Agustín Torres Ramos (1924–2023)

Agustín Torres Ramos se narodil 1. února 1924 v Madridu, kde musel jako dítě prožít krutou občanskou válku. Jeho otec, člen anarchosyndikalistického svazu CNT na železnici, byl součástí posádky obrněného vlaku, který sbíral milicionáře raněné na frontě. Agustín ve velmi mladém věku začal pracovat jako elektrikář a v roce 1943 vstoupil do ilegální CNT.

Vzhledem k tomu, že bylo kvůli represím a udavačství velmi nebezpečné působit ve Francově Madridu, poslal ho syndikát do Valencie s potvrzením, které bylo opatřeno razítkem výboru: „Nositel tohoto dopisu je členem našeho syndikátu a stěhuje se do Valencie kvůli bezpečnosti“. Zároveň mu organizace poskytla novou identitu: Felipe Sánchez López z Mondéjaru (Cuenca). Pracoval jako první seřizovač u společnosti Marconi.

Ve Valencii se dostal do kontaktu se svými soudruhy Franciscem Calvillem, Isidrem Guardiou a dalšími a znovu začal s ilegální činností, a to až do roku 1961, kdy byl zatčen (Agustín to přičítal udání) a několik dní držen na ponurém policejním ředitelství v ulici Samaniego. Nakonec byl odsouzen a poslán do věznice Modelo ve Valencii, kde seděl s partyzánským bojovníkem „La Pastora“. Díky Francově amnestii byl brzy propuštěn a znovu se vrátil ke své organizaci.

V rámci Nadace Salvadora Seguího (FSS) jsme se s ním setkali v roce 1999, kdy se objevil v prostorách nadace v doprovodu Isidra Guardii. Od té doby jsme udržovali srdečné vztahy a on se účastnil všech akcí libertinského ražení, které byly organizovány, a kdykoli byla jeho přítomnost vyžadována.

Využil každé příležitosti, aby vám hrdě ukázal svůj členský průkaz místního kovoprůmyslového svazu CNT ve Valencii s datem vstupu 1943.

V roce 2004 s ním francouzský režisér španělského původu Ismael Cobo natočil rozhovor pro dokumentární film Siempre será La Pastora. V roce 2006 uspořádaly CGT a FSS poctu mužům a ženám, kteří se zúčastnili libertinské revoluce, a Agustín Torres byl jedním z oceněných. Svým svědectvím se podílel na dokumentačních pracích pro knihu a dokumentární film Vencidos od Aitora Fernándeze Péreze.

Agustín byl jedním z posledních valencijských CNTistů, svědků a aktérů hrdinného boje CNT proti frankismu. V posledních letech svého života potřeboval invalidní vozík, ale byl stále svěží, měl čilou a pohotovou mysl a nevynechal žádnou z akcí pořádaných FSS. Opustil nás ve Valencii 30. ledna 2023, dva dny před svými 98. narozeninami, ale zanechal nám milé vzpomínky.

Ať je k němu země laskavá a vřelé objetí jeho partnerce Maribel, jeho bezpodmínečné opoře po tolik let, stejně jako jeho dětem Óskarovi a Aně.


Zdroj:

https://rojoynegro.info/articulo/obituario-agustin-torres-ramos/