Novinky Nakladatelství AF

V sobotu 27. května od 10.00 se zase po roce potkáme u stánku Nakladatelství Anarchistické federace před pražským klubem Cross s čtenářkami a čtenáři u příležitosti 10. ročníku Anarchistického festivalu knihy. Pokud jste si od minulého ročníku z naší dílny nic nepořídili, uvádíme přehled publikací vydaných za poslední rok, včetně jedné zcela čerstvé novinky.

Existence č. 2/2022: Anarchistická strategie
Podzimní číslo naší anarchistické revue se věnuje důležitému tématu, a to způsobům, jakými aktuálně rozmýšlet anarchistickou politiku. Vrací se k debatě nad článkem „Vykašlete se na aktivismus“, rozebírá politiku AF a prostřednictvím překladů se tématu anarchistické strategie věnují současní anarchističtí teoretici Antti Rautiainen a Peter Gelderloos. Otázce války na Ukrajině se dotýkají články „Malatesta o válce a národním sebeurčení“ od Wayna Price, „Mylné představy o imperialismu“ od Antti Rautiainena, vyjádření ABC-Bělorusko, přednáška AF o falešných mýtech ohledně války či kritická reakce na postoj italské federace. Laura Akai vzpomíná na aktivismus v 80. letech v USA, vracíme se k boji o istanbulský park Gezi a připomínáme anarchisty E. Armanda a Ricarda Florese Magóna. Dále reporty z akcí, recenze a texty nástěnných novin A3. (více ZDE)
(60 stran A4, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 70 Kč)

Existence č. 1/2023: Anarchista Hašek
Jarní číslo je věnováno Jaroslavu Haškovi, jehož sté výročí úmrtí si letos připomínáme. Věnujeme se jeho životu i dílu a zvláštní pozornost věnujeme jeho angažmá v anarchistickém hnutí a antiautoritářským postojům provázejícím celý jeho život. Nechybí pravidelné rubriky o aktivitách hnutí, o AF, recenze a texty A3. Žel nechybí ani poměrně dost nekrologů ani téma trvající války na Ukrajině. K té se vyjadřuje drážďanský kolektiv AF z pohledu poskytované pomoci a Wayne Price s paralelami z minulosti. Zároveň přinášíme rozsáhlý rozhovor s autorem textu o historii jeho politické angažovanosti. (více ZDE)
(60 stran A4, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 70 Kč)

Ricardo Flores Magón
V knize kapesního formátu je připomenuto, kdo byl mexický revolucionář Magón, jak bohatý a plodný byl jeho život, kdo byli jeho nejbližší soudruzi, jak zapadal do kontextu Mexické revoluce či jak oslovil budoucí zapatisty. Součástí sborníku je i několik Magónových textů, z nichž je patrné, jak svým svébytným způsobem přibližoval anarchistické myšlenky čtenářům novin Regeneración. (více ZDE)
(104 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 90 Kč)

Ihar Aliněvič: Jedu do Magadanu. Vězeňský deník anarchisty
Anarchista Ihar Aliněvič (rusky Igor Oliněvič) je politickým vězněm běloruského režimu. Poprvé byl zatčen v roce 2010 a následně bez důkazů odsouzen k 8 letům. V roce 2012 vyšel jeho vězeňský deník Jedu do Magadanu. Stal se okamžitě nejen dokumentárním, ale i literárním hitem. Igor píše o tom, co se děje v současném Bělorusku, o volbě člověka v situaci mezi životem a smrtí, mezi svobodou a zajetím, svědomím a zradou. V roce 2020, kdy v Bělorusku propukly masové protivládní protesty, byl Igor znovu zatčen a o rok později (v procesu s dalšími anarchisty) odsouzen ke 20 letům. Kniha je 2. vydáním s grafickou úpravou a obálkou od Jany Anny Cholvadt. (více ZDE)
(241 stran formátu 13×18,2 cm, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 220 Kč)

Wayne Price: Marxova ekonomie pro anarchistky a anarchisty

Anarchistky a anarchisté Marxe zpravidla jako historickou postavu dělnického hnutí odsuzují, a to od dob jeho sporů s antiautoritáři v První internacionále. Na druhou stranu ale vždy uznale mluvili o Marxově analýze kapitalistického systému. A právě této otázce se věnuje práce s podtitulem „Anarchistický úvod do Marxovy kritiky politické ekonomie“ od Wayna Price, který se coby „marxisticky informovaný anarchista“ pokouší co nejstručněji přiblížit Marxovu kritiku politické ekonomie a konfrontovat ji s vývojem ve 20. století a kritikou z anarchistických pozic. (více ZDE)
(132 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 110 Kč)

Jaroslav Hašek: Všivá historie
A onou nejžhavější novinkou je soubor povídek, humoresek, básní a fejetonů, které vydal Jaroslav Hašek v anarchistických novinách Matice Svobody, Omladina, Nová Omladina, Komuna a Chuďas, přičemž v některých působil coby jejich placený redaktor v letech 1904 až 1907. Tato kniha vyšla u příležitosti stého výročí Haškova úmrtí. Kde je třeba, jsou opatřeny v povídkách zmiňované reálie vysvětlujícími poznámkami. (více ZDE)
(196 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 150 Kč)

Tolik z nabídky uplynulého roku. K dispozici samozřejmě bude i většina starších čísel Existence, knih, brožur, komiksů, kapesních brožur a i oblíbený anarchistický zpěvník.

Tak dorazte na Anarchistický festival knihy, jehož součástí bude bohatý program, a podporujte anarchistický tisk, protože právě vaše podpora je nutnou podmínkou toho, aby mohl vycházet.

Těšíme se na Vás.