Anarchist Federation

Za tlak zdola

Proč Anarchistická federace podporuje iniciativu Zastavme covid společně a spravedlivě.

Zastavme covid společně a spravedlivě

Iniciativa Zastavme covid společně a spravedlivě představila svých pět požadavků:
1. Úplně uzavřít ekonomiku na čtyři týdny s výjimkou životně důležitých provozů.
2. Skutečně podpořit zdravotníky a zaměstnance v sociálních službách.
3. Zohledňovat sociální spravedlnost opatření.
4. Brát vážně význam škol.
5. Zásadně zrychlit očkování populace a pozastavit patentovou ochranu vakcín.

Iniciativa v Praze uspořádala dvě veřejné akce, které svou účastí podpořili také členové a členky pražské skupiny Anarchistické federace tím, že na místě zapálili svíčky jako uctění památky lidí, kteří podlehli nemoci covid-19 z důvodu chaotických kroků a nesystematičnosti české vlády. Iniciativa je jedním z mála hlasů, jenž akcentuje sociální hledisko epidemie a nebojí se vznášet oprávněné požadavky, které jsou proti zájmům kapitálu.

Coby anarchistům a anarchistkám nám není dvakrát blízká politika požadavku. V otázce pandemie a jejího řešení je však třeba vyjít z toho, že jde o akutní věc a nelze čekat s řešením na nějakou zásadní sociální změnu. V takovém případě se tedy přidáváme k tlaku na ty, kteří mají v rukou nástroje pro rozhodování, aby se podnikly kroky, jež pandemii zastaví – např. požadavek na zastavení průmyslu na několik týdnů.

Klademe důraz na iniciativu a tlak zdola, proto také podporujeme iniciativu Zastavme covid společně a spravedlivě, která má antiautoritářský organizační charakter, ačkoli se v ní angažují lidé s různými, zpravidla sociálně laděnými postoji. Na rozdíl od některých etatistů ale nepokládáme stát za jediného hybatele schopného něco řešit (na koronavirové krizi se jasně ukazuje stará známá skutečnost, že stát funguje ve vleku kapitálu).

Pro anarchistky a anarchisty byla vždy důležitá solidarita a vzájemná pomoc na té nejzákladnější úrovni, tzn. apel na ohleduplnost vůči sobě i ostatním coby samozřejmou, nikoli nadiktovanou věc, podpora všemožných iniciativ, které se věnují pomoci bezdomovcům, seniorům a dalším lidem jakkoli existenčně zasaženým (nejen) pandemií. Odmítáme tím zároveň tendence vlastní sobeckému individualismu, jenž je v kapitalistické společnosti tak dlouho hýčkán a dnes nám říká, že jsme v tom každý sám za sebe.

Pro anarchistky a anarchisty je také důležitý třídní rozměr současného zápasu o podobu boje s pandemií, kde na jedné straně stojí kapitál se svými zájmy a na straně druhé obyčejní lidé ohrožení na životech a zdraví. Koronavirová krize jasně ukázala, jaké jsou skutečné postoje představitelů průmyslu. Jsou to zisky a zas jen zisky. Životy a zdraví lidí jsou pro ně až na posledním místě.

Za životy a zdraví lidí, nikoli za zisky ekonomických elit!
Kapitalismus proti lidem. Lidé proti kapitalismu!
Solidaritou a vzájemnou pomocí proti epidemii navzdory neschopnosti státu a sobeckému individualismu!

 

Související odkazy:
Kdo na nás dělá Dlouhý nos?
Mezinárodní solidaritou proti globálnímu autoritářství!
Zdraví není zboží
Bojovat se má o každý život
Vakcíny pro všechny!
Chraňme životy, zastavme průmysl!
A3: Kapitalismus proti lidem
Česká republika není pracovní tábor
Zisky, nebo životy? O to tu běží
Lidé zase až na posledním místě


Print version 1.4.2021 AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

Next events:

IFA/IAF - International of Anarchist Federations
Web of Anarchist Federation Publishing House

Written elsewhere

Links