Anarchistická federace

Historie anarchismu na Kavkaze

Nová brožura Nakladatelství AF přibližuje málo známé dějiny anarchismu.

obálka

Vzrůst revolučního hnutí v carské říši na počátku 20. století se projevil v nejrůznějších koutech impéria, včetně Kavkazu. Historie anarchismu na Kavkaze je slavná i tragická, zahrnuje všechny tehdy myslitelné formy činnosti, od vydávání a šíření tiskovin přes stávky, sabotáže, expropriace a atentáty až po založení komuny v horách.

Nejdůležitější místa, akce a jména vztahující se ke slavným rokům anarchistického hnutí na Kavkaze zachycuje tento stručný přehled.

Myšlenky anarchie prostě klíčí ve všech koutech světa.

(40 stran A6, 25 Kč)


Verze pro tisk 6.5.2015 Nakladatelství AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Předvánoční bezpeněžní zóna

7. 12. 2019, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. Přineste je nebo se jen přijďte podívat, jak bezpeněžní zóna funguje. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Florida Project

11. 12. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)