spravila toto:

    Neposkytla pracovnú zmluvu pred začiatkom pracovného pomeru. Pracovníčka dostala iba jeden dokument (s názvom „zmluva“), aj to až po ukončení pracovného pomeru.
    V tzv. „mandátnej zmluve“ neboli žiadne informácie o pracovnom čase ani odmene za prácu.
    Vymyslela si „zrážku zo mzdy“. Každá zrážka však musí byť zdokumentovaná, informácie o akýchkoľvek zrážkach musia byť obsiahnuté v pracovnom poriadku, v prípade uplatnenia akýchkoľvek zrážok musí byť zamestnanec písomne ​​informovaný a musí podpísať príslušný dokument.

Spoločná akcia

ZSP spoločne s okradnutou pracovníčkou prišli do predajne Żabka. Mali so sebou list so žiadosťou o vyplatenie dlžnej odmeny. V obchode stretli matku šéfky, ktorá otvorene povedala, že nie je nič zlé na tom, že mzda nebude vyplatená v plnej výške, ak sa zamestnávateľovi nepáčil spôsob práce zamestnankyne. Neprekážalo ani to, že sa neplatili dane, neexistoval pracovný čas atď. Keď sa objavila šéfka, zopakovala podobné vyjadrenia. Napríklad: „Nemusíme preukazovať, koľko času odpracovala. To musí dokázať zamestnankyňa.“

Reakcia ZSP bola jasná: „Informovali sme majiteľku o tom, že porušuje zákon a že je povinnosťou zamestnávateľa viesť riadnu evidenciu pracovného času. Tiež sme oznámili, že sa vrátime a uskutočníme protestný piket.“

Okamžitý úspech a ďalšie plány

zabka_wawaZSP pokračuje: „Keď sme boli na autobusovej zastávke, zatelefonovala šéfka, že predsa len chce vyplatiť dlžnú mzdu. Pracovníčka bola spokojná, čo nie je prekvapujúce, pretože veľa ľudí si nemôže dovoliť nechať sa okradnúť o výplatu. Problém však zostal. Je známe, že daňový úrad a ZUS (sociálna poisťovňa) nedostávajú nič a nelegálne zamestnávanie je nevýhodné pre zamestnancov i spoločnosť. Predpokladáme tiež, že táto situácia sa bude opakovať. A keďže majiteľka chce otvoriť ďalší obchod, môže sa stať ďalším miestom nelegálneho zamestnávania, čo predstavuje riziko aj pre ďalších pracujúcich.“

ZSP je v kontakte s pracujúcimi z ďalších obchodov Żabka. Majú v pláne tlačiť na firmu, aby do svojich franšízových zmlúv zaviedla bod, ktorý tam momentálne chýba – aby bolo zabezpečenie legálneho zamestnávania podmienkou prevádzky obchodu.


Spracované podľa informácií na webstránke ZSP
https://zsp.net.pl/nielegalne-zatrudnienie-i-brak-wyplat-w-zabce
https://zsp.net.pl/wygrana-zsp-lodz-z-zabka

Verze pro tisk 17.6.2021 www.priamaakcia.sk

Píšou jinde

Odkazy